Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 7 b) Økonomisk kompensasjon av mangel Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 7 b) Økonomisk kompensasjon av mangel Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 7 b) Økonomisk kompensasjon av mangel Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen Kontraktbrudd (mangel) Kontraktbrudd (mangel) Fastholdelses- sanksjoner Fastholdelses- sanksjoner Heving Kravene Inndrivelsesmåtene Privatrettslig Offentligrettslig Tvangs- fullbyrdelse Tvangs- fullbyrdelse Motregning Detensjon Erstatning – konsekvenstap Erstatning – konsekvenstap Direkte sanksjoner mot mangel Direkte sanksjoner mot mangel Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon Natural- oppfyllelse Natural- oppfyllelse Avhjelp 7 a) 7 b) Beregnings- prinsippene Beregnings- prinsippene -Mangel/forsinkelse -Risiko -Reklamasjon

4 Lasse Simonsen Analyseobjektet: Mangel NB! Hvilke kompensasjonsprinsipper i norsk kontraktrett som kan sies å gi en kompensasjon av mangelen som sådan.

5 Lasse Simonsen Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon Det umiddelbare tapet Det umiddelbare tapet Konsekvens- tapet Konsekvens- tapet 2 Forholdsmessighets- prinsippet 2 Forholdsmessighets- prinsippet 3 Reparasjons- prinsippet 3 Reparasjons- prinsippet 1 Taps- prinsippet 1 Taps- prinsippet Beregningsprinsipper: (prisavslag) (ordinær erstatning)(dekning av rettingskostnadene)

6 2 Tapsprinsippet (erstatning)

7 Lasse Simonsen M M Økonomiske virkninger av mangel (økonomisk tap) Tapsprinsippet:

8 Lasse Simonsen Mangel Salg (verdiminuset - omsetningsverdien) Ulike typer bruk (bruksverdien) Reparasjon (gjenopprettelseskostnadene) Tre ulike årsaksperspektiver (begivenhetsforløp): Typisk konsekvenstap Forskjellig tap avhengig av bruksmåte

9 Lasse Simonsen Fallet i omsetningsverdi: (verdiminuset, sml prisavslag) M1M1 M1M1 M2M2 M2M2 Prisdifferansen Fallet i omsetningsverdien Uten mangel Med mangel Y

10 Lasse Simonsen Kravet til ansvarsgrunnlag: (se senere foredrag av Are Stenvik) Kontraktbrudd Ansvarsgrunnlag + Erstatning Gjensidighetsbeføyelsene

11 3 Forholdsmessighetsprinsippet (prisavslag) 3.1 Formålet med prisavslaget

12 Lasse Simonsen D D K K Vederlaget Realytelsen Gjensidighetsbeføyelse (reduksjon av vederlaget) Oppfyllelsesrisikoen (krav om ytelse)

13 Lasse Simonsen Formålet med prinsippet – (Rt 2000 side 199 gjenopprette balansen i avtalen) Y Mangel Prisavslag

14 3 Forholdsmessighetsprinsippet (prisavslag) 3.2 Hjemmel og grunnvilkåret – kontraktsbrudd, ikke krav om ansvarsgrunnlag

15 Lasse Simonsen Erstatning - direkte tap (kontrollansvaret) Prisavslag (ubetinget ansvar) Prisavslag – ubetinget kontraktbruddansvar: Erstatning - indirekte tap (culpaansvaret)

16 3 Forholdsmessighetsprinsippet (prisavslag) 3.3 Utmålingen av prisavslaget

17 Lasse Simonsen M M Kr ? Varen Kontrakten Tolking (direkte metode) - mangelens kontraktmessige verdi:

18 Lasse Simonsen Den faktiske hovedregelen – fallet i omsetningsverdi: (det absolutte elementet – tilsvarer erstatning) M1M1 M1M1 M2M2 M2M2 Prisdifferansen Fallet i omsetningsverdien Uten mangel Med mangel Y

