Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett I Innledning Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett I Innledning Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett I Innledning Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

2 Kort CV Opprinnelig italiensk – i Norge siden 1989 Bedriftsadvokat 1985- 1999 (Fiat, Norsk Hydro) 1995 Phd Moskva, Vitenskapsakademi 1999 Dr juris UiO Ved UiO siden 1999 Leder for IfP 2012-15 Voldgift mm Internasjonal privatrett Voldgiftsrett Internasjonal kontraktsrett Obligasjonsrett

3 Lære om skyldforhold (obligatoriske forhold) Privatrettslige forhold hvor økonomiske verdier er sentrale Avgrenses mot familie-, arve-, offentligrettslige forhold Tidligere: I motsetning til tinglige rettigheter – Obligatoriske forhold: Inter partes – Tinglige forhold: Erga omnes Distinksjonen er nå forlatt, men ikke helt: – Foreldelsesregler – Luganokonvensjonen 30.oktober 2007, jf tvl §4-8 – Lovvalg

4 Hovedsakelig basert på kontrakt Forbrukerkjøp Eiendomskjøp Husleie Oppføring av bolig Håndverkertjenester Transport Forsikring Lån … Kjøp Entreprise Tjenester Transport Forsikring Lån Franchising Factoring Leasing Joint venture …

5 Kjøp Leie Entreprise Tjenester Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Avhl Tfl Kjl Fkjl Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Husll Buofl Prof. Tidsp Kontraktstyper Hvtjl Prosjekt Finans Rådg. Osv Aml Agl NS Transp. Hovedtyper av eksempler: Hotell Fritid Hotell Fritid Husrom

6 Obligasjonsretten er ikke kodifisert Særlover for noen kontraktstyper Kjøpsloven - kjl., LOV-1988-05- 13-27 Håndverkertjenesteloven - hvtjl., LOV-1989-06-16-63 Avhendingslova - avhl., LOV- 1992-07-03-93 Bustadoppføringslova - buofl., LOV-1997-06-13-43 Husleieloven - husll., LOV- 1999-03-26-17 … Andre kontraktstyper er ikke lovregulert entreprise Tolling Joint venture …

7 Obligasjonsrettens område Problemstillinger som er felles for de ulike kontraktstyper Avgrenses mot: – Avtalerett Avtaleinngåelse, tolkning, ugyldighet – Obligasjonsrett II Pengekravsrett, bortfall av ytelsesplikt, flere debitorer/kreditorer, personskifte, motregning

8 Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Misligholdsbeføyelser

9 Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Mislighold av ytelsespliktene Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Misligholdsbeføyelser Mangel Forsinkelse Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelses plikt Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora Kontraktsrevisjon Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om- levering Virkninger for mislig-holderens ytelse Erstatning

10 Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Mislighold av ytelsespliktene Misligholdsbeføyelser Erstatning Kontraktsrevisjon


Laste ned ppt "Obligasjonsrett I Innledning Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google