Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 4 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 4 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 4 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen D D Rettsbevarende utsagn: (Varsel om en irregulær utvikling av kontraktforholdet.) Sanksjoner (rettighet) Reklamasjon (melding) Reklamasjon (melding) Kontraktbrudd K K

4 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlag: Hjemmel Positive kilder Positive kilder Lover Avtaler Alminnelig kontraktrett Alminnelig kontraktrett - Absolutte frister. Nei, Rt 1984.445 - Relative frister. Ja. -Avhl -Kjl -Buofl -Osv

5 2 Komponentene i en reklamasjonsregel

6 Lasse Simonsen Eksempel: avhl § 4-19 (1): Reklamasjonsplikten ”Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er.” M M Melding ”Innan rimeleg tid” ”Burde ha oppdaga” - ”Avtalebrotet vert gjort gjeldande” - ”Kva slags avtalebrot det er” Avhl § 4-9 ”Slik god skikk tilsier” Nøytral reklamasjon S S ”Seljaren” Konsekvensene: ”taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande”

7 Lasse Simonsen Melding - Form - Innhold Adressat (virkningstidspunktet) Fristens lengde - Skjønnsmessig - Fast Fristens utgangspunkt Komponentene i en fristregel: Absolutt Relativ Objektivt Subjektivt HvaKunnskap Oppdagelsesfasen D D Konsekvensene

8 Lasse Simonsen Byggherre Entreprenør Anleggsleder Prosjekteringsgruppe Rette adressat?

9 Lasse Simonsen Forsendelsesrisikoen, se eksempelvis avhl § 2-8: D D K K Forsinkelse etc Avsendelse ”sender ho på forsvarleg måte”

10 Lasse Simonsen For sen reklamasjon For sen reklamasjon Virkningene av brudd på reklamasjonsreglene: Ulike virkninger Preklusjon Erstatning Bevisbyrde Ordensforskrift

11 3 Nøytral reklamasjon

12 Lasse Simonsen Kontraktbrudd Heving Omlevering Retting Oppfyllelse Nøytral reklamasjon (påberopelse av kontraktbruddet) Spesifisert reklamasjon Nøytral reklamasjon: Rt 1999.408

13 Lasse Simonsen Y P P Realdebitors kontraktbrudd: Kontraktbrudd -Mangel. NB! -Forsinkelse Krav D D K K

14 Lasse Simonsen P P Realkreditors kontraktbrudd: Krav D D K K Kontraktbrudd - Forsinket betaling

15 Lasse Simonsen - Påberopelse av mangelen - Hva slags mangel - Påberopelse av mangelen - Hva slags mangel Reklamasjonens innhold

16 Lasse Simonsen F R 3 år Maks 10 år 1 år K 5 år (2 år) Irt Forholdet mellom foreldelse (F) og reklamasjon (R): ?

17 Lasse Simonsen F 3 år Maks 10 år K Forholdet mellom foreldelse (F) og reklamasjon (R): K K 1 år

18 Lasse Simonsen Fristutgangspunktet Et objektivisert, ytre faktum Fristutgangspunktet – absolutte reklamasjonsfrister:

19 Lasse Simonsen Fristutgangspunktet Objektivt Subjektivt Fristutgangspunktet – relative reklamasjonsfrister: ”Kunnskap” (”oppdaget eller burde ha oppdaget”) Kunnskap om hva (”oppdaget den” dvs mangelen) Identifikasjon Rt 1998 side 656 Undersøkelses- plikten Undersøkelses- plikten

20 Lasse Simonsen Avtalen U2U2 U2U2 U3U3 U3U3 Overtakelse Kjl § 31 Etter levering ”så snart …” Kreditors undersøkelsesplikt: Mistanke om mangel U1U1 U1U1 Kjl § 32 Kjl § 20 Forundersøkelse

21 Lasse Simonsen Fristens lengde – relative frister: Lovgiving: Innen rimelig tid Avtale: Uten ugrunnet opphold Fristen løper ut når man ikke lenger har en rimelig grunn for å vente

22 Lasse Simonsen Fkjl § 27 første ledd – minimumsfrist: Innen rimelig tid Oppdaget Minfrist = 2 mnd Burde ha oppdaget Særlige grunner

23 4 Spesifisert reklamasjon

24 Lasse Simonsen Kontraktbrudd Heving Omlevering Retting Oppfyllelse Nøytral reklamasjon Spesifisert reklamasjon (angivelse av reaksjonsform) Spesifisert reklamasjon: Rt 1999.408

25 Lasse Simonsen Y P P Realdebitors kontraktbrudd: Kontraktbrudd -Mangel -Forsinkelse Krav D D K K - Heving NB! - Retting/omlevering - Oppfyllelse - Erstatning/prisavslag (nei)

26 Lasse Simonsen Heving - forsinkelse: L L Svevende forsinkelseLevert for sent Kjl § 29 Innen rimelig tid

27 Gjenstår Lasse Simonsen Utført Heving ex nunc Heving ex nunc:

28 Lasse Simonsen Y P P Realkreditors kontraktbrudd: Krav D D K K Kontraktbrudd - Forsinket betaling - Heving - Oppfyllelse - Erstatning/renter (nei)

29 Lasse Simonsen Heving – forsinket betaling: B Svevende forsinkelseBetalt for sent ”Fikk vite om oppfyllelsen” Kjl § 59, avhl § 5-7, hvtjl § 43 (2) og buofl § 57,3

30 5 Unntak fra reklamasjonsreglene

31 Lasse Simonsen D D K K Krav Reklamasjonsvernet faller bort Unntak fra reklamasjonsreglene: - Grov skyld - Realitetsdrøftelser

32 6 De alminnelige passivitetsreglene

33 Lasse Simonsen Reklamasjons- regler Reklamasjons- regler Alminnelige passivitetsregler – venter urimelig lenge Alminnelige passivitetsregler: - Illojal passivitet: Forstår at den andre parten er i villfarelse om kravet - Konkludent atferd: Gir inntrykk av ikke å ville fremme noe krav


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 4 Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google