Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

N orges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 08.04.11 SAMHANDLIGSREFORMEN Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "N orges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 08.04.11 SAMHANDLIGSREFORMEN Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 N orges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 08.04.11 SAMHANDLIGSREFORMEN Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no pal.kristian.stora@oppland.org

2 Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding ” •”Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone.” •Behovet for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok •Tjenestene preges av for lite innsats for å begrense og forebygge sykdom •Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne 2

3 2009

4

5

6 Behov for arbeidskraft i pleie og omsorgstjenesten Årsverk •2005: 110 000 •2030: 165 000 •2050: 230 000 •Helse- og omsorgsdepartementet Dette bør vel helst være kompetante folk? 6

7 Samhandlingsreformens svar 7 •Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid •En større del av helse og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene; ny kommunerolle •Mer helhetlige og koordinerte tjenester

8 Samhandlingsreformen – bærekraft og kvalitet Målene •Økt livskvalitet og mestring •Helhetlige og koordinerte tjenester •Redusert behov for helsetjenester •Dempet vekst i bruk av sykehus Strategiene •Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid •Satsing på habilitering og rehabilitering •Brukerinnflytelse •Avtalte behandlingsforløp •Forpliktende samarbeidsavtaler •En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten 8

9 2009 Viktige forutsetninger for at reformen skal lykkes •Nødvendig økonomi •Lovendringer for å legge til rette for kommunesamarbeid •Kompetansebygging og nok kvalifisert personell •Ledelse/ arbeidsgiverrollen •Gjensidig respekt og tillit

10 Kompetanseheving og utvikling (1) •Når kommunene skal håndtere innbyggere med mer krevende medisinske diagnoser enn hva som er tilfellet i dag, stiller det store krav til både kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse i hele kommunehelsetjenesten. •Da bør det legges særlig stor vekt på å heve nivået på de praktiske ferdighetene til kommunehelsetjenesten for at samhandlingsreformen skal ha den ønskede effekt. 10

11 Kompetanseheving og utvikling (2) •Det vil i fremtiden være et stort behov for personell med god kompetanse i alle deler av helse- og omsorgstjenesten •Det vil være behov for mellom over 100 000nye årsverk i sektoren fram mot 2030 •Samhandlingsreformen vil forutsette en kompetansereform innenfor helsevesenet. 11

12 Kompetanseheving og utvikling (3) •Dagens forskning og utdanning er sterkt fokusert på spesialisthelsetjenestens behov, og dette må endres. •Primærhelsetjenesten, kronikergruppene og det forebyggende helsearbeid må prioriteres langt sterkere innen forskning og utdanning •Nye og endrede roller for helsepersonellet og endringer i oppgavefordelingen på sikt kan føre til etablering av helt nye utdanninger med vekt på tverrfaglighet og forebygging •I praksisfeltet må tverrfaglighet og god samhandling mellom yrkesgrupper utvikles videre 12

13 Konklusjon om Kvalitet i helse- omsorgstjenesten Tjenester av god kvalitet: •er virkningsfulle tiltak •er trygge og sikre tjenester •involverer brukere og gir dem innflytelse •er samordnet og preget av kontinuitet •utnytter ressursene på en god måte •er tilgjengelig og rettferdig fordelt ( Helsedirektoratet sin nasjonale strategi for kvalitetsforbedring) Dette krever både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse på høyt nivå, dette gir fagskolene sine studenter 13

14 konklusjon •Samhandlingsreformen er en mulighetenes reform for fagskolene. •Sannsynlig svært stor vekst i behov for fagskoleutdannet helsepersonell innen alle fordypningsområder •For at vi skal delta aktivt i dette samfunnsmessige skippertaket, må kanskje vår samhandling (mellom fagskolene)også styrkes og videreutvikles 14


Laste ned ppt "N orges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 08.04.11 SAMHANDLIGSREFORMEN Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google