Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Melding til Stortinget…  Fleksibel disponering av fag- og timefordeling  Valgfag  Klasseledelse, regning, lesing Fagkonferanse for UH-sektoren, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Melding til Stortinget…  Fleksibel disponering av fag- og timefordeling  Valgfag  Klasseledelse, regning, lesing Fagkonferanse for UH-sektoren, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Melding til Stortinget…  Fleksibel disponering av fag- og timefordeling  Valgfag  Klasseledelse, regning, lesing Fagkonferanse for UH-sektoren, Oslo 12.-13. november 2012

2

3 Hvorfor forbedre ungdomstrinnet? Frafall vgo Synkende motivasjon Få med svært gode lese- og regne- ferdigheter

4 •Ulike tiltak for å gjøre opplæringen –mer praktisk og variert –mer motiverende, utfordrende og relevant for elevene Ungdomstrinn i utvikling 2012-2017

5 Indikatorer for å følge opp måloppnåelse

6 Universitets- og høyskolesektorens rolle Tilbydere av skolebasert kompetanseutvikling innenfor de prioriterte områdene Utvikle kunnskap i fag og fagdidaktikk Dokumentere god praksis og samarbeide med de nasjonale sentrene Legge til rette for at lærerstudenter bringer perspektiver fra UH-sektoren med seg inn i sin praksis i skolen

7

8 Nasjonale støttetiltak Pedagogiske ressurser Skolebasert kompetanse utvikling Tilrettelegging for bruk av nettverk

9

10 Skolebasert kompetanseutvikling Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

11 Kompetanseutvikling på både organisasjons- og individnivå Innsats over tid Differensiert tilbud til skolene Likeverdige tilbud i alle lærerutdannings regionene Lett tilgjengelig materiell Kunnskapsutvikling på alle nivåer 6 prinsipper for skolebasert kompetanseutvikling

12 Bakgrunnsdokumenter til rammeverket

13 3 ressurs- grupper UDIR FM NTNU 6 UH-inst. KD GNIST nasjonalt Forskere klasseledelse Lese-, Matematikk-, Skrive-, Nynorsksenteret, NAFO Fagpersoner vurdering og org.læring Skoleeiere Skoler: Elever Lærere skoleledere GNIST regionalt- 19 prosjektledere

14 Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling 22 kommuner og 37 skoler med ungdomstrinn er valgt ut til å delta i pilotering av skolebasert kompetanseutvikling skoleåret 2012/2013.

15 Skolebasert kompetanseutvikling Klasseledelse, regning, lesing Vurdering for læring Kollektivt orienterte skoler Organisasjons læring Pilotering Skoleåret 2012-2013

16 Eks på pilotskolenes valg av fagtemaer KommuneSkoleHovedtema Tema som også behandles Lillehammer ÅrettaLesingVurdering Lillehammer HammartunLesingVurdering Ringsaker Nes Regning i alle fag Klasseledelse og motivasjon Ringsaker FurnesRegning i alle fag Klasseledelse og motivasjon

17 Tilbydere i piloteringen - inngår i et nettverk •Høgskolen i Hedmark •Universitetet i Nordland •Høgskolen i Sogn og Fjordane •Universitetet i Agder •Høgskolen i Vestfold •PLU, NTNU Koordinator: NTNU

18

19

20 http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/

21 Hvordan forberede for skolebasert kompetanseutvikling i stor skala? Klasseledelse, regning, lesing, skriving Vurdering for læring Kollektivt orienterte skoler Organisasjons læring Tilbud om støtte til alle skoler med ungdomstrinn Høst 2013- vår 2017

22 Utfordring! TILBYDERE Trenger oversikt over skoleeieres/ skolers behov og forventninger til universiteter og høyskoler. SKOLEEIERE Trenger oversikt over hvilken kompetanse og kapasitet som finnes i UH-sektoren.

23 Kompetanse, erfaring og kapasitet hos tilbydere •NTNU kartlegger - rapport mars 2013 •Hensikten - kunne bidra med støtte i lærerutdanningsregioner som har behov for bedre/bredere faglig kompetanse Robuste kompetansemiljøer som tilbydere i gjennomføringen i fullskala h2013–v2017

24 Skoleeieres/skolers behov for veiledning og støtte •Prosjektledere GNIST fylke skal kartlegge kommunenes behov for kompetanseutvikling innenfor de nasjonalt prioriterte fagområdene

25 Ressurser til UH •Tilbyderinstitusjonene vil få tildelt midler •Tildeling til alle syv LU-regioner, ikke søknad •Håp om ca 15 institusjoner som tilbydere i pulje 1 •Mer informasjon om omfang og ressurser kommer i januar 2013

26 Hvordan kvalifisere seg som tilbyder? •Starte kartlegging •Sette seg inn i rammeverket •Gjøre seg kjent med de pedagogiske ressursene


Laste ned ppt "Melding til Stortinget…  Fleksibel disponering av fag- og timefordeling  Valgfag  Klasseledelse, regning, lesing Fagkonferanse for UH-sektoren, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google