Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunalt erstatningsansvar på teknisk sektor Hovedpunkter, illustrert gjennom rettspraksis Utg.pkt: Uaktsomhet vilkår for erstatningsansvar FYLKESMANNEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunalt erstatningsansvar på teknisk sektor Hovedpunkter, illustrert gjennom rettspraksis Utg.pkt: Uaktsomhet vilkår for erstatningsansvar FYLKESMANNEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunalt erstatningsansvar på teknisk sektor Hovedpunkter, illustrert gjennom rettspraksis Utg.pkt: Uaktsomhet vilkår for erstatningsansvar FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

2 2 Unntak: Objektivt ansvar RG-05/385 Regresskrav etter vannskader på grunn av for liten dimensjonering av avløpsnettet Tidl. Vassdragsloven §47, 2. Ledd Forurensningsloven §24 a Beregnet flere skadetilfeller i ledningens levetid FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

3 3 Fritaksmulighet 1 Ansvarsfraskrivelse i avtale Urimelig, revidert etter Avtaleloven § 36 Likevel betydning hvis huseieren kunne klandres FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

4 4 Fritaksmulighet 2: Force majeur Hvor ekstraordinært var det som inntraff? Må være tilnærmet en 100-års-ulykke FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

5 5 Ikke sikkert kommunen skal dimensjonere for slikt, men den må være oppdatert på kjente klimaendringer og ha en plan for å håndtere skadefaren FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

6 6 Byggesaksbehandling – Kommunen ikke erstatningsansvarlig RG-04/1406 Regresskrav etter at steinblokk raste ned på hytte Ansvarlig søker mente det ikke var rasfare Plbl. § 68 Skadevolder måtte ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, jfr skadeerstatningsloven Avveining av aktsomhetsnormen FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

7 7 Subsidiært erstatningsgrunnlag: Kommunens ansvar at en annen enn den kvalifiserte ansvarshavende plasserte hytta Utg.pkt.: Plbl. § 70 nr 1 – Kom. må godkjenne Unntak: Daværende SAK § 18 – kan sløyfes FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

8 8 Ansvar etter plbl. § 68: Kanskje hvis kommunen ikke regulerer til fareområde Uaktsomhet i kontroll- og byggesaksbehandlingen Eks: RG-86/1039 Kommunen så rasfaren, kan da ikke overlate risikoen til utbygger FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

9 9 Antatt at kommunen får et utvidet ansvar hvis uaktsomhet i byggesaksbehandlingen fører til skade på tredjemann FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

10 10 Før 1986 hadde kommunene plikt til byggeplasskontroll Skulle mye til før ansvar ble pålagt Skal enda mer til nå når kommunens ansvar ligger i å forvisse seg om at andres kontrollsystemer fungerer FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

11 11 Annen aktsomhetsnorm hvis skade oppstår på grunn av aktiv opptreden fra kommunen Rt 1967/1248 – Ansvar ilagt Rt 1981/462 – Ansvar ikke ilagt FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen


Laste ned ppt "1 Kommunalt erstatningsansvar på teknisk sektor Hovedpunkter, illustrert gjennom rettspraksis Utg.pkt: Uaktsomhet vilkår for erstatningsansvar FYLKESMANNEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google