Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 1 Samhandlingsreform og statistikkbehov Arbeidet fremover 11.09.2012 | Samordningsrådet KOSTRA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 1 Samhandlingsreform og statistikkbehov Arbeidet fremover 11.09.2012 | Samordningsrådet KOSTRA."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 1 Samhandlingsreform og statistikkbehov Arbeidet fremover 11.09.2012 | Samordningsrådet KOSTRA

2 | 2 Samhandlingsreformen Understøttes av to nye lover Hovedmålene:  Mer forebygging  Flere oppgaver til kommunene  Lavere vekst i spesialisthelsetjenesten  Bedre samhandling  Mer helhetlige pasientforløp  Mer koordinerte tjenester  Beste effektive omsorgsnivå | Samordningsrådet KOSTRA 11.09.2012

3 | Samordningsrådet KOSTRA | 3 Hvordan måle endring mot målene? Endring i aktivitet Etablering av nye tjenester Aktivitet i nye tjenester Kvalitet i tjenestene Samhandling

4 11.09.2012| Samordningsrådet KOSTRA | 4 Samhandling Helhetlige pasientforløp Samarbeid mellom alle tjenester og aktører Konkrete virkemidler som samarbeidsavtaler

5 11.09.2012| Samordningsrådet KOSTRA | 5 Kvalitet og samhandling Hva sier Helse- og omsorgsloven?  sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud  sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker  sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov

6 11.09.2012| Samordningsrådet KOSTRA | 6 Kvalitet og samhandling Helse- og omsorgsloven om kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester:  omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder  somatikk  psykisk sykdom  rusmiddelproblem  sosiale problemer  nedsatt funksjonsevne

7 11.09.2012| Samordningsrådet KOSTRA | 7 Hvordan måle kvalitet og samhandling? Hva er omfang av ulike problem? Finnes tilbud tilpasset målgruppene? Hvordan virker tjenestene? Finnes tilstrekkelig kompetanse i kommunene? Er tjenestene samordnet?

8 11.09.2012| Samordningsrådet KOSTRA | 8 Hva kreves for å måle kvalitet? Data om pasientforløp Data for kvalitetsforbedring Data for forskning  Forløp over tid og mellom tjenester  Hvem er tjenestemottakeren  Hvilke tjenester ytes  Hva er problemet og hva er resultatet

9 11.09.2012| Samordningsrådet KOSTRA | 9 Muligheter i KOSTRA Fange opp nye tjenester Mulig identifisering av hovedproblemer/fagområder som ligger til grunn for tjenestebehov? IPLOS: Bedre rapportering av diagnose KOSTRA sosialtjenesten Identifisere ressursbruk knyttet til målgrupper?

10 Utvikling av bedre data i KOSTRA Endringer i eksisterende innhenting Definering av nye behov fortsetter i samarbeid med fagmiljø, KS og SSB Innspill fra evaluering av reformen Vurdere muligheter i KOSTRA vs andre kilder Innspill til KOSTRA-arbeidsgrupper Egen arbeidsgruppe for psykisk helse- og rusarbeid 11.09.2012| Samordningsrådet KOSTRA | 10


Laste ned ppt "| 1 Samhandlingsreform og statistikkbehov Arbeidet fremover 11.09.2012 | Samordningsrådet KOSTRA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google