Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Herman Bruserud og Sondre Dyrland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Herman Bruserud og Sondre Dyrland
5. Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd
Tilblivelse (avtaleretten) Innhold (tolkingslæren) Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds-sanksjoner Hvor er vi nå?

3 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd
Grunnbegreper Oppfyllelsessvikt – avvik fra avtalt ytelse Hva, hvor mye, hvem, når, hvor Objektivt avvik – omfang og årsak er uten betydning Kontraktsbrudd –avvik som debitor har risikoen for Debitor har risikoen for forhold som ikke kreditor svarer for (kreditormora) Ikke kreditor har risikoen for (kreditorrisiko) Debitor har restrisikoen

4 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd
Oppfyllelse etter sitt innhold Innholdet i forpliktelsene (kontraktsmessig ytelse) Kreditormora Kreditorrisiko Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Debitors kontraktsbrudd

5 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd
Former for oppfyllelsessvikt Helt eller delvis uteblitt ytelse Forsinkelse eller kvantitetsmangel? Utgangspunkt: Forsinkelse Oppfyllelsen må anses avsluttet: Kvantitetsmangel Ytelsen presteres rettidig, men avvikende innhold Kvalitetsmangel Andre former for svikt: feil sted, til andre enn rette kreditor Brudd på biforpliktelser Fellesbetegnelse på alle former for avvik fra avtalt ytelse: Oppfyllelsessvikt, ikke-oppfyllelse

6 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd
Ytelser med avvikende innhold – kvalitetsmangel Refleks av hvordan innholdet i forpliktelsen fastlegges Konkret fastleggelse: Hva følger av en tolking av avtalen? Abstrakt fastleggelse: Hva følger av avtalen dersom denne utfylles konkret eller med bakgrunnsretten? Såkalt ”opplysningsmangel” To situasjoner Debitor har gitt uriktige opplysninger Debitor har unnlatt å gi opplysninger I begge tilfeller er det snakk om en konkret fastleggelse av forpliktelsens innhold – og dermed om det foreligger mangel Sammenlign: Uriktige eller mangelfulle opplysninger som ugyldighetsgrunn eller som bristende forutsetning – samme faktum – forskjellige konsepter og virkninger

7 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd
Kontraktsbrudd = mislighold Kontraktsbruddsbegrepet – når foreligger kontraktsbrudd? Vilkår I: Oppfyllelsessvikt – objektivt avvik fra avtalt ytelse Vilkår II: Svikten må ikke bero på kreditor eller forhold på kreditors side Kreditormora – beror på (skyldes) kreditor Kreditorrisiko – forhold på kreditors side (risiko) Kontraktsbrudd: Avvik fra avtalt ytelse som ikke skyldes kreditor eller forhold han har risikoen for

8 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd
Kreditormora Kreditor unnlater å medvirke til at debitor kan oppfylle Mottar ikke ytelsen Medvirker ikke på annen måte – for eksempel spesifikasjoner i tilvirkningskjøp Debitors forpliktelse suspenderes så lenge kreditormora varer Kreditorrisiko Beskadigelsesrisikoen Risikoen for at kontraktsgjenstanden går tapt eller skades ved en tilfeldig hendelse som ikke beror verken på debitor eller kreditor Beskadigelsesrisikoen går over ved levering (risikoens overgang) Risikoen for andre omstendigheter Funksjonsfordeling – for eksempel i entreprise Egne forutsetninger – interessen i oppfyllelse

9 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd
Antesipert kontraktsbrudd (mislighold) Ikke oppstått, men forventet kontraktsbrudd Alminnelig kontraktsrettslig prinsipp Krav til sannsynlighet for at det vil oppstå kontraktsbrudd Sikkerhet – alltid nok Også hvis debitor har sagt at han ikke kan eller vil oppfylle Fare for kontraktsbrudd – kan være nok Avhenger av sanksjon (kjl.) Heving – sikkerhet: ”klart” - hevingsrett innebærer også erstatningsbetingende kontraktsbrudd Detensjonsrett – mindre strengt

10 Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd – force majeure-virkninger
Forpliktelse Tradisjonell FM-virkning Fritak fra erstatningsansvar Fortsatt kontraktsbrudd – andre sanksjoner er i prinsippet i behold Avvik Moderne FM-virkning (kontraktsregulert) Avviket innebærer ikke kontraktsbrudd Dermed avskjæres alle sanksjoner Kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Parallell: Kontrollansvaret Gjelder bare fritak fra erstatningsansvar Fortsatt kontraktsbrudd – andre sanksjoner er i behold Natural- oppfyllelse Prisavslag heving Erstatning


Laste ned ppt "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google