Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen H H S S K K Direktekravsforholdet Avtaleforholdet Det underliggende forhold Problemstillingen: Krav Årsaken til kontraktbruddet

4 Lasse Simonsen H H S S K K Avtaleforholdet Det underliggende forhold Identifikasjon – samme ansvarssubjekt: Ansvar pga identifikasjon

5 Rettspolitiske betraktninger: Lasse Simonsen Direktekrav For direktekrav: - Behov hos K - Prosessøkonomiske hensyn - Andre hensyn Mot direktekrav: -Forstyrrende element Direktekrav For direktekrav: - Behov hos K - Prosessøkonomiske hensyn - Andre hensyn Mot direktekrav: -Forstyrrende element

6 2 Hjemmelsgrunnlaget

7 2.1 Deliktsansvar

8 Lasse Simonsen Deliktsgrunnlag: Direkte- krav Direkte- krav Avledet kontraktansvar Avledet kontraktansvar Deliktsretten

9 Ulikheter mellom deliktsbasert krav og et kontraktbasert krav: Lasse Simonsen Deliktsansvaret: - Det gjelder erstatning, ikke andre sanksjoner. - Det gjelder ikke noe kontrollansvar. - Erstatningsutmålingen blir ikke nødvendigvis den samme. - Ikke omvendt bevisbyrde. - Andre foreldelsesregler. Deliktsansvaret: - Det gjelder erstatning, ikke andre sanksjoner. - Det gjelder ikke noe kontrollansvar. - Erstatningsutmålingen blir ikke nødvendigvis den samme. - Ikke omvendt bevisbyrde. - Andre foreldelsesregler.

10 Lasse Simonsen Culpa – integritetskrenkelse: Skadevoldende handling Skadevoldende handling Dyr Ting Mennesker

11 H H S S K K Direktekravet Ansvarsbegrensninger: Ansvarsbegrensninger Lasse Simonsen

12 2.2 Avledet kontraktsansvar

13 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene: Direkte- krav Direkte- krav Avledet kontraktansvar Avledet kontraktansvar Deliktsretten Avtaleforholdet S-H Avtaleforholdet S-H Avtaleforholdet S-K Avtaleforholdet S-K Cesjon Lov- hjemmel Lov- hjemmel Alminnelig prinsipp Alminnelig prinsipp

14 Lasse Simonsen H H S S K K Tredjemannsgarantier: Avtale H-S

15 Lasse Simonsen Deb.c. Cedent Cesjonar Cesjon (overdragelse av fordringer): Overdragelse av krav: - Individuelt – hva skal til? - Standardisert, se NS 8405 pkt 37 Dommer: Rt 1976 side 1117 Siestadommen Rt 1981 side 445 Davangerdommen Rt 1998 side 656 Ullerudåsen borettslag

16 Lasse Simonsen H H S S K K Y Krav + Direktekrav Transaksjonen: - Ytelsen - Krav mot H Lovhjemlede direktekrav – aksessoriske kontraktkrav:

17 Lasse Simonsen Alminnelig prinsipp? Rt 1998 side 656: B B HE UE M Direktekrav? Moelven Veidekke Ullerudåsen borettslag Korrosjonsskader

18 3 Direktekravsmodeller

19 Lasse Simonsen H H S S K K Direktekravet Subrogasjon (S sitt krav mot H) Subrogasjon: Avhl § 4-16 (1): ”Kjøparen kan gjere krav på grunn av mangel gjeldande mot tidlegeare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad som krav på grunn av mangel kan gjearst gjeldande av seljaren.” Kjl § 84 (1): ”Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldene av selgeren.”

20 Lasse Simonsen H H K K Direktekravet ”Sitt krav” (springende regress) ”Tilsvarende krav” (subrogasjon) Springende regress: + S S Begrensning av kravet Fkjl (1): ”Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.” Buofl § 37 (1) Hvtjl § 27 (1)

21 Lasse Simonsen H H S S K K Forbrukervernet, jf fkjl § 35 andre og tredje ledd: Ansvars- begrens. Reklamasjons- svikt Direktekravet Yrkessalgsledd

22 4 Direktekravene

23 Lasse Simonsen H H S S K K P S + E L = 1000? Prisavslag – 10 % av vederlaget (K): P K = 1000 P S = 800 E L = 200 Latent regresskrav (1000 – 800 = 200) K=8000K=10.000 Ansvarsgrunnlag

24 Lasse Simonsen H H S S K K Reparasjon Reparasjon:

25 Lasse Simonsen H H S S K K Heving: Y Betaling - 800 kr Restitusjon Betaling - 1.000 kr Restkrav - 200 kr Restitusjon = 800 kr Renter Nyttevederlag

26 Lasse Simonsen H H S S K K Heving: Y Betaling - 800 kr Restitusjon Betaling - 1.000 kr Restkrav - 200 kr Restitusjon = 800 kr Renter Nyttevederlag Latent erstatningskrav = 200 Erstatning = 200 ?

27 Lasse Simonsen K K Direktekravet Oppgjorte krav (direktekravet er lavere enn hovedkravet): Krav (misligholdskrav) Avtaleforholdet Betalt/ avtale Betalt/ avtale H H S S

28 Lasse Simonsen H H K K Direktekravet Motkrav: Krav (misligholdskrav) Motkrav Avtaleforholdet Gbl § 26 ”Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fikk nokon tanke om henne.” Konnekse motkrav: Ulovfestet. Alltid motregningsadgang. S S

29 5 Personkretsen

30 Lasse Simonsen S S K K H2H2 H2H2 H1H1 H1H1 Tidligere salgsledd Personkretsen ved kjøp – ”tidligere salgsledd”: Km Tilvirkning

31 Lasse Simonsen H1H1 H1H1 H2H2 H2H2 S S K K Kontraktmedhjelpere Km Avhl § 4-16: ”Tidlegare seljar eller annen tidlegare avtalepart” S S E E Avtalen Tidligere eiere Tidligere reparasjoner S’ eiertid

32 6 Reklamasjonsreglene

33 Lasse Simonsen H H S S K K H H S S K K H H S S K K Reklamasjonsreglene: K-H S-H K-S - Subrogasjon - Springende regress Intet krav eller vilkår Subrogasjon (avhl § 4-16 (2))

34 Lasse Simonsen H H S S K K Kjl § 85 (3): Utvidelse av den absolutte reklamasjonsfristen ved regress i forbrukerforhold: Krav Regress ”Videre mangelkrav” K velger å gå på S i stedet for på H. Denne muligheten utnyttes ikke


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google