Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 Kaiser-Wilhelm-Institut
Historisk riss: Documentary history (Honnold) Kaiser-Wilhelm-Institut Forarbeider Forarbeider Forarbeider 1988 1980 1964 1970 1984 1987 1929 1930 Kjøps- loven ULIS CISG Rabel Komitè UNCITRAL Arbeidsgruppe NU 1984:5 (nordisk) Ot prp Haag-konvensjonene Wien-konvensjonen Lasse Simonsen

3 Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:
Lovhjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Lasse Simonsen

4 Utviklingen av ansvarsgrunnlaget fra kjl i 1907 til kjl i 1988:
Tapets art Mildere Culpa (objektivt) Culpa (culpa) Indirekte tap Kontroll (objektivt) Kontroll (culpa) Direkte tap Strengere Kjøpets art Genus Spesie Justering Lasse Simonsen

5 Kjøpslovens skille mellom direkte og indirekte tap:
(Uttømmende) Direkte tap (negativt definert) Kontrollansvar Culpa. Driftsavbrudd Avsavn Avvergelig fortjenestetap Skadevoldende egenskaper Lasse Simonsen

6 De fire kategoriene med indirekte tap:
Driftsavbrudd b) Avsavn Direkte tap Prisavslag Indirekte tap c) Tap av kontrakter d) Produktskader Lasse Simonsen

7 a) Driftsavbrudd: K1 K2 Forsinkelse/ mangel Tap av framtidige avtaler
(eksisterende se litra c) ”Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning” K1 K2 Forsinkelse/ mangel Rt 2004 side 675 Agurkdommen avsnitt 63 Lasse Simonsen

8 (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak)
b) Avsavn - konverteringsregelen: 3M Leie (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak) S Kjøp K K Forsinkelse/ mangel Lasse Simonsen

9 a) Driftsavbrudd: K1 K2 Forsinkelse/ mangel
”Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning” K1 K2 Forsinkelse/ mangel Rt 2004 side 675 Agurkdommen avsnitt 63 Lasse Simonsen

10 c) Fortjenestetapet: S K 3M Y Tapt fortjeneste Avtalen heves
Bortfall av vederlag Tapt fortjeneste S K 3M Avtale Avtalen heves Y Kontraktbrudd Lasse Simonsen

11 Produktskadene: Indirekte tap ? Produktansvar utenfor
(Rt 2004 side 675 Agurkdommen) Produktansvar utenfor kontrakt (deliktsretten) Direkte tap (nær og direkte sammenheng) Indirekte tap ? Erstatning i kontrakt Lasse Simonsen

12 b) Produktskadene: Kontrakt- gjenstand Skadet gjenstand M
Nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av salgsgjenstanden? Kontrakt- gjenstand Skadet gjenstand M Lasse Simonsen

13 Avgrensningen i fkjl, hvtjl og buofl:
Tap i næring Alt påregnelig forbrukertap Kontrollansvar ”Allmenne skadebotreglar” Lasse Simonsen

14 Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:
Lovhjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Lasse Simonsen

15 Resultatforpliktelser
Forpliktelsestyper: Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Målet Prosessen Debitor Lasse Simonsen

16 Virkeområdet for kontrollansvaret:
Innsatsforpliktelser Resultatforpliktelser Culpa Lovfestet Ulovfestet? (F eks leie av løsøre) Lasse Simonsen

17 Kontrollansvarsmodellen ved forsinkelse:
(4) Aktivitetsvilkåret Forsinkelse Eldre lære – Force majeure (2) Hindringsvilkåret Åx Åy (3) Uforutseelighetsvilkåret (1) Kontrollkriteriet Lasse Simonsen

18 Kontrollansvarsmodellen ved mangel:
(4) Aktivitetsvilkåret M (2) Hindringsvilkåret Åx Åy (3) Uforutseelighetsvilkåret (1) Kontrollkriteriet Lasse Simonsen

19 Valg av kontraktytelse ved genuskjøp:
Subjektiv hindring (Debitor kunne ha valgt en annen mangelfri vare) Debitors valg av leverandør/varer V Faktisk valg Alternative valg Kravet til objektiv hindring (Ingen mangelfrie alternativer) L2 L1 Markedet Mangel Mangelfrie L3 Lasse Simonsen

20 Kontrollkriteriet - de to aspekter:
Avtale Avtalens innhold Abstrakt mangelbedømmelse Konkret mangelbedømmelse (innflytelse) Kontroll (innflytelse) Mangel - avvik Ytelse Ytelsens faktiske tilstand Lasse Simonsen

21 Kontrollansvaret ved speciekjøp:
Debitors eiertid Debitors eiertid Tredjemanns eiertid Kreditors eiertid Årsakens plassering Synbarhet A Overvinne L Kreditors risiko Årsakens plassering Mangelens synbarhet Mulighetene til å overvinne mangelen Lasse Simonsen

22 Tilvirkningskontrakter:
Produksjonsprosessen (kontrollområde) Y L1 L2 Materialer/komponenter Lasse Simonsen

23 Utviklingsrisikoen: Kunnskap Kunnskapsutviklingen Årsaken
(synbarhetsgrensen) Årsaken Manglende kunnskap Vitenskapelig yttergrense Culpagrensen Tid Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Lasse Simonsen

24 Årsaken til kontraktbrudd
Dobbel force majeure: Hovedforholdet D K Fritaksvilkårene Underforholdet Årsaken til kontraktbrudd Km Fritaksvilkårene Lasse Simonsen

25 Valg av kontraktmedhjelper:
Kontrollområde V ? Faktisk valg Alternativt valg L2 L1 Ikke kontraktbrudd (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt) Kontraktbrudd Lasse Simonsen

26 Kjl § 27 andre ledd: T P SL SL S K L T Ls L Km Lg Alt 2
”Leverandør som selgeren har brukt” Alt 1 ”gitt i oppdrag… å oppfylle kjøpet” Ls Delprodukter T L Km Lg P SL SL S K L T Alt 3 ”Noen annen i tidligere salgsledd” Lasse Simonsen

27 Avhl § 4-5 andre ledd: E T E H1 H2 S S K Utenfor identifikasjonen
”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala”. E L T E H1 H2 S S K Avtalen Tidligere reparasjoner Tidligere eiere Utenfor identifikasjonen Lasse Simonsen


Laste ned ppt "VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google