Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Eldrerådskonferanse, Honne 19. september 2012 Gunvor Øfsti, SI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Eldrerådskonferanse, Honne 19. september 2012 Gunvor Øfsti, SI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Eldrerådskonferanse, Honne 19. september 2012 Gunvor Øfsti, SI

2 Reformen i stikkord •Alle pasientgrupper, kropp og psyke •Alle aldre •Retningsreform fra 1.1.12, gradvis innføring •Spesialisthelsetjenesten skal spisses •Kommunehelsetjenesten skal styrkes •Sykdom skal forebygges •En ønsket utvikling

3 Virkemidler •Lover, pliktige avtaler, forskrifter •Økonomiske •Faglige retningslinjer •Organisatoriske (Desentralisering, LMS, kommunalt ø-hjelpstilbud)

4 Hva betyr lovendringene i praksis? •Kommunene får økt ansvar: kortere reisevei for mange pasienter •Riktigere fordeling mellom kommune og sykehus •Helsepersonell skal og må bli enda flinkere til å samarbeide •Kommunene får penger (fra sykehusets rammer) for å oppfylle sine plikter

5 Helsetjeneste i endring, tar det aldri slutt? •Nye operasjonsmetoder, mindre plager for den som er operert •Nye medisiner, mindre bivirkninger •Over 70 år: 90 % har mer enn 1 kronisk sykdom

6 Hvor hadde vi vært i dag uten vilje til nytenkning?

7 Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. KVALITET – TRYGGHET - RESPEKT

8 Brukermedvirkning •Enighet om at SI`s brukerutvalg deltok i forhandlingene •Brukerrepresentanter i alle samarbeidsutvalg •Bruker de lovpålagte råd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Brukerutvalget

9 Tjenesteavtaler og rutiner •Overordnet samarbeidsavtale •11 delavtaler er inngått med 49 kommuner •Samarbeidsrutiner (oppskrifter) •Mål: pasientene får et bedre tilbud

10 Innholdet i tjenesteavtalene •Hvilke tiltak partene har ansvar for •Retningslinjer for innleggelse og utskrivning av sykehus •Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp •Kunnskapsoverføring

11 Innhold i avtalen, forts •Forskning •Samarbeid om jordmortjenesten •IKT-løsninger •Samarbeid om forebygging •Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede

12 Overføring fra sykehussektor til kommune •Medfinansiering av innleggelser, enkelte diagnoser •Betale for utskrivingsklare som ikke kan tas imot med en gang •Bygge opp øyeblikkelig-hjelp-tilbud, ikke ”blå-lys ” •I 2012: ca 65 millioner fra SI

13 Innsats-områder •Utskrivningsklare pasienter •Betalingsplikt for kommunene •Øyeblikkelig hjelp/døgntilbud •Hvem gjør hva, kommune/SI •Kompetanseoverføring •IKT

14 Evaluering •Avtaler og rutiner, i løpet av høsten •Avtaler med lenger varighet •Gode ”oppskrifter” for daglig samarbeid

15 Viktig for oss •Forbedre rutinene for samarbeid •Ha innvirkning på ø-hjelpsavtalene •Gode rutiner for fakturering •At pasientene skal få best mulig overganger mellom tjenestene •Delta i ulikt forbedrings/utviklingsarbeid

16 Samme virkelighet, ulik synsvinkel


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Eldrerådskonferanse, Honne 19. september 2012 Gunvor Øfsti, SI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google