19 Lasse Simonsen Korrigert for vederlagets størrelse + 30 % 2 Forholdsmessighetsprinsippet (indirekte metode): Den faktiske reduksjonen av markedsverdien Kjøpesummen = 30 % høyere enn antatt markedspris Kjl § 37: ”forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand” 100 130

20 Lasse Simonsen Ingen korreksjon + 0 % Presumsjon: Kjøpesummen = markedsprisen Prisavslag = erstatning for verdiminuset Den faktiske reduksjonen av markedsverdien Kjøpesummen = antatt markedspris

21 Lasse Simonsen Uomsettelige ytelser – forholdsmessig fall i anskaffelsesverdien: Y YmYm Prisdifferansen Fallet i anskaffelsesverdien K K Mangel ved leveransen Uten mangel Med mangel

22 3 Forholdsmessighetsprinsippet (prisavslag) 3.4 Alternativ beregningsmåte – mangelens betydning for kreditor

23 Lasse Simonsen Kreditors individuelle ulemper: Prisavslag (økonomiske ulemper) Markedsreaksjonen (dvs den generelle (objektive) reaksjonen på en mangel) Andre ulemper? (særlige preferanser mv)

24 Lasse Simonsen Forbrukerkjøpsloven: Tap i omsetningsverdi Tap i omsetningsverdi Fkjl § 31 andre ledd Mangelens betydning Mangelens betydning Prisavslag HovedregelenSærlige grunner (nokså snever unntaksregel) - Særlige preferanser - Faktiske ulemper Eksempel: Feil farge, feil utforming, osv.

25 Lasse Simonsen Eksempel – pakkereiser: M M Særlige preferanser Særlige preferanser Faktiske ulemper Faktiske ulemper Generell (objektiv) kontra individuell vurdering Uheldige konsekvenser

26 4 Reparasjonsprinsippet (kompensasjon av rettingskostnadene) 4.1 Oversikt

27 Lasse Simonsen Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon Det umiddelbare tapet Det umiddelbare tapet Konsekvens- tapet Konsekvens- tapet Reparasjons- prinsippet Reparasjons- prinsippet Taps- prinsippet Taps- prinsippet Reparasjonsprinsippet: Hjelpenorm Prinsipalt erstatningskrav Prinsipalt erstatningskrav Subsidiært erstatningskrav Subsidiært erstatningskrav § 4-10 (4) Brudd på rettingsplikten § 4-12 (2) Presumsjon § 4-14 Regulær erstatning Erstatning § 4-14 Reparasjons- kostnadene Selvstendige krav

28 4 Reparasjonsprinsippet (kompensasjon av rettingskostnadene) 4.2 Hjelpenorm –Faktisk presumsjon –Legalpresumsjon

29 Lasse Simonsen Hjelpenorm for prisavslag – faktisk presumsjon: Justert kjøpesum Justert kjøpesum Rep. omkostninger Rep. omkostninger Fall i omsetningsverdien

30 Lasse Simonsen Legalpresumsjon for prisavslagets størrelse – avhl § 4-12 (2): (presumsjonens styrke, se Rt 2000 side 1999) Justert kjøpesum Justert kjøpesum Rep. omkostninger Rep. omkostninger Prisavslag

31 4 Reparasjonsprinsippet (kompensasjon av rettingskostnadene) 4.3 Subsidiært erstatningsansvar

32 Lasse Simonsen Mislighold av rettingsplikten: Krav om retting Krav om retting Rettingsfristen Krav på erstatning for rettingskostnadene Krav på erstatning for rettingskostnadene Mislighold av rettingsplikten Prinsipalt kravSubsidiært krav

33 4 Reparasjonsprinsippet (kompensasjon av rettingskostnadene) 4.4 Prinsipalt erstatningsansvar

34 Lasse Simonsen Ordinær erstatning: Erstatning Særskilt hjemmel Særskilt hjemmel Generell hjemmel Generell hjemmel Ansvars- grunnlag Ansvars- grunnlag F eks kontrollansvar Hvtl § 25 (2) Buofl § 33 (2)


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 7 b) Økonomisk kompensasjon av mangel Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google