Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Direktekravsforholdet
Problemstillingen: Det underliggende forhold Avtaleforholdet H S K Krav Krav Årsaken til kontraktbruddet Direktekravsforholdet Lasse Simonsen

4 Ansvar pga identifikasjon
Identifikasjon – samme ansvarssubjekt: Det underliggende forhold Avtaleforholdet H S K Ansvar pga identifikasjon Lasse Simonsen

5 Direktekrav Rettspolitiske betraktninger: For direktekrav: Behov hos K
Prosessøkonomiske hensyn Andre hensyn Mot direktekrav: Forstyrrende element Lasse Simonsen

6 2 Hjemmelsgrunnlaget

7 2.1 Deliktsansvar

8 Deliktsgrunnlag: Direkte- krav Avledet Deliktsretten kontraktansvar
Lasse Simonsen

9 Ulikheter mellom deliktsbasert krav og et kontraktbasert krav:
Deliktsansvaret: Det gjelder erstatning, ikke andre sanksjoner. Det gjelder ikke noe kontrollansvar. Erstatningsutmålingen blir ikke nødvendigvis den samme. Ikke omvendt bevisbyrde. Andre foreldelsesregler. Lasse Simonsen

10 Culpa – integritetskrenkelse:
Dyr Skadevoldende handling Mennesker Ting Lasse Simonsen

11 Ansvarsbegrensninger:
H S K Direktekravet Lasse Simonsen

12 2.2 Avledet kontraktsansvar

13 Hjemmelsgrunnlagene: Direkte- krav
Avledet kontraktansvar Deliktsretten Avtaleforholdet S-H Avtaleforholdet S-K Cesjon Lov- hjemmel Alminnelig prinsipp Lasse Simonsen

14 Tredjemannsgarantier:
Avtale H-S H S K Lasse Simonsen

15 Cesjon (overdragelse av fordringer):
Overdragelse av krav: Individuelt – hva skal til? Standardisert, se NS 8405 pkt 37 Deb.c. Cedent Cesjonar Dommer: Rt 1976 side 1117 Siestadommen Rt 1981 side 445 Davangerdommen Rt 1998 side 656 Ullerudåsen borettslag Lasse Simonsen

16 Lovhjemlede direktekrav – aksessoriske kontraktkrav:
Y Transaksjonen: Ytelsen Krav mot H + Direktekrav Krav Lasse Simonsen

17 Ullerudåsen borettslag
Alminnelig prinsipp? Rt 1998 side 656: Ullerudåsen borettslag B HE Moelven Direktekrav? M Korrosjonsskader UE Veidekke Lasse Simonsen

18 3 Direktekravsmodeller

19 Subrogasjon: H S K Direktekravet Subrogasjon (S sitt krav mot H)
Kjl § 84 (1): ”Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldene av selgeren.” Avhl § 4-16 (1): ”Kjøparen kan gjere krav på grunn av mangel gjeldande mot tidlegeare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad som krav på grunn av mangel kan gjearst gjeldande av seljaren.” Lasse Simonsen

20 + Springende regress: H S K Direktekravet ”Tilsvarende krav”
(subrogasjon) + ”Sitt krav” (springende regress) H S K Begrensning av kravet Direktekravet Fkjl (1): ”Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.” Buofl § 37 (1) Hvtjl § 27 (1) Lasse Simonsen

21 Forbrukervernet, jf fkjl § 35 andre og tredje ledd:
Reklamasjons- svikt Ansvars- begrens. H S K Yrkessalgsledd Direktekravet Lasse Simonsen

22 4 Direktekravene

23 Prisavslag – 10 % av vederlaget (K):
Latent regresskrav (1000 – 800 = 200) PS = 800 EL = 200 PK = 1000 H S K K=8000 K=10.000 PS + EL = 1000? Ansvarsgrunnlag Lasse Simonsen

24 Reparasjon: H S K Reparasjon Lasse Simonsen

25 Heving: H S K Y Betaling - 800 kr Betaling - 1.000 kr
Restkrav kr Restitusjon = 800 kr Renter Y Restitusjon Nyttevederlag Lasse Simonsen

26 Latent erstatningskrav = 200
Heving: Latent erstatningskrav = 200 Betaling kr Betaling kr H S K Restkrav kr Restitusjon = 800 kr Renter Y Erstatning = 200 ? Restitusjon Nyttevederlag Lasse Simonsen

27 Oppgjorte krav Avtaleforholdet S K Krav Direktekravet H
(direktekravet er lavere enn hovedkravet): Avtaleforholdet S K Krav (misligholdskrav) Direktekravet Betalt/ avtale H Lasse Simonsen

28 Motkrav: Avtaleforholdet S K Krav Motkrav Direktekravet H
(misligholdskrav) Motkrav Direktekravet H Gbl § 26 ”Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fikk nokon tanke om henne.” Konnekse motkrav: Ulovfestet. Alltid motregningsadgang. Lasse Simonsen

29 5 Personkretsen

30 Personkretsen ved kjøp – ”tidligere salgsledd”:
Tilvirkning Km Tidligere salgsledd H1 H2 S K Lasse Simonsen

31 Tidligere reparasjoner
Avhl § 4-16: ”Tidlegare seljar eller annen tidlegare avtalepart” Kontraktmedhjelpere E Km H1 H2 S S K Avtalen Tidligere reparasjoner Tidligere eiere S’ eiertid Lasse Simonsen

32 6 Reklamasjonsreglene

33 Reklamasjonsreglene:
Subrogasjon Springende regress H S K K-H S-H Subrogasjon (avhl § 4-16 (2)) H S K K-S Intet krav eller vilkår H S K Lasse Simonsen

34 Kjl § 85 (3): Utvidelse av den absolutte
reklamasjonsfristen ved regress i forbrukerforhold: K velger å gå på S i stedet for på H. Regress ”Videre mangelkrav” Krav H S K Denne muligheten utnyttes ikke Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 11 Direktekrav Lasse Simonsen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google