Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VOKSENOPPLÆRING OG REALKOMPETANSEVURDERING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VOKSENOPPLÆRING OG REALKOMPETANSEVURDERING"— Utskrift av presentasjonen:

1 VOKSENOPPLÆRING OG REALKOMPETANSEVURDERING
Rådgiversamling Kragerø november 2009

2 Hva innebærer voksenretten (§ 4A-3)
Fyller 25 år i opplæringsåret Ikke fullført vgo (uavhengig av bestått/ikke bestått) Grunnlag for opphold i Norge Tilpasset opplæring Gratis læremidler Grunnleggende ferdigheter Ikke Skyssgodtgjørelse Spesialundervisning

3 Ungdom kan (§ 3-1)søke om å ta ut sin ungdomsrett etter § 4A-3
Etter søknad Særlige grunner - dokumentasjon Sier fra seg rett til skyssgodtgjørelse Sier fra seg rett til særskilt tilrettelegging

4 Framgangsmåte Egenhendig skrevet søknad Medfølgende dokumentasjon
Sendes til voksenopplæring Behandles i samråd med inntakskontoret Brev til søker med informasjon om konsekvenser og frist for tilbakemelding Evt. inntak i voksenopplæringsløp

5 Eksempel på svarbrev Vi har mottatt din søknad om videregående opplæring, datert …………. hvor du søker om å ta utdanning som fører fram til …………………… Retten til realkompetansevurdering og videregående opplæring tilrettelagt for voksne gjelder etter søknad og etter særskilte regler også for ungdom. Søkeren må ha fullført grunnskole og kan ikke tidligere ha fullført videregående opplæring. Retten er hjemlet i Opplæringslova § 3-1, tiende ledd, og §4A-3. Opplæringen er gratis. Konsekvenser av å velge opplæring tilrettelagt for voksne Ungdom som benytter seg av tilbud tilrettelagt for voksne, mister sin rett til spesialundervisning. Retten til skyss til opplæringsstedet faller bort. Opptak til universitets- og høyskolesystemet basert på 23/5-regelen (se beskrivelse i vedlegg) gjøres først når søkeren har fylt 23 år og har 5 års arbeids- erfaring eller utdanning. Dermed kan det bli ventetid mellom videregående utdanning og eventuell høyere utdanning når ungdom velger studieforberedende opplæring tilrettelagt for voksne. Din søknad er vurdert etter reglene i Opplæringslova § 3-1 og §4A-3. Med bakgrunn i De opplysninger du har sendt inn, innvilges du rett til videregående opplæring tilrettelagt for voksne. Dette vedtaket kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet kom fram.

6 TILBUD TIL VOKSNE I TELEMARK
Minstekrav generell studiekompetanse Kragerø vgs – dagtid Notodden ressurssenter – nettbasert Skien vgs. Dagtid NAV kurs Starter opp nytt kurs i januar Kveldstid - vo

7 Helsefagarbeider Croftholmen vgs Lunde vgs Notodden ressurssenter
Dagtid og kveldstid – kun programfag Oppstart Vg1 august og Vg2 januar Lunde vgs Dagtid –vo Dagtid – NAV Notodden ressurssenter Nettbasert Rjukan vgs Tilrettelagt individuelt Skogmo vgs Kveldstid – programfag Vest-Telemark Dagtid – sammenslåing med andre fagområder

8 Diverse Fellesfag innen yrkesfaglige programområder
Skogmo vgs – kveldstid Notodden ressursenter – nettbasert Andre yrkesfaglige program B/U Notodden vgs – nettbasert Helseservicefag Bamble vgs – noe kveld, noe inn i ord.kurs dagtid Andre § 3.5 kurs kjøpes ofte hos studieforbundene Noen vgs skoler selger kurs til NAV

9 Realkompetansevurdering
En dokumentasjonsordning Vurdering mot læreplaner i vgo Metoder Vurdering av dokumentasjon Dialogbasert vurdering Yrkesprøving Konsekvenser Offentlige papirer Grunnlag for restopplæring Grunnlag for jobbsøking

10 Portalen åpen hele året Kan søke om
Innsøkning via web Portalen åpen hele året Kan søke om Opplæring Realkompetansevurdering Veiledning

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Laste ned ppt "VOKSENOPPLÆRING OG REALKOMPETANSEVURDERING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google