Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen IV Heving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen IV Heving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen IV Heving

2 Lasse Simonsen Kontraktbrudd (mangel) Kontraktbrudd (mangel) Fastholdelse Heving Automatisk Mangellæren Oppfyllelses- vanskeligheter Oppfyllelses- vanskeligheter Virkninger Vilkår Særskilt krav Reklamasjon Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

3 Disposisjon: •Hevingskriteriet •Hjemmel •Skjønnstemaet •Den sammensatte vurderingen –Utgangspunktet –Alternative sanksjoner –Osv •Konklusjon Lasse Simonsen

4 •Rt 1999 side 408 Garasjedommen, se side 420 flg - (rimelig grunn) •Utgangspunktet for vurderingen - det objektive avviket: –Kjøperens økonomiske tap. Kostnadene ved å leie en annen parkeringsplass. •Alternative sanksjoner: –Økonomisk kompensasjon. Bare mulig å kompensere det økonomiske tapet, ikke den faktiske ulempen ved ikke å ha garasjeplass. –Faktisk kompensasjon. Spørsmålet om kjøper kunne skaffe seg en alternativ parkeringsplass gjennom leie. •Den faktiske betydningen for kreditor. –«Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen betydde spesielt meget for kjøper.» –Kunne leie, men usikkert hvor lenge. –Gode parkeringsmuligheter på bakken, men ikke helt det samme. –Hadde for øyeblikket ikke egen bil. Kunne ikke tillegges særlig vekt. –Trolig bare synbare forhold. (Ikke nevnt i denne dommen.) •Kreditors opptreden: –«Etter min syn er det av betydning at kjøperen lenge syntes å ville nøye seg med å kreve prisavslag.» •Virkningen for debitor: –Synkende marked. Debitor blir sittende med tapet på grunn av fallende marked. •Årsaken til kontraktbruddet: –Ingen av partene kunne bebreides. Skyld, se Rt 1998 side 1510 Ekte hussopp, se side 1518 nederst. •Hvor lang tid som er gått. Syv måneder.

5 Lasse Simonsen Heving Rimelig grunn osv Kvantifisering Rettsteknisk forenkling av hevingsvilkåret: HovedregelenAlternativ - Nachfrist

6 Lasse Simonsen S S K K Y Levert på kreditt (ikke salgspant) Vesentlig betalingsmislighold Kjl § 54 (4): Heving

7 Lasse Simonsen Leveransen Partiell heving Partiell heving – kjl § 43:

8 Lasse Simonsen Rt 2005 side 257 Hårfjerningsapparatet, se avsnittene 45 og 46: XY XY Hårfjernings- apparat Massasje- apparat ”Nær indre sammenheng” ”Spørsmålet er om kjøpet av de to apparatene har en slik saklig sammenheng at en vesentlig mangel ved (x) representerer en bristende forutsetning for kjøpet av (y).”

9 Lasse Simonsen Heving L Forventet vesentlig kontraktbrudd Sannsynlighet = klart Forventet kontraktbrudd:

10 Lasse Simonsen DK Y Sideplikter: Medvirkning Betaling Sideplikter - Forsikring - Garantier - Osv

11 Lasse Simonsen DK Y Heving av restituerbare ytelser: Heving ex tunc

12 Lasse Simonsen Kjl § 66 (1) (a) – Risikoen forblir hos selger: LTL Skade

13 Lasse Simonsen Står igjen Heving ex nunc Heving ex tunc? Heving ved ikke-restituerbare ytelser: Utført

14 Lasse Simonsen Tilvirkning av restituerbare produkter: Arkitekt Tegninger (restituerbare) Prosjekteringen (ikke restituerbar)

15 Lasse Simonsen Avtalen Y Heving (pliktbortfall) Ugyldighet (bortfall av avtalen)

16 Lasse Simonsen DK Y Heving ex tunc Vesentlig nytte Rt 2002 side 173 Forsinkelsesrente Rt 2002 side 173

17 Lasse Simonsen Forventet brukstid Heving Nytteverdien i den aktuelle bruksperioden Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Varens verdi (kjøpesummen) fordelt på antatt brustid

18 Lasse Simonsen Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Tid Verdi Faktisk verdi Kjøpesummen

19 Lasse Simonsen Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Tid Kr Faktisk verdifall Nyttevederlaget

20 Lasse Simonsen Verdien = Normalt kjøpesummen = 15 000 kroner Rt 2002 side 178 A-møbler - utregning av nyttevederlaget: Gjennomsnittelig brukstid = 10 år Årlige nyttevederlag = 1 500 kroner Samlede nyttevederlag 3 ½ år x 1 500 kroner = 5 250 kroner

21 Lasse Simonsen UtførtStår igjen Heving ex nunc Heving ex tunc Forskjellen på heving ”ex tunc” og ex nunc i entrepriseretten: Avtale kr 1.000 Rimelig kompensasjon Fastholdelse

22 Lasse Simonsen F H Heving Avtalt levering D Y2 Hevings- erklæring Alt 2 – stopper ved heving Alt 3 – stopper ved dekningsanskaffelsen Dagmulkt (valg eller tvungne alternativer) Y1 Deknings- anskaffelse Alt 1 – Erstatning i stedet for dagmulkt


Laste ned ppt "Lasse Simonsen III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen IV Heving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google