Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett I Innledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett I Innledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett I Innledning
Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

2 Kort CV Opprinnelig italiensk – i Norge siden 1989
Bedriftsadvokat (Fiat, Norsk Hydro) 1995 Phd Moskva, Vitenskapsakademi 1999 Dr juris UiO Ved UiO siden 1999 Leder for IfP Voldgift mm Internasjonal privatrett Voldgiftsrett Internasjonal kontraktsrett Obligasjonsrett

3 Lære om skyldforhold (obligatoriske forhold)
Privatrettslige forhold hvor økonomiske verdier er sentrale Avgrenses mot familie-, arve-, offentligrettslige forhold Tidligere: I motsetning til tinglige rettigheter Obligatoriske forhold: Inter partes Tinglige forhold: Erga omnes Distinksjonen er nå forlatt, men ikke helt: Foreldelsesregler Luganokonvensjonen 30.oktober 2007, jf tvl §4-8 Lovvalg

4 Hovedsakelig basert på kontrakt
Forbrukerkjøp Eiendomskjøp Husleie Oppføring av bolig Håndverkertjenester Transport Forsikring Lån Kjøp Entreprise Tjenester Transport Forsikring Lån Franchising Factoring Leasing Joint venture

5 Hovedtyper av eksempler:
Kontraktstyper Kjøp Leie Entreprise Tjenester Løsøre Fast eiendom Løsøre Fast eiendom Buofl Prof. Hvtjl Prosjekt NS Finans Rådg. Fkjl Kjl Avhl Tidsp Husll Tfl Aml Osv Transp. Agl Hotell Fritid Husrom

6 Obligasjonsretten er ikke kodifisert
Andre kontraktstyper er ikke lovregulert Særlover for noen kontraktstyper entreprise Tolling Joint venture Kjøpsloven - kjl., LOV Håndverkertjenesteloven - hvtjl., LOV Avhendingslova - avhl., LOV Bustadoppføringslova - buofl., LOV Husleieloven - husll., LOV

7 Obligasjonsrettens område
Problemstillinger som er felles for de ulike kontraktstyper Avgrenses mot: Avtalerett Avtaleinngåelse, tolkning, ugyldighet Obligasjonsrett II Pengekravsrett, bortfall av ytelsesplikt, flere debitorer/kreditorer, personskifte, motregning

8 Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon
Mislighold av ytelsespliktene Misligholdsbeføyelser

9 Kontrakten Mangel Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene
Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Avtaletolkning Debitors opplysninger Kreditors forventninger Vanlig god ytelse Hva skal ytes? Når og hvor skal det ytes? Utelukkelse av misligholdsbeføyelser Bortfall av misligholdsbeføyelser Reklamasjon Passivitet [Foreldelse] Forbehold Undersøkelsesplikt Misligholdsbeføyelser Brudd som kreditor ikke svarer for Risikoovertagelse Oppfyllelseshindring Kreditormora Virkninger for den andre partens ytelse Natural-oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Hevning Tilbakeholdelse av vederlag Retting Om-levering Virkninger for mislig-holderens ytelse Erstatning

10 Kontrakten Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon
Mislighold av ytelsespliktene Misligholdsbeføyelser Erstatning


Laste ned ppt "Obligasjonsrett I Innledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google