Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE VOKSENOPPLÆRING OG REALKOMPETANSEVURDERING Rådgiversamling Kragerø 18 -19 november 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE VOKSENOPPLÆRING OG REALKOMPETANSEVURDERING Rådgiversamling Kragerø 18 -19 november 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE VOKSENOPPLÆRING OG REALKOMPETANSEVURDERING Rådgiversamling Kragerø 18 -19 november 2009

2 Hva innebærer voksenretten (§ 4A-3)  Fyller 25 år i opplæringsåret  Ikke fullført vgo (uavhengig av bestått/ikke bestått)  Grunnlag for opphold i Norge  Tilpasset opplæring  Gratis læremidler  Grunnleggende ferdigheter  Ikke • Skyssgodtgjørelse • Spesialundervisning

3 Ungdom kan (§ 3-1)søke om å ta ut sin ungdomsrett etter § 4A-3  Etter søknad  Særlige grunner - dokumentasjon  Sier fra seg rett til skyssgodtgjørelse  Sier fra seg rett til særskilt tilrettelegging

4 Framgangsmåte  Egenhendig skrevet søknad  Medfølgende dokumentasjon  Sendes til voksenopplæring  Behandles i samråd med inntakskontoret  Brev til søker med informasjon om konsekvenser og frist for tilbakemelding  Evt. inntak i voksenopplæringsløp

5 Eksempel på svarbrev Vi har mottatt din søknad om videregående opplæring, datert …………. hvor du søker om å ta utdanning som fører fram til …………………… Retten til realkompetansevurdering og videregående opplæring tilrettelagt for voksne gjelder etter søknad og etter særskilte regler også for ungdom. Søkeren må ha fullført grunnskole og kan ikke tidligere ha fullført videregående opplæring. Retten er hjemlet i Opplæringslova § 3-1, tiende ledd, og §4A-3. Opplæringen er gratis. Konsekvenser av å velge opplæring tilrettelagt for voksne Ungdom som benytter seg av tilbud tilrettelagt for voksne, mister sin rett til spesialundervisning. Retten til skyss til opplæringsstedet faller bort. Opptak til universitets- og høyskolesystemet basert på 23/5-regelen (se beskrivelse i vedlegg) gjøres først når søkeren har fylt 23 år og har 5 års arbeids- erfaring eller utdanning. Dermed kan det bli ventetid mellom videregående utdanning og eventuell høyere utdanning når ungdom velger studieforberedende opplæring tilrettelagt for voksne. Din søknad er vurdert etter reglene i Opplæringslova § 3-1 og §4A-3. Med bakgrunn i De opplysninger du har sendt inn, innvilges du rett til videregående opplæring tilrettelagt for voksne. Dette vedtaket kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet kom fram.

6 TILBUD TIL VOKSNE I TELEMARK  Minstekrav generell studiekompetanse • Kragerø vgs – dagtid • Notodden ressurssenter – nettbasert • Skien vgs. - Dagtid - NAV kurs - Starter opp nytt kurs i januar - Kveldstid - vo

7 Helsefagarbeider  Croftholmen vgs • Dagtid og kveldstid – kun programfag • Oppstart Vg1 august og Vg2 januar  Lunde vgs • Dagtid –vo • Dagtid – NAV  Notodden ressurssenter • Nettbasert  Rjukan vgs • Tilrettelagt individuelt  Skogmo vgs • Kveldstid – programfag • Dagtid – NAV  Vest-Telemark • Dagtid – sammenslåing med andre fagområder

8 Diverse  Fellesfag innen yrkesfaglige programområder • Skogmo vgs – kveldstid • Notodden ressursenter – nettbasert  Andre yrkesfaglige program • B/U - Notodden vgs – nettbasert • Helseservicefag - Bamble vgs – noe kveld, noe inn i ord.kurs dagtid • Andre § 3.5 kurs kjøpes ofte hos studieforbundene • Noen vgs skoler selger kurs til NAV

9 Realkompetansevurdering  En dokumentasjonsordning  Vurdering mot læreplaner i vgo  Metoder • Vurdering av dokumentasjon • Dialogbasert vurdering • Yrkesprøving  Konsekvenser • Offentlige papirer • Grunnlag for restopplæring • Grunnlag for jobbsøking

10 Innsøkning via web  www.vigo.no www.vigo.no  Portalen åpen hele året  Kan søke om • Opplæring • Realkompetansevurdering • Veiledning

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE VOKSENOPPLÆRING OG REALKOMPETANSEVURDERING Rådgiversamling Kragerø 18 -19 november 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google