Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lese- og skriveferdigheter - i Norge, i EU, og i globalt perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lese- og skriveferdigheter - i Norge, i EU, og i globalt perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lese- og skriveferdigheter - i Norge, i EU, og i globalt perspektiv
Global Action Week 2009: Den store lesedagen – ”The Big Read” Graciela Sbertoli, Vox

2 Kort om Vox Grunnleggende lese- og skriveferdighetene: kompetansemålene Programmet for basiskompetanse i arbeidslivet Det globale perspektivet: Education for All EUs Action Plan: One Step Up + BASE-Net

3 Kort om Vox Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet.
Vi arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne. Vi legger særlig vekt på grunnleggende ferdigheter, realkompetanse og voksnes rett til opplæring. Se

4 Rammeverket for grunnleggende ferdigheter for voksne – Kompetansemålene i lesing og skriving Kompetansemål for lesing og skriving

5 Kompetansemål for lesing og skriving
Utformet med tanke på de voksnes lese- og skrive behov på tre arenaer: Privatliv og samfunn Arbeid Utdanning og opplæring Det gis eksempler på tekster som skal kunne leses og skrives på tre nivåer Kompetansemålene skal gi god rettledning ved utforming av lese- og skrivekurs

6 Kompetansemål for tre nivåer
Nivå 1: Kan lese og skrive ord og enkle tekster Nivå 2: Kan lese og skrive sammenhengende tekster med tempo og flyt Nivå 3: Behersker lesing og skriving som redskaper for arbeid, opplevelser, utvikling og læring

7 Nivå 2 Eksempler fra Samfunnsliv Kan gjøre seg kjent med hovedinnholdet i en avis ved å lese overskrifter, ingresser og billedtekster Kan forstå skriftlig informasjon om valg Kan velge tv-programmer ut fra en programoversikt Kan hjelpe egne barn på barnetrinnet med å lese tekster i tilknytning til lekser

8 Nivå 3 Kan lese og forstå faglitteratur og oppsummere innholdet
Eksempler fra samfunnsliv Kan lese og forstå faglitteratur og oppsummere innholdet Kan lese skjønnlitterære tekster i ulike sjangere og være bevisst egne opplevelser og leseerfaringer

9 BKA Tilskudd til opplæring for voksne i lesing, skriving, regning og data. Primært for opplæring i arbeidslivet 2009: Søknader for totalt 122 millioner kr 200+ virksomheter får totalt 34 millioner kroner Studieforbundene Som tilbydere Nytt i år: 5 millioner til spesiell utlysning for sektoren

10 Behovet og målgruppen Nye strategier
voksne i Norge mangler tilstrekkelige ferdigheter i lesing og tallforståelse til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv. Mange av disse opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger. Nye strategier Familielæring Et helhetlig perspektiv

11 Det globale perspektivet
Education for All (EFA) Goal 4 – Increase adult literacy by 50 per cent (fra 2000 til 2015) Målgruppen: 780 millioner voksne analfabeter (2/3 er kvinner)

12 Hva er vårt globale mål? Det utvidede literacy-begrepet
Functional literacy Sustainable literacy Literacy i den digitale alderen

13 EUs Action Plan for Adult Learning
ONE STEP UP-strategien Increasing the possibilities to go "one step up" - to achieve a qualification at least one level higher than before Hovedhindringen: manglende grunnleggende ferdigheter BASE-Net – prosjektstart høsten 2009

14 Gratulerer med dagen Ta gjerne kontakt:


Laste ned ppt "Lese- og skriveferdigheter - i Norge, i EU, og i globalt perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google