Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsmelding om kompetansebehov i framtida prosjektleder Gry Høeg Ulverud VOFO, Frokostmøte 26. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsmelding om kompetansebehov i framtida prosjektleder Gry Høeg Ulverud VOFO, Frokostmøte 26. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsmelding om kompetansebehov i framtida prosjektleder Gry Høeg Ulverud VOFO, Frokostmøte 26. november 2008

2 2 Kunnskapsdepartementet Nasjonalformuen Kilde: SSB

3 3 Kunnskapsdepartementet

4 4

5 5 Mindre behov for ufaglærte • Samtidig ”produserer” utdanningssystemet 17 500 elever hvert år som ikke fullfører videregående. • Dersom denne utviklingen fortsetter vil vi i 2025 ha 120 000 ufaglærte i landet uten arbeid.. • Det tilsvarer… 1976: 620 000 2004: 280 000 2025: 180 000

6 6 Kunnskapsdepartementet Alle innbyggere i Stavanger Fotograf : Per Jostein Haaland

7 7 Kunnskapsdepartementet Utdanningsrevolusjonen fortsetter..

8 8 Kunnskapsdepartementet Hvor kommer veksten? Fremtidig utvikling i antall studenter fordelt på fagområde dersom utviklingen 2001-2007 fortsetter

9 9 Kunnskapsdepartementet Vi trenger enda flere, både med høyere utdanning og videregående… Kilde: Fremskriving av etterspørsel etter arbeidskraft (SSB).

10 10 Kunnskapsdepartementet Store skjevheter i utdanningsnivå Kilde: OECD, EaG, 2006

11 11 Kunnskapsdepartementet Norge er flinke, men ikke lenger i verdenstoppen i voksenopplæring Kilde: AES, 2008 (Torgeir Nyen, Fafo)

12 12 Kunnskapsdepartementet Læring i arbeidslivet blir viktigere Kilde: LVM, 2008 (Torgeir Nyen, Fafo)

13 13 Kunnskapsdepartementet De med lavest utdanning deltar fortsatt minst i alle former for læring Kilde: LVM, 2008 (Torgeir Nyen, Fafo)

14 14 Kunnskapsdepartementet Høye krav til læring fører til økt deltakelse, også blant de med lav utdanning Kilde: LVM 2008, Torgeir Nyen, Fafo

15 15 Kunnskapsdepartementet Kilde: Lærevilkårmonitoren Over 76% av sysselsatte sier de vil lære mer..

16 16 Kunnskapsdepartementet

17 17 Kunnskapsdepartementet For å møte framtidas kompetansebehov må vi jobbe med flere strategier parallelt: Kvalifisere gjennom videregåendeStyrke arbeidet med kortere kvalifiseringsløp Stimulere til at flere velger høyere utdanning Foreslå tiltak som bidrar til å vedlikeholde kompetansen gjennom arbeid og livet Arbeide for å gjøre utdanningen så relevante som mulig, både i forhold til arbeidslivet og for neste nivå

18 18 Kunnskapsdepartementet Stimulere til mer voksenopplæring •Oppfølging av Tron – forvaltningsnivå •Karlsen-utvalget: Noen utvalgte punkt: –Finansiering av livsopphold –Fleksible løp tilpasset voksnes behov –Styrking av kompetansen til arbeidstakere med svake grunnleggende ferdigheter •Samarbeid mellom AID/NAV og utdanningssystemet •Kompetansetillitsvalgte (ref st mld 16) •Realkompetanse, anerkjennelse av kompetanse opparbeidet i arbeidet

19 19 Kunnskapsdepartementet Stimulert etterspørsel har konsekvenser for tilbudssiden… •Bedre tilrettelegging at den offentlige utdanningssystemet. Fleksibilitet. •UH-sektorens EVU-tilbud •Fagskoler viet spesiell plass •Studieforbundene har en stor og viktig rolle. •Inviteres til å komme med skriftelige innspill innen 1 desember.

20 20 Kunnskapsdepartementet Ikke-formell opplæringssektor •Hva tenkes rundt tilbydernes rolle? •Hvordan skal den ikke-formelle opplæringssektoren forholde seg til å møte behovene? •Har meldinga fokus på helheten og sammenhengen mellom personlig kompetanse og yrkeskompetanse?

21 21 Kunnskapsdepartementet Stortingsmeldingen: •Legges frem i denne stortingsperioden •Legges frem av begge statsråder •Tar opp elementer fra Tron-utvalget, Karlsen-utvalget, Stjernø-utvalget.. •Tette bånd til regional og distriktsmeldingen, innovasjonsmeldingen, perspektivmeldingen.. •Bred dialog med berørte aktører •Vil ha tiltak fra ungdomskole til doktorgrad •Vil ikke legge frem en fiks ferdig løsning, men gi retning og løfte opp en av vår tids viktigste områder.


Laste ned ppt "Stortingsmelding om kompetansebehov i framtida prosjektleder Gry Høeg Ulverud VOFO, Frokostmøte 26. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google