Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid."— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid

2 2 19701990 201020302050 1,2 1,6 0,4 0,8 2,0 Utfordring: Vi blir stadig eldre Antall personer over 67 år 1970-2050 Folk i Norge i 2050 •500 000 over 80 år •Dobling siden 2009 •Vi blir 5-7 år eldre Kilde: SSB mellomalternativet

3 3 Helse og omsorgspersonell i kommunene 2000-2050 20002020 100 000 50 000 2050 250 000 200 000 150 000 204020302010 Kilde: SSB Behov for personell •250 000 i 2050 •Dobling fra 2009

4 4 Økt forekomst: •Psykisk helse •Rus •Diabetes •Kols •Demens •Overvekt •Kreft Utfordring: Sykdomsbildet endres 1900195020502000 Hjerteinfarkt Infeksjons- sykdommer Figuren illustrerer tendenser

5 5 Kilde: Norsk Nefrologiregister 1998 540 pasienter 2015 3900 pasienter 2008 1160 pasienter 1988 1998 2008 Stadig flere trenger dialyse

6 6 •Stykkevis og delt •Ulike nivå – ulike mål •Svikt i samhandling •Pasientene rammes Utfordring: Brudd og svikt i tilbudet

7 7 Hvorfor samhandlingsreformen? •Pasientens behov for koordinerte tjenester blir ikke møtt •For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom •Flere å forsørge – færre i jobb truer økonomisk bæreevne

8 8 •Klarere pasientrolle •Ny framtidig kommunerolle •Nytt økonomisystem •Spesialisthelsetjenesten •Tydeligere prioritering på tvers •I tillegg: IKT, FoU og kompetanse Fem hovedgrep i reformen

9 9 En klarere bruker- og pasientrolle •Rett behandling på rett nivå •Sterkere brukermedvirkning •Rett til koordinator – én fast person •Lover og regler gjennomgås

10 10 Kommunens rolle •Mellom sykehus og lokalsamfunn •Nærhet til folk •Strategisk rolle –Analyse –Fag- og kompetanse –Langsiktig planlegging

11 11 •Best på det de kan •Riktigere oppgavedeling •Veiledning og samarbeid med kommunene •Mindre vekst i leger Spesialisthelsetjenestens rolle

12 12 Samhandlingsreformen •Riktig spesialist •Riktig nivå

13 13 Kronisk syk Fra reparasjon til forebygging Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader Komplikasjoner Fødsel Diagnose Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Død

14 14 Samarbeidsarenaer •Tverrfaglige team: rus, diabetes, kols, psykisk helse, demens, lindrende behandling •Brukermedvirkning •Koordinator

15 15 Nytt økonomisystem •Vekst i kommunens rammer •Kommunal medfinansiering •Utskrivingsklare pasienter

16 16 Vekst i kommunenes rammer •En større del av veksten i helse- og omsorgssektoren som frie inntekter •Forebyggende helsetjenester: 240 mill kr i 2010

17 17 Nasjonal helse- og omsorgsplan •Verktøy for prioritering •En samlet helse- og omsorgspolitikk •Konkretisere samhandlingsreformen •Verktøy for mer helhetlige pasientforløp

18 18 Samhandling i statsbudsjettet 2010 •Forebyggende helsetjenester: 240 mill kr •Forskning: 33 mill kr •Kommunesamarbeid: 33 mill kr •Sykestueprosjektet: 8 mill kr •Kommuner og distrikts- psykiatriske sentre: 50 mill •Opptrappingsplanen for rusfeltet 5 mill kr

19 19 Tidsplan samhandlingsreformen •2009: Norsk helsenett •2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan •2010: Ny helse- og omsorgslov •2012: Ny finansieringsmodell •2012: Iverksette ny lov og finansieringsmodell


Laste ned ppt "St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google