Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering Kvalitetsutviklingsplan 2009-2012. Nasjonale føringer •Lov og rammeplan •Stortingsmelding 16 – Ingen stod igjen •Kompetanse i barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering Kvalitetsutviklingsplan 2009-2012. Nasjonale føringer •Lov og rammeplan •Stortingsmelding 16 – Ingen stod igjen •Kompetanse i barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering Kvalitetsutviklingsplan 2009-2012

2 Nasjonale føringer •Lov og rammeplan •Stortingsmelding 16 – Ingen stod igjen •Kompetanse i barnehagen – strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007- 2010 •Veilederen fra eldst til yngst •Prinsipper for opplæringen •Storingsmelding 23 språk bygger broer •Stortingsmelding 31 – Kvalitet i skolen

3 Strategi for kompetanseutvikling Målet med strategien er: •at de ansattes kompetanse styrkes innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. De prioriterte satsningsområdene er: –Pedagogisk ledelse / barnehagen som lærende organisasjon –Barns medvirkning –Språk, tekst og kommunikasjon –Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole •å styrke barnehageeiers og kommunen som barnehagemyndighet sin rolle i kompetanseutvikling •at det utvikles praksisrettet- og forskningsbasert kunnskap om barnehagen i et samarbeid mellom barnehager og relevante forskningsmiljø.

4 Nasjonale sentre •Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring •Naturfagsenteret •Matematikksenteret •Senter for kunst og kultur i opplæringen •Lesesenteret •Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning (ITU) •Nynorsksenteret •Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen:

5 Hva har vi gjort •Barns medvirkning •Språkmiljø og lesing •Antall, rom og form og regning •Sammenheng i fag fra barnehage til skole •Overgang fra barnehage til skole •Pedagogisk planlegging og dokumentasjon. •Tidlig intervensjon •MIO •Friluftsbarn •Kontroll av utelekeplassen

6 Hva står i planen 2008-2011 Etterutdanning: •Språkmiljø –Kommunikasjon, språk, tekst –Språkarbeide for minoritetsspråklige •Samarbeid mellom barnehage og skole •Sammenheng mellom barnehagens fagområder og skole •Kompetanse innen realfag / Antall rom og form •Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon –Planlegging –Dokumentasjon –Vurdering –Initiering og gjennomføring av utviklingsarbeid •Personalsamarbeid og teamledelse •IKT – digitale verktøy •Sosial kompetanse / mobbing •Løft •Barn med spesielle behov •Flerkulturelt arbeid/ To språklighet •Praksisfortellinger Videreutdanning: •Ledelse i barnehagen / Pedagogisk veiledning •Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen •Videreutdanning for språk, lese- og regneveiledere. Utdanningen er i samarbeid med skolene i Vest-finnmark.

7 Nettverkets forslag for 2009 •Nettverkets prioritering vil derfor være: •Ikt i barnehagen ca 300 deltakere •Ledesamling vinter ca 60 deltakere over 2 dager •Ledersamling høst – ca 60 deltakere over 2 dager •Ped.lederprogram – ca 200 deltakere over 4 dager –Teamledelse –Ledelse og beslutningsprosesser –Leder gjennom barnehageår –Prosjektledelse –Møteplanlegging –Veiledning –Stedfortreder –Strategi / planar (Kommuneplan / enge planer) –LØFT •Et kurs for assistentene ca 300 deltakere •Det vil være mulig for barnehager å gjennomføre prosjekter i 2009. Forutsetningen er at barnehagene selv er interesserte i å være med i prosjekter. Hvis barnehagene trenger støtte til å søke om prosjektmidler er kontorleder behjelpelig med det.

8 Språk, tekst og kommunikasjon •Drifte ressursgruppen •Skolere jevnlig

9 Innspill •Nivåregulerte kurs •Psykiatri - barn som sliter •Psykiatri - barn av foreldre som sliter •Utfordringer knyttet til innvandrere og flyktninger •Friluftsbarn på kysten •Felles kurs om sammenheng barnehage / skole •Videreutdanning i lesing, regning og ikt •Planlegge kurs for både pedledere og assistenter på samme dag •Tidlig innsats • Barn mellom 0-3 år praktisk • Barn mellom 0-3 år pedagogisk • Observasjon og dokumentasjon • Kurs for ferske assistenter • Kurs for modne assistenter • Førstehjelpskurs • Premature barn • Erfaringer fra Gakori • IKT

10 Kurs i Høst •1 dag i Alta og 1 dag i Hammefest –Karungi matematikk –Bruk av tekst på data –Pedagogisk ledelse –Språk i overgangen –TRAS –Å arbeide med de minste barna –Kjefting i barnehagen


Laste ned ppt "Oppsummering Kvalitetsutviklingsplan 2009-2012. Nasjonale føringer •Lov og rammeplan •Stortingsmelding 16 – Ingen stod igjen •Kompetanse i barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google