Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010

2

3

4 Diabetes i Norge – type 1-Diabetes •25 000 har type 1-diabetes •600 nyoppdagede hvert år (250 barn under 15 år) •Mest vanlig hos barn og unge voksne •Ingen egenproduksjon av insulin •Forekomsten øker •Norge på verdenstoppen

5 Diabetes i Norge – type 2-diabetes •De fleste som har diabetes, har type 2- diabetes (ca 120 000) •Om lag 120 000 har diabetes uten å vite det •Mellom 6 000 og 7 000 nyoppdagede hvert år •Forekomsten av type 2-diabetes øker sterkt •Debutalderen blir stadig lavere •Skyldes en kombinasjon av insulinresistens og nedsatt insulinproduksjon

6 Hvorfor en nasjonal diabetesstrategi? •Alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle •Erkjent utfordring nasjonalt og internasjonalt •Type 2-diabetes kan forebygges/utsettes •Representerer mellom 5 og 7 prosent av helseutgiftene •Forebygging av komplikasjoner er billigere enn å behandle dem •Forskningsinnsatsen står ikke i forhold til sykdommens omfang og alvorlighetsgrad •Mangler systematiske data for hvor mange som har diabetes og hvordan det går med dem

7 Kostnader ved diabetes •Diabetes koster det norske samfunnet om lag 10 milliarder kroner årlig. •70-80% av det vi bruker på diabetes går med til å behandle komplikasjoner •Bare 20-30% går med til å forebygge komplikasjonene

8 Kostnader ved diabetes med og uten komplikasjoner Kangas 2001 uten komplikasjoner med komplikasjoner Type 1 diabetes Type 2 diabetes 6559 € 8409 € 12x 25x 12x 25x

9 Det er godt dokumentert at forebygging nytter •Kina: Da Quing-studien •Finland: Diabetes Prevention Study •USA, Diabetes Prevention Program •577 personer med IGT Livsstilsendring ga 50% risikoreduksjon •522 personer med IGT Livsstilsending ga 58% risikoreduksjon •3234 personer med IGT Livsstil og metformin ga 58% risikoreduksjon Diabetesepidemien kan bremses

10 Nasjonal diabetesstrategi – historien så langt •Diabetesforbundets Landsmøte oktober 2003: –”Arbeide for å få en nasjonal plan for diabetes” •Stortinget desember 2004: –”Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til Nasjonal plan for forebygging, forskning og behandling av diabetes i løpet av 2005” •Vår/sommer 2005: –Omfattende utredning gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet – levert departementet i august 05 •Juni 2006 –Helseministeren legger fram nasjonal strategi •Høst 2006 –Ansettelse av nasjonal strategidirektør i Sosial- og helsedirektoratet, Tor Claudi

11 Nasjonal diabetesstrategi •Hovedmål: –å møte utfordringene på diabetesområdet på en offensiv og helhetlig måte –bremse veksten i forekomst av diabetes –bedre kvalitet –tilstrekkelig kapasitet –likeverdig tilgjenglighet –hensiktsmessig organisering –bedre samhandling mellom alle ledd

12 Hovedkapitler •Behandling –Bedre kvaliteten –Nye retningslinjer i spesialisthelsetjenesten –Bedre samhandling –Diabetesteam •Diagnostikk –Redusere andelen udiagnostiserte –Implementere NSAM

13 Hovedkapitler •Opplæring/Brukermedvirkning –Sikre opplæring av pasienter og pårørende –Bruke lærings og mestringssenter –Samarbeide med brukerorganisasjoner •Forskning og utvikling –Styrke forskningen i/ved: •Regionale helseforetak •Norges forskningsråd •Allmennmedisinske forskningsenheter

14 Utfordringer ”Det må mer enn en trykksak til for å møte dagens og framtiden diabetesutfordringer” (Vigdis Giltun, Frp) •Fra godt dokument til god diabetesomsorg •Konkretisering av tiltak •Prioritering •Økonomiske rammer •Langsiktighet •Eierskap i fagmiljøene •Organisering av oppfølgingsarbeidet


Laste ned ppt "Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google