Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlokaliserte boliger og store bofellesskap 20.1.2013 SAFO Konferansen Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlokaliserte boliger og store bofellesskap 20.1.2013 SAFO Konferansen Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlokaliserte boliger og store bofellesskap 20.1.2013 SAFO Konferansen Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst

2 Dette skal jeg snakke om……. • Fra ansvarsreform til omsorgsplan – fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i boligen • Hva er de politiske føringene nå? – volum, kvaliteter, heldøgns omsorg, ikke preg av institusjon • Hva gjør Husbanken? – samle kunnskap, spre kunnskap, gjennomføre politikk

3 …, men først Diskuter med sidemannen finn fram til to faktorer som bidrar til gode boliger som ikke har institusjonsliknende preg 2 min

4 Fra ansvarsreform til omsorgsplan…. • Fra normalisering til ‘boliggjøring’ av tjenester • Kommunalt selvstyre • Omsorgspolitikk • Reformer • Teknologi • Økte oppgaver • Ansvarsreform-generasjonen vokser opp

5 Statistikk samlokaliserte boliger Personer med utviklingshemming Kilde: Husbanken, Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, 1.4.2008 – 29.2.2012 33% av alle omsorgsboliger for personer med psykisk utviklingshemming er bygd i prosjekter med flere enn 10 enheter (15% >15)

6 Statistikk samlokaliserte boliger Personer med fysiske funksjonshemming Kilde: Husbanken, Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, 1.4.2008 – 29.2.2012 45% av alle omsorgsboliger for personer med funksjonshemminger er bygd i prosjekter med flere enn 10 enheter (39%>15)

7 Statistikk samlokaliserte boliger Personer med funksjonshemming Kilde: Husbanken, Tilskudd til utleiboliger, 1.1.2008 – 29.2.2012 35% av alle utleieboliger for personer med funksjonshemminger er bygd i prosjekter med flere enn 10 enheter (24%>15)

8 Hva er de politiske føringene nå? • Sterk uro for økning i størrelse og ‘reinstitusjonalering’ • Presse, media, interessegrupper, enkelte fagmiljøer, • Dok 8 forslag fra Trine Schei Grande • FAFO rapport om kommunenes arbeid med store bofellesskap • Tverrsektoriell gjennomgang – 20 år etter ansvarsreformen • Samhandlingsreformen

9 25. jun. 2014 9 Samlokaliserte boliger og store bofellesskap • FAFO har dokumentert kommunenes vurderinger ved valg av løsninger for samlokaliserte boliger og bofellesskap • Økonomi – anskaffelse – drift • Fagmiljø og kompetanse • Lokale rammer – tomter – reguleringer – stort behov • Statlige føringer http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_omsorgsboliger/samlokaliserte-boliger- og-store-bofellesskap/

10 25. jun. 2014 10 Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Husbanken endrer retningslinjene for prosjektrettede virkemidler: -Tilskudd til utleieboliger Det understrekes at boenhetene ikke skal ha et institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen ikke må være for stort. Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike grupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte - Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem Ved etablering eller kjøp av samlokaliserte boliger er det viktig at disse ikke får et institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen derfor ikke skal være for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte.”

11 Hva gjør Husbanken nå? • Kunnskapsinnhenting – Seminar, forskning, evaluering, kommuner • Kunnskapsformidling – Oppstartsmøter, web, veileder, læringsarenaer for/med kommuner • Verktøy for helhetlig vurdering av prosjekter – Sikre at kommuner vurderer flere perspektiver

12 Kriterier++/-- Lokalisering - i forhold til sentrum, jobb, aktiviteter, andre ord. boliger Samlokalisering - i.f.t. andre oms. boliger/ sykehjem - gettopreg Organisering av tjeneste - individuelt tilrettelagt (+) eller institusjon(-) Boform (institusjon elle bolig) Utforming - vurdering av kvaliteter i prosjektet, ikke institusjonspreg Størrelse på bogruppe - i forhold til den anbefalte størrelse Antall boliger i prosjektet - samlokaliseringsgrad Blanding av målgrupper - hvis det er flere målgruppe i prosjektet/område Tilgjengelighet - til forskjellige tilbud Bruker medvirkning - prosess, samarbeid: kommune, brukere, fagfolk… Kommunens totale tilbud av boliger – spredning, kvalitet, boformer Hva gjør Husbanken nå?

13 Hvordan jobber Husbanken? • Kunnskapsutvikling med praksisfeltet – Brukerorganisasjoner, kommuner, fagmiljøer – Utvikle og formidle kunnskap • Søknadsbehandling – Forespørsel – Felles utvikling av prosjektet med kommune/pårørende/brukere – Søknad -> tilsagn • Nye veiledere – Oslo, Trondheim og Husbanken med ny veileder – KS, NBBL, Virke, Husbanken med ny veileder samarbeid med private aktører

14 25. jun. 2014 14 Takk for meg. Geir Olav Lisle Epost:. geir.lisle@husbanken.nogeir.lisle@husbanken.no Twitter:twitter.com/geirolavlisletwitter.com/geirolavlisle LinkedIn:no.linkedin.com/in/geirolavlisleno.linkedin.com/in/geirolavlisle


Laste ned ppt "Samlokaliserte boliger og store bofellesskap 20.1.2013 SAFO Konferansen Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google