Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen VIII Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen VIII Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen VIII Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen

2 Kontraktbrudd Det virkelige hendelsesforløp Det hypotetiske hendelsesforløp Differansemodellen: Tap = Økonomisk differanse Kontraktmessig Kontrakt- brudd Kontrakt- brudd

3 Lasse Simonsen De tre verdiberegningene - tre ulike handlingsperspektiver: K K Bruksverdien Gjenanskaffelses- verdien Omsetnings- verdien Hva det koster å gjenanskaffe ytelsen Verditapet ved salg av ytelsen Driftstapet ved bruk av ytelsen Faktisk (Verdi med mangel) Avtalt vederlag Faktisk (Anskaffelseskostnadene) Hypotetisk (Verdi uten mangel) Faktisk (Inntekter med mangel) Hypotetisk (Inntekter uten mangel)

4 Lasse Simonsen A A O O Tapet Ugyldighet Kontraktbrudd Negativ kontraktinteresse Positiv kontraktinteresse De to årsaksperspektiver: N P

5 Lasse Simonsen Vederlaget Normale kostnader Ytelsens minimums- verdi Presumsjonen En næringsdrivende vil normalt ikke inngå tapsbringende avtaler. ? Presumsjonsprinsippet: + Kreditors samlede kostnader Antatte inntekter Erstatning pos kontr.int.= normale kostnader

6 Lasse Simonsen K K H H Tap f Forsinkelse Tap h Ny anskaffelse Tap ved heving av kontrakten:

7 Lasse Simonsen Kontraktbrudd Nettotapet Casus mixtus Påregnelighetsgrensen ”Fradrags- poster” Lovbestemte ansvarsbegrensninger Avtalte ansvarsbegrensninger Berikelsesgrunnsetningen Kreditors forhold Årsaksgrensen Ansvars- begrensninger

8 Lasse Simonsen A B 100 % A 100 % B 0 % B 0 % A 45 - 55 % A/B 2 Overvektsprinsippet og bevisbyrde: 1 Overvekts- prinsippet Bevis- byrde 3

9 Lasse Simonsen Å1Å1 Oppfyllelses- svikt Å2Å2 Debitors forhold Andre årsaker Virkelig hendelsesforløp Hypotetisk hendelsesforløp Konkurrerende årsaker:

10 Lasse Simonsen Årsak Påregnelig tap Casus mixtus: Casus mixtus

11 Lasse Simonsen K Fordeler Erstatning = differansen Ulemper Fordeler vunnet ved kontraktbruddet: Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng

12 Lasse Simonsen D D K K Hever Materialer Redskap Folk Sparte utgifter Sparte utgifter:

13 Lasse Simonsen K Skatte- fordel Erstatning = differansen Reparasjonsutgiftene Skattefordel ved vannskade – Rt 2003 side 387 Takterrassedommen: Nettotapet Konneksitet? Årsakssammenheng 213 199 kr x 28 % = 59 695 kr

14 Lasse Simonsen A Negative kontraktinteresse Vederlag Normale kostnader K Ingen utgifter Alle utgiftene Gevinst ved å heve Utgifter som følge av kontraktbruddet Ekstraordinære utgifter Annet konsekvenstap Gevinst ved å heve avtalen: Ikke årsak Årsak Fradrag? Positive kontraktinteresse Årsak

15 Lasse Simonsen ST Medvirknings- ansvaret Tapsbegrensnings- plikten Kreditors forhold: Tapspost 1 Tapspost 2 Tapspost 3

16 Lasse Simonsen ? L Grov skyld Ansvarsfraskrivelse:

17 Lasse Simonsen Avtalt ferdigstillelse Forsinkelse D E Dagmulkt og erstatning:

18 Lasse Simonsen Avtalt ferdigstillelse Heving Alt. levering Dagmulkt og heving: Dagmulkt?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen VIII Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google