Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd
IV Heving III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 Kontraktbrudd Fastholdelse Heving Virkninger Vilkår Mangellæren Dag 1
Oppfyllelses- vanskeligheter Dag 2 Reklamasjon Dag 3 Automatisk Særskilt krav Fastholdelse Heving Dag 4 Virkninger Vilkår Lasse Simonsen

3 Disposisjon: Hevingskriteriet Hjemmel Skjønnstemaet
Den sammensatte vurderingen Utgangspunktet Alternative sanksjoner Osv Konklusjon Lasse Simonsen

4 Rt 1999 side 408 Garasjedommen, se side 420 flg - (rimelig grunn)
Utgangspunktet for vurderingen - det objektive avviket: Kjøperens økonomiske tap. Kostnadene ved å leie en annen parkeringsplass. Alternative sanksjoner: Økonomisk kompensasjon. Bare mulig å kompensere det økonomiske tapet, ikke den faktiske ulempen ved ikke å ha garasjeplass. Faktisk kompensasjon. Spørsmålet om kjøper kunne skaffe seg en alternativ parkeringsplass gjennom leie. Den faktiske betydningen for kreditor. «Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen betydde spesielt meget for kjøper.» Kunne leie, men usikkert hvor lenge. Gode parkeringsmuligheter på bakken, men ikke helt det samme. Hadde for øyeblikket ikke egen bil. Kunne ikke tillegges særlig vekt. Trolig bare synbare forhold. (Ikke nevnt i denne dommen.) Kreditors opptreden: «Etter min syn er det av betydning at kjøperen lenge syntes å ville nøye seg med å kreve prisavslag.» Virkningen for debitor: Synkende marked. Debitor blir sittende med tapet på grunn av fallende marked. Årsaken til kontraktbruddet: Ingen av partene kunne bebreides. Skyld, se Rt 1998 side 1510 Ekte hussopp, se side 1518 nederst. Hvor lang tid som er gått. Syv måneder.

5 Rettsteknisk forenkling av hevingsvilkåret:
Hovedregelen Alternativ Kvantifisering Rimelig grunn osv - Nachfrist Lasse Simonsen

6 Kjl § 54 (4): S K Y Vesentlig betalingsmislighold Heving
Levert på kreditt (ikke salgspant) Lasse Simonsen

7 Partiell heving – kjl § 43:
Leveransen Partiell heving Lasse Simonsen

8 ”Nær indre sammenheng”
Rt 2005 side 257 Hårfjerningsapparatet, se avsnittene 45 og 46: X Y Hårfjernings- apparat X Y Massasje- apparat ”Nær indre sammenheng” ”Spørsmålet er om kjøpet av de to apparatene har en slik saklig sammenheng at en vesentlig mangel ved (x) representerer en bristende forutsetning for kjøpet av (y).” Lasse Simonsen

9 vesentlig kontraktbrudd
Forventet kontraktbrudd: Sannsynlighet = klart L Heving Forventet vesentlig kontraktbrudd Lasse Simonsen

10 Sideplikter: D K Y Betaling Medvirkning Sideplikter - Forsikring
Garantier Osv Lasse Simonsen

11 Heving av restituerbare ytelser:
Heving ex tunc D K Y Heving ex tunc Lasse Simonsen

12 Kjl § 66 (1) (a) – Risikoen forblir hos selger:
TL Skade Lasse Simonsen

13 Heving ved ikke-restituerbare ytelser:
Heving ex nunc Utført Står igjen Heving ex tunc? Lasse Simonsen

14 Tilvirkning av restituerbare produkter:
Prosjekteringen (ikke restituerbar) Arkitekt Tegninger (restituerbare) Lasse Simonsen

15 Heving Y Ugyldighet Avtalen (pliktbortfall) (bortfall av avtalen)
Lasse Simonsen

16 D K Y Heving ex tunc Forsinkelsesrente Vesentlig nytte Heving ex tunc
Rt 2002 side 173 D K Y Vesentlig nytte Rt 2002 side 173 Heving ex tunc Lasse Simonsen

17 Beregning av nytteverdien
Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Varens verdi (kjøpesummen) fordelt på antatt brustid Forventet brukstid Nytteverdien i den aktuelle bruksperioden Heving Lasse Simonsen

18 Beregning av nytteverdien
Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Verdi Kjøpesummen Faktisk verdi Tid Lasse Simonsen

19 Beregning av nytteverdien
Kjl § 65 første ledd: Beregning av nytteverdien Kr Nyttevederlaget Faktisk verdifall Tid Lasse Simonsen

20 Rt 2002 side 178 A-møbler - utregning av nyttevederlaget:
Verdien = Normalt kjøpesummen = kroner Årlige nyttevederlag = kroner Gjennomsnittelig brukstid = 10 år Samlede nyttevederlag 3 ½ år x kroner = kroner Lasse Simonsen

21 Forskjellen på heving ”ex tunc” og ex nunc i entrepriseretten:
Heving ex nunc Utført Står igjen Heving ex tunc Fastholdelse Avtale kr 1.000 Rimelig kompensasjon Lasse Simonsen

22 Dagmulkt Y2 Y1 (valg eller tvungne alternativer) F H D Hevings-
Alt 3 – stopper ved dekningsanskaffelsen Alt 2 – stopper ved heving F H D Heving Deknings- anskaffelse Avtalt levering Y1 Hevings- erklæring Alt 1 – Erstatning i stedet for dagmulkt Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google