Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel Nasjonal skade-/lakkonferanse 22. mars 2011 Advokat Nils F.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel Nasjonal skade-/lakkonferanse 22. mars 2011 Advokat Nils F."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel Nasjonal skade-/lakkonferanse 22. mars 2011 Advokat Nils F. Bull(n.bull@haavind.no)

2 2Advokatfirmaet Haavind AS MVA ved bilskadereparasjoner Bakgrunn - rammebetingelser •Reparasjonsarbeider utløser moms •Forsikringsselskap mangler fradragsrett for moms •Bileier har i visse tilfelle fradragsrett •Riktig tilordning gir bileier/forsikringsselskap avgiftsmessig besparelse

3 3Advokatfirmaet Haavind AS Tidligere ordning •Merverdiavgift innført i 1970 •Samme år gir Skattedirektoratet anvisning på særskilt rutine for fakturering ved skadeoppgjør (kasko/”næringsbil”) •Forsikringsselskapet dekket moms og foretok etteroppgjør med bileier i den grad fradragsrett forelå

4 4Advokatfirmaet Haavind AS Eksempel: Verkstedregning kr. 20.000,- eks.mva/ egenandel kr. 4.000 / avkortning 20 % Forsikrings selskap Forsikrings selskap Bileier/ forsikrede Bileier/ forsikrede Verksted Faktura nr. 1: 20.000 + MVA (5.000,-) = 25.000,- Faktura nr. 2: a)avkortning kr. 5.000,- b)egenandel kr. 4.000,- = kr. 9.000,- Kopi av faktura nr. 1 Kr. 9.000,-Kr. 16.000,- (25.000 – 9.000) Kr. 5.000,- (hvis fradragsrett)

5 5Advokatfirmaet Haavind AS ”Gjeldende” ordning •Innført på initiativ fra Norges Forsikringsselskapers Forbund i 2001 •Forsikringsselskapene betaler ikke lenger moms på verkstedfaktura •Begrunnet med at: –Bilverkstedene kunne utøve tilbakeholdsrett i kjøretøyet –Gammel praksis medførte ”betydelig merarbeid, økonomisk belastning og risiko for selskapene”

6 6Advokatfirmaet Haavind AS Eksempel: Verkstedregning kr. 20.000,- eks.mva/ egenandel kr. 4.000 / avkortning 20 % Forsikrings selskap Forsikrings selskap Bileier/ forsikrede Bileier/ forsikrede Verksted Faktura nr. 1: 20.000 + MVA (5.000,-) = 25.000,- Faktura nr. 2: a)avkortning kr. 5.000,- b)egenandel kr. 4.000,- = kr. 9.000,- Kopi av faktura nr. 1 Kr. 9.000,- Kr. 11.000,- (25.000 – 5.000 – 9.000) Kr. 16.000,- (25.000 – 9.000) eller?

7 7Advokatfirmaet Haavind AS Status for gjeldende ordning •Ikke fremforhandlet mellom organisasjonene •Akseptert at Skattedirektoratet: ”Skattedirektoratet kan ikke se at det vil utgjøre noen forskjell mht. fradragsretten for inngående avgift hvorvidt forsikringsselskapet foretar oppgjør med verkstedet eksklusiv merverdiavgift og overlater til verkstedet å kreve inn merverdiavgiften av forsikringstaker.” •Praktisert (og motvillig akseptert av bilverkstedene?) i snart 10 år

8 8Advokatfirmaet Haavind AS Begrensning av gjeldende ordning •Kun kaskoskader - Følger av rundskrivene fra FNH - Fremgår av Skattedirektoratets uttalelser •Hva med ansvarsskader? –Reguleres ikke av avtale mellom forsikringsselskap og bileier

9 9Advokatfirmaet Haavind AS Begrensning av gjeldende ordning – forts. •Kun aktuell for ”næringsbiler” - ”Næringsbil” er et uklart begrep - Merverdiavgiftsloven bruker ikke betegnelsen •FNHs rundskriv nr. 20: - ”Hovedsakelig laste- og varebiler” - ”Forsikringsselskapene skal på forespørsel kunne gi beskjed om MVA skal faktureres bileier”

10 10Advokatfirmaet Haavind AS Begrensning av gjeldende ordning – forts. For hvilke biler er ordningen reelt sett aktuell: •Varebil klasse 2 •Personkjøretøy ment for videresalg •Personkjøretøy til bruk i utleie, herunder leasing •Kjøretøy som benyttes i personbefordringsvirksomhet (taxi) •Lastebiler og andre nyttekjøretøy

11 11Advokatfirmaet Haavind AS Er gjeldende ordning balansert og rimelig? •Er bilverkstedets tilbakeholdsrett i kjøretøyet en relevant begrunnelse? •Er det rimelig at bilverkstedet pålegges den administrative byrden med å vurdere forsikredes fradragsrett? •Er det rimelig at bilverkstedet bærer likviditets- og kredittrisikoen? •Medfører gjeldende ordning risiko for feil avgiftshåndtering? •Finnes et mer balansert alternativ?


Laste ned ppt "Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel Nasjonal skade-/lakkonferanse 22. mars 2011 Advokat Nils F."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google