Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursoppgave i erstatningsrett H 05

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursoppgave i erstatningsrett H 05"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursoppgave i erstatningsrett H 05
Trine-Lise Wilhelmsen

2 Trine-Lise Wilhelmsen
Spørsmål 1 Innledning med problemangivelse: Tre grunnleggende betingelser for ansvar Her: Spørsmål om ansvarsgrunnlag Arbeidsgiveransvaret Culpaansvaret Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

3 Arbeidsgiveransvaret
Hjemmel: skl § 2-1 Oversikt over betingelsene Under arbeidets utførelse Kort konstatering av culpa Brudd på normer Ikke faglært Stor skadeevne Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

4 Arbeidsgiveransvaret forts
Foreligger arbeidsgiver/arbeidstagerforhold Begrepet ”arbeidsgiver” uproblematisk ”enhver annen” Også private ”Arbeidstager”, § 2-1 nr 3. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

5 Trine-Lise Wilhelmsen
”Arbeidstager” ”enhver som gjør arbeid … i arbeidsgivers tjeneste” Omfatter også leilighetsarbeid Ingen betydning om det foreligger skriftlig arbeidsavtale Men: Grense mot selvstendig oppdragsforhold Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

6 Arbeidstager/oppdragstager
Resultat eller arbeidskraft - Karene skal prestere et resultat Fastsettelsen av vederlaget – uklart - ”hyggelig pris” Instruksjonsmyndighet – uklart, men spurte P om å ta med tredjemann. Hvor foregår arbeidet – hos P Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

7 Arbeidstager/oppdragstager
Oppdragstager normalt profesjonell og selvstendig Reelle hensyn Preventive hensyn – ingen grunn til at P skal slippe billigere ved å bruke ufaglærte Reparasjon – skadelidte ingen profesjonell oppdragstager å forholde seg til Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

8 Trine-Lise Wilhelmsen
Culpa Gjelder uaktsomhet ved å engasjere de tre Utgangspunktet: uforsvarlig handlemåte Normbrudd? Svart betaling ikke relevant P brøt ikke våtromsforskriften Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

9 Trine-Lise Wilhelmsen
Culpa forts Risiko (sannsynlighet x omfang) – klar risiko for lekkasje og omfattende skade. Handlingsalternativer - P kunne valgt profesjonelle og hadde tid til det Risikoen synbar – ikke gjort tilsvarende jobber før. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

10 Trine-Lise Wilhelmsen
Spørsmål 2 Problemstilling Utgpkt: kravet om årsakssammenheng, Rt P-pilledom II Kan drøftes felles for alle tre tapspostene Spørsmål om årsaksssammenhengen er adekvat – Rt Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

11 Trine-Lise Wilhelmsen
Matvarene Skadefølgen påregnelig – ja Skadeforløpet påregnelig – ja Nærhet– et mellomkommende ledd Omfang – ikke unormalt Skyldgraden – neppe relevant Risikofordeling – O kunne ikke ta ut kontakten Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

12 Trine-Lise Wilhelmsen
PCen Skadefølgen påregnelig – ja Skadeforløpet påregnelig – tja Nærhet – som ovenfor Omfang – beskjedent beløp Skyldgraden som ovenfor Risikofordeling – O kunne tatt ut kontakten Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen

13 Trine-Lise Wilhelmsen
Kundefordringene Skadeforløpet påregnelig – tja Skadefølgen påregnelig – nei Nærhet : to mellom kommende ledd, ikke skade på den gjenstand som er rammet Omfang – Unormalt Risikofordeling – O burde ha sikret seg med back up el.l. Erstatningsrett, H05 Trine-Lise Wilhelmsen


Laste ned ppt "Kursoppgave i erstatningsrett H 05"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google