Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdige tjenester – tilpassede tjenester Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdige tjenester – tilpassede tjenester Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdige tjenester – tilpassede tjenester Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen

2 Mål 2011-2015 • Økt livskvalitet, satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid, redusert press på helsetjenestene. • Dempet vekst i sykehussektoren, større andel av helsetjenester ytes av kommunene. • Helhetlige og koordinerte tjenester gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte pasientforløp. • Sikre en bærekraftig utvikling av helsesektoren ved effektiv og koordinert bruk av ressurser på tvers av nivå. Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen Samhandlingsreformen - en retningsreform

3 Likeverdige tilbud ! ? Mål: Å gi alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til helsetjenester av god kvalitet og som er offentlig finansiert og underlagt folkevalgt styring Pasient- og brukarombodet Likeverdige tjenester Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen

4 Levealdersforskjeller Gjennomsnitt levealder: Kv 83,2 M 78,9 Forskjeller i dødelighet Forskjeller i helseadferd Forskjeller i bruk av helsetjenester Forskjeller relatert til utdanning og inntekt Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen

5 Politisk dilemma: Forholdet mellom kommunal selvstendighet, statens styring og ønsket (kravet) om likeverdige tjenester. Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen

6 Likeverdige tilbud i spesialisthelsetjenesten….!??! Store forskjeller helseregionene i mellom og foretakene i mellom Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen

7 Bør leger bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse? Tidsskrift for Den norske legeforening nr 10 -2010 Over halvparten av legene (i undersøkelsen) mener de bør ta hensyn til sosioøkonomiske faktorer i pasientbehandlingen. Flertallet av legene oppgir at de ikke tar slike hensyn. Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen

8 SÆRLIG OPPMERKSOM PÅ: PASIENTGRUPPER: Mennesker med psykiske lidelser. Mennesker med et rusproblem…… Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen

9 Målet er at alle skal kunne si: ”Jeg får den hjelp jeg trenger – når jeg trenger den”! Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen


Laste ned ppt "Likeverdige tjenester – tilpassede tjenester Pasient- og brukarombodet Pasient- og brukarombodet i Hordaland Rune J. Skjælaaen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google