Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Studieforbundet Funkis. Studieforbund Studieforbundene i Norge bygger på en 150 år gammel tradisjon for opplysningsarbeid gjennom frivillige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Studieforbundet Funkis. Studieforbund Studieforbundene i Norge bygger på en 150 år gammel tradisjon for opplysningsarbeid gjennom frivillige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Studieforbundet Funkis

2 Studieforbund Studieforbundene i Norge bygger på en 150 år gammel tradisjon for opplysningsarbeid gjennom frivillige organisasjoner Det finnes pr. 2012 15 offentlige godkjente studieforbund tilsluttet VOFO, hvorav Studieforbundet Funkis er ett av de største Studieforbundene fordeler tilskudd i henhold til ”Lov om voksenopplæring” (2009) Ca. 450 organisasjoner er tilsluttet studieforbundene Hovedtyngden av virksomheten er fri og frivillig opplæring, ubundet av pensum og eksamener

3 Studieforbundet Funkis er studieforbundet for funksjonshemmede og kronisk syke og deres pårørendes organisasjoner Funkis ble stiftet 17. september 1994 Funkis har 63 medlemsorganisasjoner med over 320.000 medlemmer Funkis er et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og forskjellige voksenopplæringsmiljøer Funkis formidler statlig støtte til voksenopplæring i funksjonshemmedes organisasjoner

4 Funkis har som mål • å arbeide med voksenopplæring for funksjonshemmede og deres pårørende • å styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd • å arbeide for likestilling mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske i arbeidslivet og i samfunnet generelt

5 Funkis har som mål • at voksenopplæringen skal bidra i en prosess som i størst mulig grad fører til mestring av de fysiske, psykiske og sosiale sidene for funksjonshemmede og deres pårørende • at opplæringsvirksomheten skal føre til bevisstgjøring av den enkeltes ressurser og kvaliteter. Den skal rettes mot å øke livskvaliteten for den enkelte og mot å bedre og synliggjøre kompetanse i forhold til annen utdanning og arbeidsliv

6 Funkis skal o arrangere fellessamlinger for studieansvarlige i organisasjonene o stimulere til økt samarbeid mellom organisasjonene om studievirksomheten og koordinere felles opplæringsaktiviteter o godkjenne og registrere studietiltakene i medlemsorganisasjonene og drive egne studietiltak o styrke skolering av sentrale kursledere i den enkelte medlemsorganisasjon ved felles opplæringskurs o stimulere til økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene, blant annet gjennom regionale samarbeidskurs

7 Funkis skal o styrke og utvikle læringsmiljø som er tilpasset den enkelte o bidra til elektroniske møteplasser og læringsarenaer som et tillegg til de tradisjonelle læringsmiljøene o delta aktivt i forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til kvalitetssikring og videreutvikling innen e- læring

8 Funkis skal påvirke ved å  delta aktivt i VOFO's virksomhet sentralt og i fylkene  videreføre et tett samarbeid på ulike områder med FFO og andre naturlige samarbeidspartnere  argumentere for viktigheten av kompetanse og opplæring ved alle anledninger  argumentere for bedre finansiering av opplæring i medlemsorganisasjonene

9 Støtte til opplæring  Funkis formidler ca. 25 millioner kroner per år til opplæring i medlemsorganisasjonene  Voksenopplæringstilskudd:  kr 100 per godkjente time (80 + 20)  kr 400 for kurs uten utgifter  Tilretteleggingstilskudd:  støtte til kurs som trenger ekstra tilrettelegging for deltakerne

10 Vilkår for medlemskap  Organisasjonen må sikre funksjonshemmede og deres pårørende en avgjørende innflytelse i organisasjonen  Organisasjonen må være åpen for medlemmer fra hele landet  Organisasjonen må bygge på individuelt medlemskap og være demokratisk oppbygd  Organisasjonen må støtte studieforbundets formål  Organisasjonen må delta aktivt i Funkis

11 Hva betyr ’å delta aktivt’?  Møte på årsmøter sentralt og i fylkene  Stille til valg sentralt og i fylkene  Bli med på fagsamlinger •Erfaringsutveksling •Utvikling av ny pedagogikk •Kurslederopplæring •Nye felles tilbud

12 Studieforbundet Funkis www.funkis.no Besøk oss også på


Laste ned ppt "Presentasjon av Studieforbundet Funkis. Studieforbund Studieforbundene i Norge bygger på en 150 år gammel tradisjon for opplysningsarbeid gjennom frivillige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google