Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIP Programfagsamling den 14. mars 2013 Informasjon om FYR-prosjektet av Magnus Mørch og Ginni Lisa Gjertsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIP Programfagsamling den 14. mars 2013 Informasjon om FYR-prosjektet av Magnus Mørch og Ginni Lisa Gjertsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIP Programfagsamling den 14. mars 2013 Informasjon om FYR-prosjektet av Magnus Mørch og Ginni Lisa Gjertsen

2 Innhold: • Bakgrunn for FYR-prosjektet • Hva er FYR? • Forventningene fra Kunnskapsdepartementet til fylkene • Rektors rolle • FYR på egen skole • Hvorfor styrke de grunnleggende ferdighetene? • Relevans og yrkesretting som motivasjonsskaper for læring • Hvorfor bruke tid på FYR? • Eksempler på FYR-arbeid.

3

4 Opplæringsloven kapittel 1, andre ledd § 1-3 Vidaregåande opplæring: ”Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma”, og i tillegg en formulering angående fellesfagene under fag- og timefordelingen:” Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.”

5 YRKESRETTING

6 RELEVANS

7 • Kullet fra 200565 % fullført og bestått i 2010 • Kullet fra 200464 % fullført og bestått i 2009 • Kullet fra 200362 % fullført og bestått i 2008 • Kullet fra 200260 % fullført og bestått i 2007 • 5 % flere har fullført og bestått i perioden 2007 til 2010 • Nasjonalt mål: 75 % i 2015 fullført og bestått etter 5 år • Mål for Nordland: 71 % i 2015 fullført og bestått etter 5 år 13.02.2013 s. 7 Gjennomstrømming – fullført og bestått 5 år etter start i vgo i Nordland

8 Hva er FYR? • Et nasjonalt nettverk av lærere i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag som skal utvikle og samle inn gode undervisningsopplegg. • Målet er å redusere frafallet blant elever i den videregående skolen. • Metoden er å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

9 Fylkeskoordinator Engelsk Ginni Lisa Gjertsen Fylkeskoordinator Norsk Johanne Husum Fylkeskoordinator Matematikk Magnus Mørch Fylkeskoordinator Naturfag Leszek Stanislaw Krymski Nordland fylkeskommunes prosjektleder FYR: Wenche Skar

10 Hva rektor i praksis må gjøre: •Involvere ledelsen. •Opprette kontaktpersoner på egen skole for hver av fagene norsk, matematikk, naturfag og engelsk. •Legge til rette for at kontaktpersonene deltar på FYR- fylkessamlinger. •Tilrettelegge for FYR-arbeid på egen skole. Eks: gjennom planleggingsdager, fellesmøtetid etc. •FYR-gruppen kan for eksempel komme på skolebesøk for å holde «kick off» møte.

11 Polarsirkelen VGS – Knutepunktskolen i Nordland

12 Kunnskapsdepartementet SkrivesenteretSkrivesenteret, Matematikksenteret, Fremmedspråksenteret, NaturfagsenteretMatematikksenteret Fremmedspråksenteret Naturfagsenteret Prosjektleder i fylket Wenche Skar FYR-koordinatorer i engelsk, norsk, matte og naturfag: 25% Lærerkollegiet/»ekspertgruppa»

13 Mål for FYR i Nordland: •Å samle inn gode eksempler på undervisningsopplegg hvor relevans mellom fellesfag og yrkesfag kommer til uttrykk. •Spre ideene rundt til skolene i Nordland – gjennom kontaktpersoner på skolene. «FYR-ekspertene» •Fylkessamlinger. To avholdte samlinger, neste er 29-30. april •Oppleggene som lages lokalt og i de ulike faggruppene legges ut på nettsiden til de ulike ressurssentrene samt på nygiv.ndla.no nygiv.ndla.no

14 Forventningene fra Kunnskapsdepartementet til fylkene: « Det skal utvikles undervisningsressurser – nettbaserte og andre, som kan ha direkte overføringsverdi til den undervisningssituasjonen lærerne er i – både i klasserom og verksted». «Tiltak Målet er at alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram knyttes opp i et nettverk som har som felles anliggende å utvikle opplæringen i fellesfagene slik at elevene på disse utdanningsprogrammene i større grad opplever fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot». «Tiltak Målet er at alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram knyttes opp i et nettverk som har som felles anliggende å utvikle opplæringen i fellesfagene slik at elevene på disse utdanningsprogrammene i større grad opplever fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot».

15 Hvordan jobbe med FYR på egen skole? Eksempel: Knutepunktskolen Polarsirkelen vg skole •1 ½ planleggingsdag. 1 FF lærer + 2-3 YF lærere som underviser i samme klasse går sammen og lager tverrfaglige undervisningsopplegg med fokus på grunnleggende ferdigheter. Oppleggene gjennomføres i løpet av skoleåret. •Lærere som ikke underviser på yrkesfag utvikler opplegg med fokus på relevans. •Undervisningsopplegget sendes inn til FYR lærerne. •Oppleggene legges ut på It’s Learning. https://www.itslearning.com/main.aspx?CourseID=36725 https://www.itslearning.com/main.aspx?CourseID=36725 • Undervisningsoppleggene legges etter hvert ut på ressurssentrenes nettsider og på nygiv.ndla.nonygiv.ndla.no

16 Grunnleggende ferdigheter • skriftlig og muntlig bruk av språket • - lese • - regne • - bruke digitale verktøy • Ta utgangspunkt i disse ferdighetene og styrke dem.

17 Hvorfor styrke de grunnleggende ferdighetene? • «Tilgangskompetanse» • Kunne orientere seg i samfunnet og mestre tekstkompleksiteten i kunnskapssamfunnet • Kunne møte kravet om skriftlig dokumentasjon i et framtidig yrke • være godt forberedt til arbeidsliv og videre studier • Arbeide i et internasjonalt miljø. Evne til kommunikasjon – muntlig og skriftlig, og på både engelsk og norsk • Fremtidige foreldre • Opprettholde demokratiet

18 Hva må til for å lykkes med yrkesretting av fellesfagene? • Samarbeid mellom programfagslærer og allmennfaglærer! • Planleggingsdager • Andre møtetidspunkt

19 KNUTEPUNKT NORDLAND Hvorfor bruke tid til FYR-arbeid? •Skape relevans for elevene mellom fellesfag og yrkesfag. •Gi elevene muligheten til å oppnå ferdigheter, kunnskap og kompetanse som både de og samfunnet vil ha nytte av. •Bidra til undervisning som gir elevene motivasjon, mening og mestring. •Samarbeid mellom lærer på tvers av fag. •Nasjonal dugnad hvor en database av gode undervisningsopplegg ligger klar til bruk for lærere. (Isfjell i Barentshavet)

20

21 Eksempel på FYR-arbeid: • Undervisningsoppleggene finner du på nygiv.ndla.no nygiv.ndla.no • Undervisningsopplegg TIP matematikk Undervisningsopplegg TIP matematikk • Undervisningsopplegg TIP engelsk Undervisningsopplegg TIP engelsk • Undervisningsopplegg TIP norsk Undervisningsopplegg TIP norsk


Laste ned ppt "TIP Programfagsamling den 14. mars 2013 Informasjon om FYR-prosjektet av Magnus Mørch og Ginni Lisa Gjertsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google