Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursoppgave i erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursoppgave i erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursoppgave i erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen

2 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen2 Spørsmål 1  Innledning med problemangivelse: Tre grunnleggende betingelser for ansvar Her: Spørsmål om ansvarsgrunnlag Arbeidsgiveransvaret Culpaansvaret

3 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen3 Arbeidsgiveransvaret  Hjemmel: skl § 2-1  Oversikt over betingelsene  Under arbeidets utførelse  Kort konstatering av culpa Brudd på normer Ikke faglært Stor skadeevne

4 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen4 Arbeidsgiveransvaret forts  Foreligger arbeidsgiver/arbeidstagerforhold  Begrepet ”arbeidsgiver” uproblematisk ”enhver annen” Også private  ”Arbeidstager”, § 2-1 nr 3.

5 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen5 ”Arbeidstager”  ”enhver som gjør arbeid … i arbeidsgivers tjeneste”  Omfatter også leilighetsarbeid  Ingen betydning om det foreligger skriftlig arbeidsavtale  Men: Grense mot selvstendig oppdragsforhold

6 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen6 Arbeidstager/oppdragstager  Resultat eller arbeidskraft - Karene skal prestere et resultat  Fastsettelsen av vederlaget – uklart - ”hyggelig pris”  Instruksjonsmyndighet – uklart, men spurte P om å ta med tredjemann.  Hvor foregår arbeidet – hos P

7 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen7 Arbeidstager/oppdragstager  Oppdragstager normalt profesjonell og selvstendig  Reelle hensyn Preventive hensyn – ingen grunn til at P skal slippe billigere ved å bruke ufaglærte Reparasjon – skadelidte ingen profesjonell oppdragstager å forholde seg til

8 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen8 Culpa  Gjelder uaktsomhet ved å engasjere de tre  Utgangspunktet: uforsvarlig handlemåte  Normbrudd? Svart betaling ikke relevant P brøt ikke våtromsforskriften

9 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen9 Culpa forts  Risiko (sannsynlighet x omfang) – klar risiko for lekkasje og omfattende skade.  Handlingsalternativer - P kunne valgt profesjonelle og hadde tid til det  Risikoen synbar – ikke gjort tilsvarende jobber før.

10 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen10 Spørsmål 2  Problemstilling  Utgpkt: kravet om årsakssammenheng, Rt. 1992.64 P-pilledom II  Kan drøftes felles for alle tre tapspostene  Spørsmål om årsaksssammenhengen er adekvat – Rt. 1973.1268

11 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen11 Matvarene  Skadefølgen påregnelig – ja  Skadeforløpet påregnelig – ja  Nærhet– et mellomkommende ledd  Omfang – ikke unormalt  Skyldgraden – neppe relevant  Risikofordeling – O kunne ikke ta ut kontakten

12 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen12 PCen  Skadefølgen påregnelig – ja  Skadeforløpet påregnelig – tja  Nærhet – som ovenfor  Omfang – beskjedent beløp  Skyldgraden som ovenfor  Risikofordeling – O kunne tatt ut kontakten

13 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen13 Kundefordringene  Skadeforløpet påregnelig – tja  Skadefølgen påregnelig – nei  Nærhet : to mellom kommende ledd, ikke skade på den gjenstand som er rammet  Omfang – Unormalt  Risikofordeling – O burde ha sikret seg med back up el.l.


Laste ned ppt "Kursoppgave i erstatningsrett H 05 Trine-Lise Wilhelmsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google