Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsløftet i videregående opplæring Statssekretær Lisbet Rugtvedt Elevorganisasjonens nasjonale seminar 19. november 2005 Engebråten skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsløftet i videregående opplæring Statssekretær Lisbet Rugtvedt Elevorganisasjonens nasjonale seminar 19. november 2005 Engebråten skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsløftet i videregående opplæring Statssekretær Lisbet Rugtvedt Elevorganisasjonens nasjonale seminar 19. november 2005 Engebråten skole

2 2 Utdannings- og forskningsdepartementet Et bredt kunnskapssyn •Kunnskap er ferdigheter, fakta og forskning •Kunnskap er dannelse, kritisk tenkning, analytiske evner og refleksjon •Kunnskap er kompetanse til å arbeide sammen •Kunnskap er evnen til å tilegne seg ny kunnskap

3 3 Utdannings- og forskningsdepartementet En inkluderende og mangfoldig fellesskole •En styrking av den offentlige felleskolen –færre friskoler –nytt lovforslag legges fram våren 2006 –overgangsordninger for godkjente skoler •Tilpasset opplæring – lærertetthet •Språkopplæring – minoritetsspråklige •Formålsparagrafen

4 4 Utdannings- og forskningsdepartementet Kunnskapsløftet i videregående opplæring, strukturelle endringer •12 utdanningsprogram •9 yrkesfaglige utdanningsprogram: –Teknikk og industriell produksjon –Elektrofag –Bygg- og anleggsteknikk –Restaurant- og næringsmiddelfag –Helse- og sosialfag –Design og håndverksfag –Medier og kommunikasjon (inkl. medier og kommunikasjon m/studiekompetanse –Service og samferdsel –Naturbruk (inkl. naturforvaltning m/studiekompetanse)

5 5 Utdannings- og forskningsdepartementet Strukturelle endringer i vgo, forts. 3 studieforberedende utdanningsprogram: •Studiespesialiserende utdanningsprogram med 4 programområder: - realfag - språkfag - samfunnsfag og økonomi - formgivingsfag •Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama •Utdanningsprogram for Idrettsfag

6 6 Utdannings- og forskningsdepartementet Innføring av nye betegnelser i vgo Gjeldende ordningNye betegnelser StudieretningUtdanningsprogram KursProgramområde Felles allmenne fagFellesfag Studieretningsfag og valgfag Felles programfag Valgfrie programfag - gjelder for studieforberedende utdanningsprogr. Prosjekt til fordypning gjelder for yrkesfaglige utdanningsprogr.

7 7 Utdannings- og forskningsdepartementet Hva skjer med Kunnskapsløftet? •Regjeringen vil videreføre hovedlinjene i Kunnskapsløftet •Reformen starter som planlagt i 2006 •Endringer: –Bredere basiskompetanser og ferdigheter –2. fremmedspråk –Generell studiekompetanse –Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, herunder de nasjonale prøvene –Økt fokus på å forhindre frafall og å bedre fag- og yrkesopplæringen

8 8 Utdannings- og forskningsdepartementet Endringer i Kunnskapsløftet •Bredere basiskompetanser og ferdigheter •2. fremmedspråk ikke obligatorisk i grunnskolen, men: –Økt satsing på et praktisk rettet fremmedspråk –Kompetanseutvikling for å øke lærernes undervisningskompetanse forsetter –2. fremmedspråk i ungdomsskolen – et frivillig tilbud –Alternativ – fordypning i norsk, engelsk eller samisk fra skoleåret 2006/2007. Flere alternativ fra høsten 2007 –Karakter og tellende til opptak til vgo

9 9 Utdannings- og forskningsdepartementet Endringer forts. Generell studiekompetanse •Elever som tas inn til vgo høsten 2006, følger dagens ordning for generell studiekompetanse •Kvaliteten i forhold til dagens krav skal ikke svekkes •Bygge videre på erfaringene med realkompetanse

10 10 Utdannings- og forskningsdepartementet Endringer forts. Det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering •Det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering evalueres •Skoleporten opprettholdes med mulige endringer •Nasjonale prøver – et verktøy for økt læring •Ikke nasjonale prøver skoleåret 2005/2006

11 11 Utdannings- og forskningsdepartementet Gjennomføring i videregående opplæring •For høyt frafall i vgo •Ønsker økt satsing og samarbeid mot frafall –på tvers av utdanningsnivåer –på tvers av sektorer •Ønsker samarbeid med partene i arbeidslivet •Vil sette ned en arbeidsgruppe som skal: - systematisere kunnskap om situasjonen - foreslå tiltak

12 12 Utdannings- og forskningsdepartementet Nytt løft for fag- og yrkesopplæringen •Styrke kvaliteten på opplæring i skole og bedrift •Samarbeide med arbeidslivet og bedriftene for å dem til å ta inn lærlinger •Videreutvikle lærekandidatordningen •Sikre lærlingenes rettigheter og forutsigbarhet •Videreutvikle samarbeidet med partene i arbeidslivet

13 13 Utdannings- og forskningsdepartementet Kompetanseutvikling •Videreføre satsingen på kompetanse- utviklingstiltakene for lærere, skoleledere osv •På kort sikt gjennom etterutdanning av lærere, instruktører og skoleledere •På lang sikt gjennom bred vurdering av lærerutdanningene •De nye opptakskravene til allmennlærerutdanningen vil bestå

14 14 Utdannings- og forskningsdepartementet Gratis læremidler i videregående opplæring •Regjeringen har sagt at den ønsker å innføre gratis læremidler i videregående opplæring •Vi vil utrede en mulig modell for, og se nærmere på økonomiske konsekvenser av, det å innføre gratis læremidler

15 15 Utdannings- og forskningsdepartementet Vilblino.no •En ny informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring •Et tilbud fra Fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet •Har åpnet nå •Se www.vilbli.no


Laste ned ppt "Kunnskapsløftet i videregående opplæring Statssekretær Lisbet Rugtvedt Elevorganisasjonens nasjonale seminar 19. november 2005 Engebråten skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google