Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Arbeidsgiveransvaret  Innledning  Begrepet arbeidstaker  Begrepet arbeidsgiver  Forsettlig/uaktsom  Under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Arbeidsgiveransvaret  Innledning  Begrepet arbeidstaker  Begrepet arbeidsgiver  Forsettlig/uaktsom  Under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Arbeidsgiveransvaret  Innledning  Begrepet arbeidstaker  Begrepet arbeidsgiver  Forsettlig/uaktsom  Under utføring av arbeid/tjeneste  Særlig om det offentliges ansvar

2 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen2 1. Innledning  Erstl. § 2-1: Arbeidsgiver objektivt ansvar for ansattes culpa  Objektivt ansvar  Culpaansvar  Kombinasjonen: trekantforholdet

3 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen3 ARBEIDSGIVERANSVARET Arbeidsgiver Ansatt Skadelidte Aktiv identifikasjon Objektivt ansvar Uaktsom skadeforv.

4 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen4 1 Innledning  Hensyn Arbeidet utføres i bedriftens interesse Arbeidssituasjonen skaper risikoen Arbeidsgiver kan påvirke risikoen Betalingsevnen ligger hos arbeidsgiver  Gjelder erstatning i og utenfor kontrakt  Forholdet til yrkesskadeforsl.

5 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen5 ARBEIDSGIVERANSVARET Arbeidsgiver Ansatt Skadelidte = medansatt utenforstående Instruksjon Betalingsevne Objektivt ansvar i og utenfor kontrakt Uaktsom skadeforv. Interesse Risiko

6 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen6 2. Arbeidstaker  § 2-1 nr. 3: enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste  Utgpkt: ansettelsesforhold Uavhengig av funksjon Uavhengig av nivå Uavhengig av tidsperspektiv  Ikke krav om Vederlag Arbeidsavtale

7 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen7 Skl § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste Arbeidsgiver Ansatt Ansettelsesforhold: Enhver funksjon Ethvert nivå Midlertidig/fast Uavhengig av - vederlag - arbeidskontrakt

8 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen8 2. Arbeidstaker forts.  Ikke selvstendige oppdragstagere: Oppdragstageren = resultat Arbeidstageren = arbeidskraft til rådighet  Momenter i grensetilfellet: Grad av selvstendighet Hvem holder verktøy Kontroll/instruksjonsmyndighet Fastleggelse av vederlag

9 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen9 Skl § 2-1 nr. 3: i arbeidsgivers tjeneste Oppdragsgiver Oppdragstager Resultat v arbeidskraft Momenter: Selvstendighet Holder verktøy Kontroll/instruksjon Vederlaget Ikke identifikasjon

10 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen10 Ikke ansvar for oppdragsgiver Oppdragsgiver Oppdragstager Skadelidte Ingen identifikasjon Uaktsom skadeforv. Ikke ansvar

11 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen11 2.Arbeidstager forts  Grense mot arbeidsgivers egen skyld  Betydning  Organansvaret Utg.pkt: Organteori Supplert med erstatningsrettslig identifikasjon Rt 1995.206 Rt. 1994.626

12 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen12 3.Arbeidsgiver  Begrepet Fysiske og juridiske personer Offentlige og private Også rent private forhold  Flere arbeidsgivere

13 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen13 Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Ansatt Skadelidte Instruksjon Betalingsevne Leier/ Låner Ansvar culpa

14 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen14 Flere arbeidsgivere Utleier/ Utlåner Ansatt Skadelidte Instruksjon Leier/ Låner Ansvar culpa

15 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen15 4. Forsettlig/uaktsom skade  § 2-1 nr. 1: ”de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten… er tilsidesatt”.  Vurderingen relateres til skadelidte  Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant  Omfatter anonyme og kumulative feil

16 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen16 5. Under utføring av arbeid/verv  Feilen begått som arbeidstager i arbeidstiden  Private gjøremål i arbeidstiden Toilett/kantine ja frisør/tannlege nei Grense: vanlige og aksepterte handlinger i arbeidstiden

17 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen17 5. Under utføring av arbeid/verv  Utenfor det som er rimelig å regne med  Utg.pkt: Objektiv vurdering  Grenseproblemer Handling mot instruks? Forsettlige/uredelige handlinger Mobbing

18 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen18 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar  Innledning  Omsorg for barn/syke  Kontroll og servicevirksomhet  Myndighetsutøvelse

19 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen19 6.1. Innledning  Offentlig arbeidsgiveransvar for Omsorg for barn/syke Kontroll og servicevirksomhet Myndighetsutøvelse  Forutsetning: At skadelidte har erstatningsrettslig vern Avgjøres etter alm erstatningsrettslige prins. Viktig moment: hva sier forarbeidene

20 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen20 6.2 Omsorg for barn/syke  Neppe forskjell i culpanormen  Trampettdommen  Helsetjenester?

21 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen21 6.3 Kontroll og servicevirksomhet  Rt. 1979.1154 Tiranna: Faglig/administrativ forsvarlig standard innenfor vedtak/bevilgn.  Rt 1991.954 Spanor: Støtte i forarbeider for en forsiktig culpanorm  Momenter Omfanget av oppgavene Antall ansatte Hva slags forventninger er det rimelig å regne med

22 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen22 6.4 Myndighetsutøvelse  Rt. 1992.453 Furunkulose  Utgpkt: skl § 2-1/ulovfestet krav til forsvarlig myndighetsutøvelse  Kan ikke benytte den mildere aktsomhetsnorm for service og kontrollytelser  Dvs vanlig aktsomhetsvurdering avgjørende

23 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen23 6.4 Myndighetsutøvelse, Furunkulosesaken forts.  Ikke uaktsomt å tillate import  Var vilkårene forsvarlige? Klar smitterisiko Vilkårene utilstrekkelige til å avdekke smitte Problemet: Staten stilte vilkårene, men overlot videre initiativ/opplegg til andre, med interessekonflikt mht gjennomføring  Konklusjon: Uaktsomhet

24 Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen24 7. Arbeidstagerens eget ansvar  Vanlig uaktsomhetsansvar overfor skadelidte  = solidarisk med arbeidsgiver  Regressansvar overfor arbeidsgiver, skl § 2-3 nr 1.  Både det direkte ansvar og regressansvaret kan lempes, § 2-3 nr. 1 og 2.

25 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen25 Arbeidstagers regressansvar Arbeidsgiver Ansatt Skadelidte Regress, § 2-1 nr. 1 Betaler erstatning Uaktsom skadeforv.

26 Erstatningsrett H 05Trine-Lise Wilhelmsen26 Arbeidstagerens eget ansvar, § 2-3 nr. 2 Arbeidsgiver Ansatt Skadelidte Regress Betaler erstatning


Laste ned ppt "Erstatningsrett, H05Trine-Lise Wilhelmsen1 Arbeidsgiveransvaret  Innledning  Begrepet arbeidstaker  Begrepet arbeidsgiver  Forsettlig/uaktsom  Under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google