Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verktøy i arbeid med kvalitetsvurdering Beate Tislevoll, Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verktøy i arbeid med kvalitetsvurdering Beate Tislevoll, Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verktøy i arbeid med kvalitetsvurdering Beate Tislevoll, Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid

2 Kvalitetsvurdering •er å sammenstille informasjon og data for å vurdere tilstanden •internt på en skole, •eller for å vurdere tilstanden i større deler av eller i hele utdanningssektoren

3 Kvalitetsvurderingssystemet •Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem innført i 2004 •Fagopplæringen inn i kvalitetsvurderingssystemet (oppstart 2009) •Kvalitet i barnehagen (oppstart 2013)

4 Kunnskapsgrunnlaget •Nasjonale prøver, andre prøver, eksamen og standpunkt •Elevundersøkelsen •Observasjoner og undersøkelser •Internasjonale undersøkelser •Forskning og evalueringsrapporter •Data i Skoleporten •Tilsynsrapporter

5 Formålet med kvalitetsvurdering er kvalitetsutvikling

6 Læring på alle nivå

7 Modell •Ansvars- fordeling •Vurderings- prosessene

8 Mål for kvalitet i utdanningssektoren •Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv •Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet •Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring

9 •Lovverket inneholder krav som regulerer ytre forutsetninger for kvalitet, og i noen tilfeller en minstestandard for kvalitet i opplæringen

10 Hva er god kvalitet i vår kommune/ fylkeskommune? •Lokale forutsetninger •Lokale ambisjoner •Noen implisitte standarder

11 Mindset

12 Modellen Kvalitet i opplæringen •synliggjøre ansvar, oppgaver og vurderingsprosesser i kvalitetsvurderingssystemet http://www.udir.no/Utvikling/Kvalitet-i- opplaringen1/

13

14 Verktøy i arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet Ulike verktøy, som Elevundersøkelsen, Ståstedsanalysen og tilstandsrapporten støtter opp om utviklingen av analysekompetanse i skolen og på skoleeiernivå

15 Elevundersøkelsen •Gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen •Hensikt at elevene får påvirke sin opplæring i skolen •Resultatene gir viktige signaler til skoleeier/ skolen •Ble revidert i 2013 •Obligatorisk gjennomføring fra oktober 2013 til 10. januar 2014

16 Ståstedsanalysen •Frivillig refleksjons- og prosessverktøy •Revidert i 2013 •Identifisere og prioritere innsatsområder som bidrar til å øke elevenes læringsutbytte •Gir skoler og skoleeiere et utgangspunkt for kvalitetsvurdering og skoleutvikling •Sees i sammenheng med skolebasert vurdering

17

18

19 Etter revisjonen av Elevundersøkelsen og Ståstedsanalysen •Økt sammenheng mellom påstandene i Ståstedsanalysen og spørsmålene i Elevundersøkelsen •Blant annet er grunnleggende ferdigheter inne som tema i begge

20 Å kunne lese Ståstedsanalysen : Lærerne vektlegger lesing som redskap for læring i alle fag Elevene bruker ulike lesestrategier som er tilpasset lesingens formål Elevene lærer seg å lese kritisk i alle fag Lærerne har fokus på begrepsopplæring i alle fag Elevundersøkelsen : På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære i alle eller de fleste fag På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem

21 Å kunne regne Ståstedsanalysen : Elevene lærer seg å gjenkjenne regning i ulike faglige sammenhenger Elevene bruker regning som redskap for refleksjon og læring i alle fag Elevundersøkelsen : På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matematikk (5. - Vg3) Jeg bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag (8. - Vg3) Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på (5.- Vg3)

22 •Det finnes verktøy til arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet i prosessen •Verktøy som kan støtte arbeidet med å skape felles diskusjon og utviklingsprosesser •Verktøy som bidrar til økt sammenheng og helhet mellom deler i det lokale arbeidet med læreplaner •Verktøy som kan bidra til å gjøre riktige prioriteringer ut i fra lokale behov •Målet er læring og utvikling!

23

24 Mål for samlingen •Felles fokus på •lokalt arbeid med læreplaner •læringsmiljø •grunnleggende ferdigheter •reviderte læreplaner m. veiledninger •kvalitetsvurderingssystemet som utgangspunkt for videre lokalt arbeid •Synliggjøre helhet og sammenheng


Laste ned ppt "Verktøy i arbeid med kvalitetsvurdering Beate Tislevoll, Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google