Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen 8 Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen 8 Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen 8 Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen

2 Det virkelige hendelsesforløp Det hypotetiske hendelsesforløp Differansemodellen: Tap = Økonomisk differanse Kontraktmessig Kontrakt- brudd Kontrakt- brudd

3 Lasse Simonsen De ulike begivenhetsperspektiver: Tap Fastholdelse Heving Mangel Forsinkelse 1 2

4 Lasse Simonsen 1 Fastholdelse - mangel: Fastholdelse Bruk Reparasjon Omsetning Hva det koster å reparere ytelsen Verditapet ved salg av ytelsen Driftstapet ved bruk av ytelsen Faktisk (Verdi med mangel) Avtalt vederlag Faktisk (Anskaffelseskostnadene + vederlag) Hypotetisk (Verdi uten mangel) Faktisk (Inntekter med mangel) Hypotetisk (Inntekter uten mangel)

5 Lasse Simonsen 2 Heving: Heving Bruk Deknings- transaksjon Omsetning Tapet ved ikke å selge ytelsen Driftstapet ved ikke å få ytelsen Faktisk (Ikke salg) Avtalt vederlag Faktisk (Dekningskostnadene + vederlag) Hypotetisk (Salg) Faktisk (Ingen inntekter) Hypotetisk (Inntekter med ytelsen)

6 Lasse Simonsen De ulike begivenhetsperspektiver: Heving Mangel Forsinkelse 1 2

7 Lasse Simonsen K K H H KontraktbruddHeving Tap 1 – f eks forsinkelsestap eller bryderi ved mangelfull ytelse Heving: Tap 2 – Bortfall av kontraktytelsen

8 Lasse Simonsen A B 100 % A 100 % B 0 % B 0 % A 45 - 55 % A/B 2 Overvektsprinsippet og bevisbyrde: 1 Overvekts- prinsippet Bevis- byrde 3 Rt 1982.394 (Fritt skjønn)

9 Lasse Simonsen Å1Å1 Oppfyllelses- svikt Å2Å2 Debitors forhold Andre årsaker Virkelig hendelsesforløp Hypotetisk hendelsesforløp Konkurrerende årsaker:

10 Lasse Simonsen Dekningstransaksjoner ved heving (forsvarlig måte og innen rimelig tid) : D D K K K hever D D K K D hever 3M Dekningssalg Avtalen 3M Y Y Y Dekningskjøp Avtalen 1) 2)

11 Lasse Simonsen Årsak Påregnelig tap Casus mixtus: Casus mixtus Grov skyld

12 Lasse Simonsen Lemping: Lemping Kjl § 70 (2) Skl § 5-2 KontraktlovgivingenAlminnelig kontraktrett Rt 2004 side 1887 Multiconsult Analogi?

13 Lasse Simonsen K Fordeler Erstatning = differansen Ulemper Fordeler vunnet ved kontraktbruddet: Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng

14 Lasse Simonsen D D K K Hever Materialer Redskap Folk Sparte utgifter Sparte utgifter:

15 Lasse Simonsen K Skatte- fordel Erstatning = differansen Reparasjonsutgiftene Skattefordel ved vannskade – Rt 2003 side 387 Takterrassedommen: Nettotapet Konneksitet? Årsakssammenheng 213 199 kr x 28 % = 59 695 kr

16 Lasse Simonsen K Gevinst ved å heve Utgifter som følge av kontraktbruddet Ekstraordinære utgifter Annet konsekvenstap Årsak Fradrag? Positive kontraktinteresse Tapsbringende kontrakter – Rt 1938 side 602 Blårevdommen: Kontraktbrudd AvtalenHeving Tap (gevinst)

17 Lasse Simonsen A Negative kontraktinteresse Vederlag Normale kostnader K Ingen utgifter Alle utgiftene Gevinst ved å heve Utgifter som følge av kontraktbruddet Ekstraordinære utgifter Annet konsekvenstap Valgrett ved tapsbringende avtaler? Ikke årsak Årsak Fradrag? Positive kontraktinteresse Årsak

18 Lasse Simonsen A A O O Tapet Ugyldighet Kontraktbrudd Negativ kontraktinteresse Positiv kontraktinteresse De to årsaksperspektiver: N P

19 Lasse Simonsen Vederlaget Normale kostnader Ytelsens minimums- verdi Presumsjonen En næringsdrivende vil normalt ikke inngå tapsbringende avtaler. ? Presumsjonsprinsippet: + Kreditors samlede kostnader Antatte inntekter Erstatning pos kontr.int.= normale kostnader Tilbakebet.

20 Lasse Simonsen Tapsbegrensningsplikten: Tap Rimelige tiltak for å begrense tapet.

21 Lasse Simonsen ? L Grov skyld Ansvarsfraskrivelse – Rt 1994 side 626 Kaiinspektørdommen:


Laste ned ppt "Lasse Simonsen 8 Erstatningsutmålingen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google