Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i Finnmark Høstkonferanse VOFO Finnmark Alta 28. oktober 2011 Sigrun Røstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i Finnmark Høstkonferanse VOFO Finnmark Alta 28. oktober 2011 Sigrun Røstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i Finnmark Høstkonferanse VOFO Finnmark Alta 28. oktober 2011 Sigrun Røstad

2 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk underlagt Kunnskapsdepartementet Vox har et ansvar for voksnes læring og skal sammen med Utdanningsdirektoratet igangsette tiltak på feltet Vox forvalter statlig tilskudd til bl.a. studieforbund og program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Vox er fra 2009 vertsorganisasjon for Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Sigrun Røstad12.12.2014 Side 2

3 Tom Sigurd Sørhus12.12.2014 Side 3 Vox og Realkompetanse/Karriereveiledning Samarbeider med Utdanningsdirektoratet om vurdering og verdsetting av realkompetanse. Arbeider for en mer ensartet praksis i kommuner og fylker, og bedre samordning mellom ulike aktører Er fra 2011 nasjonal enhet for karriereveiledning Er fa 2011 sekretariat for Nasjonalt Fagkoleråd 12.12.2014 Side 3Sigrun Røstad

4 Mosjøen 10.03.201112.12.2014 Side 4 Vox og Integrering Faglig ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Følge opp læreplanen og norskprøvene, utvikler metoder og læremidler Etter- og videreutdanningstilbud for lærere og skoleledere

5 Mosjøen 10.03.201112.12.2014 Side 5 Vox og Basisferdigheter Utvikler tilpassede læringstilbud for voksne i lesing, skriving, regning, data og muntlig kommunikasjon Utvikler metoder som bygger på kompetansemålene for voksnes basisferdigheter Utvikler kartleggingsverktøy og etter- og videreutdanningstilbud for lærere og instruktører

6 Kompetansemål for voksnes grunnleggende ferdigheter Nivåbeskrivelser for de enkelte ferdighetene. Verktøy for dialog mellom bedrift og tilbyder. Endres i topp-/bunntekst12.12.2014 Side 6

7 Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) statlig tilskuddsordning etablert i 2006 ledd i regjeringens kompetansepolitikk – gi befolkningen mulighet for bred basiskompetanse forvalter midler til opplæring for arbeidstakere i ferdighetene lesing og skriving, hverdagsmatematikk og digital kompetanse Retningslinjer på vox.no/bka/kriteriervox.no/bka/kriterier Søknadsfristen 19. januar 2012 Mosjøen 10.03.201112.12.2014 Side 7 Hvorfor skal statsråden gi penger til studieforbund som læringsarena for voksne?

8 Hva snakker vi om …. Kompetansepolitikk Utdanningspolitikk Livslang læring Utdanning/opplæring/læring Voksenopplæring/voksnes læring Folkeopplysning Grunnleggende ferdigheter/basiskompetanse Realkompetanse Kvalifikasjonsrammeverk Karriereveiledning Sammenhenger og forskjeller? Sigrun Røstad12.12.2014 Side 8

9 Sigrun Røstad12.12.2014 Side 9 Utgangspunkt - voksnes kompetanse 420 000 voksne med lave grunnleggende ferdigheter. - 4100 fikk grunnskoleopplæring i skoleåret 2009/10 - 4300 + 1045 deltok i BKA-opplæring i 2009 660 000 voksne har grunnskole som høyeste utdanning – ca 14 400 startet videregående opplæring i skoleåret 2009/10 32 300 innvandrere deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i skoleåret 2009/10 Voksnes opplæringsbehov på universitets- og høyskolenivå er ukjent Ukjent behov innenfor studieforbunds og nettskolers områder

10 Tall for Finnmark Utdanningsnivå i befolkningen 2010 GrunnskoleVgoUH-nivå Landet29,4 %42,7 %27,8 % Finnmark38,2 %38,9 %22,9 % F. kvinner36,0 %35,5 %28,5 % Sysselsetting15-74 år20-66 år15-19 år Landet69,1 %77,0 %37,6 % Finnmark68,4 %76,0 %43,4 % Sigrun Røstad12.12.2014 Side 10

11 BKA-prosjekter 2010/2011 Totalt landet 627 prosjekter Totalt Finnmark 10 prosjekter Studieforb. som søker 2 prosjekter Studief. som tilbyder 3 prosjekter Sigrun Røstad12.12.2014 Side 11

12 Studieforbundene 2010 LandetFinnmark Antall deltakere 504.2367.479 Delt. i % av befolkningen 100 1 Delt. pr. 1000 innbyggere 125 124 Musikkfag 32% 47% Sigrun Røstad12.12.2014 Side 12

13 Ny lov om voksenopplæring Seks overordnede mål for studieforbund Ny godkjenning som studieforbund fra 01.01.2013 Nye kriterier for opplæringsaktivitet Ny tilskuddsordning Nytt fokus på studieplan mht kvalitetssikring og dialog Nytt fokus på kursdokumentasjon til deltakerne Dokumentasjon på rutiner for intern kontroll Rapportering og statistikk tydeliggjort Sigrun Røstad12.12.2014 Side 13

14 Utfordring: basiskompetanse og BKA BKA-programmet et viktig virkemiddel Finnmark tåler større aktivitet innenfor BKA Studieforbund har nærhet til deltakere med behov Studieforbund har nærhet til tillitsvalgte i arbedslivet Studieforbund har nærhet til bransjer og bedrifter Studieforbund kan motivere for kurs i basiskompetanse Studieforbund kan skolere lærere i kompetansemålene Studieforbund kan være tilbyder av BKA-opplæring Sigrun Røstad12.12.2014 Side 14

15 Utfordring: Integrering Studieforbund har nærhet til lokalmiljøet Studieforbund har nærhet til deltakere med behov Studieforbund kan gi opplæring for innvandrergrupper Studieforbund kan bruke innvandrere som ressurs Studieforbund kan tilby norskopplæring – spesielt for arbeidsinnvandrere uten opplæringsplikt Studieforbund kan skreddersy arbeidsrettet norsk Sigrun Røstad12.12.2014 Side 15

16 Utfordring: Videregående opplæring Studieforbund må gjøre egne deltakere bevisst på at kurs kan benyttes ved søknad om jobb og utdanning Studieforbund må utstede kursbevis som kan benyttes inn mot realkompetansevurdering Studieforbund har nærhet til målgrupper med behov Studieforbund har nærhet til lokalt arbeidsliv - fagopplæring Studieforbund har dialog med fylkeskommunen Studieforbund kan tilby videregående opplæring Sigrun Røstad12.12.2014 Side 16

17 Utfordring: Studieforbund som læringsarena Hva er studieforbundets særpreg i mangfoldet? Hvordan arbeider studieforbundet med overordnede mål? Hvor informativ er studieforbundets rapportering og statistikk? Hvordan styrker studieforbundet deltakernes bevissthet om å anvende kursdokumentasjon/kursbevis? Hvordan dokumenterer og synliggjør studieforbundet sin force i forhold til andre opplæringsaktører? Spesielle tiltak i Nordområdene/Barentsregionen? Hvorfor skal statsråden gi penger til studieforbund som læringsarena for voksne? Sigrun Røstad12.12.2014 Side 17


Laste ned ppt "Utfordringer i Finnmark Høstkonferanse VOFO Finnmark Alta 28. oktober 2011 Sigrun Røstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google