Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Bilansvaret  Bakgrunn. Hovedprinsipper  Begrepet ”motorvogn”  Hvilke skader omfattes av bal  Særregler ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Bilansvaret  Bakgrunn. Hovedprinsipper  Begrepet ”motorvogn”  Hvilke skader omfattes av bal  Særregler ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Bilansvaret  Bakgrunn. Hovedprinsipper  Begrepet ”motorvogn”  Hvilke skader omfattes av bal  Særregler ved sammenstøt  Skadelidtes krav mot trafikkforsikringen  Særlig om bileier/fører som skadelidt  Skadelidtes krav mot skadevolder  Trafikkforsikringens regress

2 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen2 1.Bakgrunn/ hovedprinsipper  Bakgrunn Kunne løses gjennom ulovfestet obj ansvar Lovgiver: mer systematisk/helhetlig løsning  Bilansvarsloven bal § 1 ”skade som motorvogn gjer..” Hovedelementer Konstruksjonen

3 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen3 BILANSVARET Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte Forsikringsavtale Erstatning

4 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen4 2. Begrepet ”motorvogn”  Definert i bal § 3: ”køyretøy” ”drive med motor” ”laga eller esla til å kjøyrast på bakken” Men ikke skinnegående kjøretøy

5 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen5 3. Hvilke skader omfattes av bal  bal § 4.1: ”gjer” Skaden utslag av risikoen ved motorvogn Problem: motorvognen beskjeden/passiv rolle. Forarbeidene

6 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen6 3. Bal § 4 forts Rettspraksis Motorvogn brukes til ødeleggelse, Rt 1999.1312 Skader som følge av truckens bevegelighet/tyngde, Rt 1980.1061 Skader ved bruk av laste/losseanordninger, Rt 1986.1293 Rt. 1968.878 Steinblokk

7 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen7 3. Hvilke skader omfattes av bal  Unntakene i bal § 2 ”nytta til anna enn køyredoning”, men ikke unntak hvis den ikke benyttes mm ”forsvarlig fråsegsett” m.v. Problemet; tvil om hva vognen brukes til Bergningsoperasjoner, Rt. 1965.451/RG 1984.633 Heisoperasjon, Rt. 1984.1023, Takstol

8 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen8 4. Særregler ved sammenstøt, bal § 8  Hensynene  Utgangspunktet: Ingen av vognene kan kreve dekning under den annen vogns forsikring  Modifikasjon, bal § 8 Uaktsomhet Teknisk svikt I strid med trafikkregler

9 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen9 Kollisjon, BAL § 8 Forsikrings Selskap for A Skadevolder/ Skadelidt A Skadevolder/ Skadelidte B Utg.pkt : Ikke ansvar Men: culpa teknisk svikt strid med trafikkregler

10 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen10 5. Skadelidtes krav mot forsikrer  Begrepet ”skadelidte”  Utg.pkt: bal § 4 Skadelidte direkte krav mot forsikrer Forsikrer objektivt ansvarlig Omfatter personskade og tingsskade Men: unntak i § 5 for skade på gods ført med vognen tilhørende Person utenfor vognen Passasjerer

11 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen11 5. Skadelidtes krav mot forsikrer  Utmåling Vanlige utmålingsregler, § 6 Men § 9: maksimum 1 MNOK per hendelse for tingsskader

12 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen12 Skadelidtes krav mot forsikringsselskapet Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte Direkte krav Objektivt ansvar Utmåling: vanlige regler Holdes utenfor

13 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen13 5. Skadelidtes krav mot forsikrer  Medvirkning av skadelidte Hva er medvirkning? Utg.pkt: vanlige medvirkningsregler, bal § 7 Modifikasjoner: Fullt ansvar ved ”lite til last”, § 7, 1 ledd Fullt bortfall etter § 7, 3 ledd: passasjer i stjålet bil.

14 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen14 Skadelidtes medvirkning, BAL § 7 Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte Forsikringsavtale Medvirkning: Kravet settes ned helt/delvis

15 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen15 Det subjektive element : Grov uaktsomhet Mer enn lite å laste Vanlig uaktsomhet Forsett Skyldterskel

16 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen16 6. Særlig om bileier/fører som skadelidt  Utgangspunktet: omfattet av bal som forsikringstager/sikret/skadelidt  Men: Medvirkningsregler i § 7, 1, 2 og 3 ledd Dessuten unntak i § 5: Skade på vognen selv/tilbehør Skade på førerens eget gods

17 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen17 Eier/fører som skadelidt Forsikrings selskap Forsikringstager/ Sikrede Forsikringsavtale Som skadelidt Fungerer som ulykkesforsikring

18 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen18 7. Skadelidtes krav mot skadevolder  Vanlige erstatningsregler gjelder, dvs. også ulovfestet objektiv ansvar, bal § 11  Skadevolders ansvar dekkes av hans trafikkforsikrer  Unntatt når denne har regress, jfr. § 11 3 ledd.

19 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen19 Skadelidtes krav mot skadevolder Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte Erstatningskrav etter alm regler

20 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen20 Skadelidtes krav mot skadevolder Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte Men: Selskapet ansvarlig m.m. regress Erstatningskrav etter alm regler

21 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen21 8. Trafikkforsikringens regress  Regress etter bal § 12 ved skadevolders Forsett/grov uaktsomhet Forbrytelser Alkohol  Lempning iht skl § 5-2 jfr. § 12.

22 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen22 Forsikringsselskapets regress Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte Rett til direkte krav Mm medvirkning

23 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen23 Forsikringsselskapets regress, BAL § 12 Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte Rett til regress: BAL § 12 Forsikringsavtalen Rett til direkte krav Mm medvirkning

24 Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen24 BAL, Oppsummering Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte BAL/forsikringsavtale: Skadevolder bet premie Risikerer regresskrav: BAL § 12 Forsikringsavtalen Direkte krav Medvirkning Erstatningsrettslig utmåling Ansvar etter alm. Erstatningsrettslige regler


Laste ned ppt "Erstatningsrett H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Bilansvaret  Bakgrunn. Hovedprinsipper  Begrepet ”motorvogn”  Hvilke skader omfattes av bal  Særregler ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google