Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avbestilling og oppsigelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avbestilling og oppsigelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avbestilling og oppsigelse
IX Avbestilling og oppsigelse Lasse Simonsen

2 Avbestilling: D K Y Erklæring – avbestilling Avtl § 36, bristende for.
(Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl § 36, bristende for. fratredelsesrett, mv Lasse Simonsen

3 Heterogent institutt:
Debitor fratas oppfyllelsesretten Avbestilling Vilkår Virkninger Lasse Simonsen

4 Medvirkningssvikt: D K Y Betaling Medvirkningssvikt
Forsinkelse med levering av tegninger som faktisk hindrer oppfyllelse Lasse Simonsen

5 Suspensiv betingelse:
Avtale § Betingelse Finansiering Lasse Simonsen

6 Ugyldighet og heving: D K Y Erklæring (opsjoner) Avbestilling
Lasse Simonsen

7 Avbestilling og heving:
Erstatning Avbestilling D K Y Heving Vesentlig kontraktbrudd Erstatning Lasse Simonsen

8 Avbestilling ex nunc: Utført Står igjen Avbestilling Lasse Simonsen

9 Kreditors tilbaketreden fra avtalen
Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Ingen adgang Unntak Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Rimelig tid Før levering Etter levering Fri rett – full erstatning Gradert erstatning Fkjl § 41 Avtale/ sedvane Hovedregelen Lasse Simonsen

10 Avbestillingserstatning = differansen
Compensatioprinsippet: (Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen) Avbe- stilling Årsakssammenheng Konneksitet Fordeler - Sparte utgifter - Økte inntekter Ulemper Nettotapet Avbestillingserstatning = differansen Lasse Simonsen

11 Sparte utgifter: D K Sparte utgifter Avbestilling Redskap Folk
Materialer Lasse Simonsen

12 Betaling for utført arbeid:
Produksjon Sen avbestilling Tidlig avbestilling Ulønnsomt Lønnsomt Compensatio- prinsippet Compensatio- prinsippet Lasse Simonsen

13 Betaling for utført arbeid:
Erstatning Utført Står igjen Betaling etter kontrakten Avtale kr 1.000 Lasse Simonsen

14 - - - + + + Avtalt vederlag Tapspostene Subtraksjons- metoden
Addisjons- metoden - Kreditor påviser besparelser - - + Debitor påviser utgifter + + Avtalt vederlag Tapspostene Lasse Simonsen

15 - Fortsatt lønn til ansatte
Avtalt vederlag Fortjenesten Differanse- beregninger U1 Påviste utgiftsposter - Fortsatt lønn til ansatte Innkjøpte materialer Leiekostnader Osv U2 Avbestilt U3 I Nye inntekter Andel av vederlaget Faktisk utført Lasse Simonsen

16 Produksjonskapasitet
Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen Produksjonskapasitet Ny bestilling ? Frigjorte ressurser Avbestilling Lasse Simonsen

17 Dekningsbidrag: Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget Vederlaget
Avtale 1 Avtale 2 Avtale 3 Lasse Simonsen

18 Kreditors tilbaketreden fra avtalen
Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Ingen adgang Unntak Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Rimelig tid Før levering Etter levering Fri rett – full erstatning Gradert erstatning Fkjl § 41 Avtale/ sedvane Hovedregelen Lasse Simonsen

19 Omgjøring ex tunc fkjl § 41:
Fri avbestillingsrett Ingen avbestillingsrett L Lasse Simonsen

20 Løpende ytelser: Avtale Oppsigelse K Løpende ytelser Oppsigelses-
frist Oppsigelse K Lasse Simonsen

21 Løpende kontrakter: Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler
Tidsavgrensede avtaler Hovedregel Unntak Hovedregel Unntak Rimelig oppsigelsesfrist Umiddelbar virkning Ingen oppsigelsesadgang Særlige grunner Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Avbestilling og oppsigelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google