Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Tilblivelse (avtaleretten) Innhold (tolkingslæren) Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Hvor er vi nå?

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Grunnbegreper –Oppfyllelsessvikt – avvik fra avtalt ytelse »Hva, hvor mye, hvem, når, hvor »Objektivt avvik – omfang og årsak er uten betydning –Kontraktsbrudd –avvik som debitor har risikoen for »Debitor har risikoen for forhold som ikke kreditor svarer for (kreditormora) Ikke kreditor har risikoen for (kreditorrisiko) »Debitor har restrisikoen

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Innholdet i forpliktelsene(kontraktsmessig ytelse) Oppfyllelse etter sitt innhold Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Debitors kontraktsbrudd Kreditormora Kreditorrisiko

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Former for oppfyllelsessvikt –Helt eller delvis uteblitt ytelse »Forsinkelse eller kvantitetsmangel? Utgangspunkt: Forsinkelse Oppfyllelsen må anses avsluttet: Kvantitetsmangel –Ytelsen presteres rettidig, men avvikende innhold »Kvalitetsmangel –Andre former for svikt: feil sted, til andre enn rette kreditor –Brudd på biforpliktelser Fellesbetegnelse på alle former for avvik fra avtalt ytelse: Oppfyllelsessvikt, ikke-oppfyllelse

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Ytelser med avvikende innhold – kvalitetsmangel –Refleks av hvordan innholdet i forpliktelsen fastlegges »Konkret fastleggelse: Hva følger av en tolking av avtalen? »Abstrakt fastleggelse: Hva følger av avtalen dersom denne utfylles konkret eller med bakgrunnsretten? Såkalt ”opplysningsmangel” –To situasjoner »Debitor har gitt uriktige opplysninger »Debitor har unnlatt å gi opplysninger –I begge tilfeller er det snakk om en konkret fastleggelse av forpliktelsens innhold – og dermed om det foreligger mangel –Sammenlign: Uriktige eller mangelfulle opplysninger som ugyldighetsgrunn eller som bristende forutsetning – samme faktum – forskjellige konsepter og virkninger

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudd = mislighold Kontraktsbruddsbegrepet – når foreligger kontraktsbrudd? –Vilkår I: Oppfyllelsessvikt – objektivt avvik fra avtalt ytelse –Vilkår II: Svikten må ikke bero på kreditor eller forhold på kreditors side »Kreditormora – beror på (skyldes) kreditor »Kreditorrisiko – forhold på kreditors side (risiko) Kontraktsbrudd: Avvik fra avtalt ytelse som ikke skyldes kreditor eller forhold han har risikoen for

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kreditormora –Kreditor unnlater å medvirke til at debitor kan oppfylle »Mottar ikke ytelsen »Medvirker ikke på annen måte – for eksempel spesifikasjoner i tilvirkningskjøp –Debitors forpliktelse suspenderes så lenge kreditormora varer Kreditorrisiko –Beskadigelsesrisikoen »Risikoen for at kontraktsgjenstanden går tapt eller skades ved en tilfeldig hendelse som ikke beror verken på debitor eller kreditor »Beskadigelsesrisikoen går over ved levering (risikoens overgang) –Risikoen for andre omstendigheter »Funksjonsfordeling – for eksempel i entreprise »Egne forutsetninger – interessen i oppfyllelse

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Antesipert kontraktsbrudd (mislighold) –Ikke oppstått, men forventet kontraktsbrudd –Alminnelig kontraktsrettslig prinsipp –Krav til sannsynlighet for at det vil oppstå kontraktsbrudd »Sikkerhet – alltid nok Også hvis debitor har sagt at han ikke kan eller vil oppfylle »Fare for kontraktsbrudd – kan være nok »Avhenger av sanksjon (kjl.) Heving – sikkerhet: ”klart” - hevingsrett innebærer også erstatningsbetingende kontraktsbrudd Detensjonsrett – mindre strengt

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbrudds- sanksjoner Avvik Kontraktsbrudd Forpliktelse Natural- oppfyllelse Prisavslag heving Erstatning Tradisjonell FM-virkning –Fritak fra erstatningsansvar –Fortsatt kontraktsbrudd – andre sanksjoner er i prinsippet i behold Parallell: Kontrollansvaret –Gjelder bare fritak fra erstatningsansvar –Fortsatt kontraktsbrudd – andre sanksjoner er i behold Moderne FM-virkning (kontraktsregulert) –Avviket innebærer ikke kontraktsbrudd –Dermed avskjæres alle sanksjoner Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd – force majeure-virkninger


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 5. Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google