Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august 2014 Prisavslag Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august 2014 Prisavslag Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august 2014 Prisavslag Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 Dagens tema – prisavslag Prisavslag: misligholdsbeføyelse ved mangler

3 Prisavslag: Hvor er vi nå? Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Når skal det ytes? Mangel Når Hvor Kvalitet Kvantitet Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Hva skal ytes? Virkninger for mislig- holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering

4 Prisavslag: Hvor er vi nå? Kontraktsretten Innholdet av ytelsespliktene Når skal det ytes? Mangel Når Hvor Kvalitet Kvantitet Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Forsinkelse Hva skal ytes? Virkninger for mislig- holderens ytelse Virkninger for den andre partens ytelse Natural- oppfyllelse Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakeholdelse av vederlag Erstatning Retting Om- levering Mangler Forsinkelse Minner om!

5 Prisavslag Altså aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse Subsidiær beføyelse i forhold til avhjelp: –Berettiget krav om defensiv retting vil hindre et krav om prisavslag

6 Minner om: Retensjons- rett Tilbakehold Prisavslag Avhjelp (retting/ omlevering) Heving Erstatning Prisavslag får i hvert fall foreløpig subsidaritet

7 Prisavslag Vilkårene –Ubetinget krav – uten hensyn til mangelens størrelse eller debitors forhold (skyld) –…men normalt et vilkår om redusert økonomisk verdi –…men altså subsidær i forhold til retting, og et avslag på et berettiget krav om å få gjennomføre defensiv retting vil avskjære prisavslag Erstatning kan fortsatt være tilgjengelig som sanksjon

8 Prisavslag Utmåling – flere varianter –Forholdmessig –Mangelens verdi Objektivt Subjektivt (for kreditor) –Reparasjons-/rettekostnader –Debitors besparelse De ulike utmålingsprinsippene har dels sammenheng med ulike funksjoner på ulike kontraktsområder og i ulike situasjoner …samt hva som er praktisk gjennomførbart

9 Prisavslag Prisavslagets størrelse – forholdsmessig Kjl. § 38: Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden. Husll. § 2-11 annet ledd, første pkt.: I den tid husrommet lider av en mangel, kan leieren kreve avslag i leien slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Fkjl. § 38: Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

10 Prisavslag Prisavslagets størrelse – forholdsmessig (forts.) Med mangel Uten mangel (Objektiv) verdi Nedsatt pris Avtalt pris Relativt forhold Differanse: prisavslag

11 Prisavslag Prisavslagets størrelse – forholdsmessig (forts.) Tingens verdi i mangelfri stand er 100 kr, mens verdi med mangel er 80 kr (20 % differanse) Kjøper har betalt markedspris (100 kr) Kjøper har betalt mer enn markedspris (120 kr) Kjøper har betalt mindre enn markedspris (80 kr) Prisavslag: 100 x 20 % = 20 kr Prisavslag: 120 x 20 % = 24 kr Prisavslag: 80 x 20 % = 16 kr Gjenoppretter «balansen»

12 Prisavslag Prisavslagets størrelse – reparasjons-/rettekostnader Funksjon: objektivt erstatningsansvar ved tilsidesettelse av retteplikt Hvtjl. § 25 (2) første pkt. : Prisavslaget settes til det det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet, bortsett fra kostnader som nevnt i § 24 (4) annet punktum. Buofl. § 33 annet ledd, første pkt. : Prisavslaget skal vere lik kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta, bortsett frå slike kostnader som er nemnde i § 32 fjerde ledd tredje punktum.

13 Prisavslag Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (objektivt) Funksjon: situasjoner hvor oppofrelsene ved å gjennomføre retting medfører at det ikke vil foreligge retteplikt Hvtjl. § 25 (2) annet pkt.: Vil kostnadene bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren, skal prisavslaget svare til mangelens betydning. Buofl. § 33 annet ledd, annet pkt. : Blir kostnadene urimeleg høge i høve til det mangelen har å seie for forbrukaren, skal prisavslaget vere lik den verdireduksjonen som mangelen medfører. NS 8405 pkt. 36.3 annet ledd, første pkt.: Prisavslagets størrelse fastsettes på grunnlag av den reduksjon av byggets eller anleggets verdi som mangelen representerer.

14 Prisavslag Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (objektivt) (forts.) Med mangel Uten mangel (Objektiv) verdi Differanse: prisavslag

15 Prisavslag Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (subjektivt (for kreditor)) Fkjl. § 31 annet ledd: Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

16 Prisavslag Prisavslagets størrelse – mangelens verdi (subjektivt (for kreditor)) (forts.) Med mangel Uten mangel (Subjektiv) verdi Differanse: prisavslag

17 Prisavslag Prisavslagets størrelse – debitors besparelse Buofl. § 33 annet ledd, tredje pkt.: Prisavslaget skal likevel minst tilsvare det entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting. NS 8405 pkt. 36.4 annet ledd, annet pkt.: Prisavslaget skal minst svare til den besparelsen entreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke er kontraktsmessig.


Laste ned ppt "Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august 2014 Prisavslag Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google