Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen IX Avbestilling og oppsigelse. Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen IX Avbestilling og oppsigelse. Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen IX Avbestilling og oppsigelse

2 Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl § 36, bristende for. fratredelsesrett, mv

3 Lasse Simonsen Avbestilling Vilkår Heterogent institutt: Virkninger Debitor fratas oppfyllelsesretten

4 Lasse Simonsen D D K K Y Medvirkningssvikt: Medvirkningssvikt Betaling Forsinkelse med levering av tegninger som faktisk hindrer oppfyllelse

5 Lasse Simonsen Avtale § Betingelse Finansiering Suspensiv betingelse:

6 Lasse Simonsen D D K K Y Ugyldighet og heving: Erklæring (opsjoner) -Avbestilling -Ugyldighet -Heving

7 Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling og heving: Heving Erstatning AvbestillingErstatning Vesentlig kontraktbrudd

8 Står igjen Avbestilling Avbestilling ex nunc: Lasse Simonsen Utført

9 Lasse Simonsen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Fri rett – ingen erstatning Fri rett – full erstatning Fri rett – full erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Hovedregelen Ingen adgang Unntak Før levering Før levering Etter levering Etter levering Rimelig tid Rimelig tid Gradert erstatning Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Fkjl § 41Avtale/ sedvane

10 Lasse Simonsen Avbe- stilling Fordeler Avbestillingserstatning = differansen Ulemper Compensatioprinsippet: (Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen) Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng - Sparte utgifter - Økte inntekter

11 Lasse Simonsen D D K K Avbestilling Materialer Redskap Folk Sparte utgifter Sparte utgifter:

12 Lasse Simonsen Betaling for utført arbeid: Produksjon A Tidlig avbestilling Lønnsomt Sen avbestilling Ulønnsomt Compensatio- prinsippet Compensatio- prinsippet

13 Lasse Simonsen Står igjen Utført Betaling for utført arbeid: Avtale kr 1.000 Avtale kr 1.000 Erstatning Betaling etter kontrakten

14 Lasse Simonsen + + + - - - Subtraksjons- metoden Addisjons- metoden TapsposteneAvtalt vederlag Kreditor påviser besparelser Debitor påviser utgifter

15 Lasse Simonsen Andel av vederlaget Faktisk utført Avbestilt U1U1 U3U3 U2U2 I Differanse- beregninger Påviste utgiftsposter - Fortsatt lønn til ansatte - Innkjøpte materialer - Leiekostnader - Osv Fortjenesten Avtalt vederlag Nye inntekter

16 Lasse Simonsen Produksjonskapasitet Avbestilling ? Ny bestilling Frigjorte ressurser Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen

17 Lasse Simonsen Avtale 1Avtale 2Avtale 3 Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget Vederlaget Dekningsbidrag:

18 Lasse Simonsen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Fri rett – ingen erstatning Fri rett – full erstatning Fri rett – full erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Hovedregelen Ingen adgang Unntak Før levering Før levering Etter levering Etter levering Rimelig tid Rimelig tid Gradert erstatning Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Fkjl § 41Avtale/ sedvane

19 Omgjøring ex tunc fkjl § 41: Lasse Simonsen L L Fri avbestillingsrettIngen avbestillingsrett

20 Lasse Simonsen Løpende ytelser Avtale K K Oppsigelse Løpende ytelser: Oppsigelses- frist

21 Lasse Simonsen Oppsigelses -adgangen Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler Tidsubestemte avtaler Tidsavgrensede avtaler Tidsavgrensede avtaler Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Unntak Umiddelbar virkning Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Unntak Særlige grunner Løpende kontrakter:


Laste ned ppt "Lasse Simonsen IX Avbestilling og oppsigelse. Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google