Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tvisten mellom Peder Ås (selger) og Lars Holm (kjøper) Kursdag 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tvisten mellom Peder Ås (selger) og Lars Holm (kjøper) Kursdag 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tvisten mellom Peder Ås (selger) og Lars Holm (kjøper) Kursdag 3

2 2 Holm krever prinsipalt at han er ubundet av kontrakten.  Det kan tenkes tre grunnlag for dette:  1) at han har rett til å heve avtalen pga vesentlig mangel, jfr. avhl. § 4- 13 (1)  2) at han kan si seg løs fra avtalen pga bristende forutsetninger  3) at han kan si seg løs fra avtalen etter avtl. § 36

3 3 Subsidiært krever Holm erstatning  Dette krav må grunnes på at eiendommen er mangelfull, og at han derfor har krav på erstatning etter avhendingsloven § 4-14.  Dersom det foreligger ansvarsgrunnlag, reiser oppgaven også enkelt utmålingsspørsmål.

4 4 1. Kan Holm heve kontrakten?  1.1 Foreligger det en mangel? Skogen er mer uthogd i 2003 enn i 2001  Kontrakten  Avhl § 3-1 (1)  Verdispørsmålet ikke avgjørende  Spørsmålet er om Holm etter avtalen har krav på at skogen ikke var mer uthugd enn i 2001  Hva ligger i drift ”i samsvar med vanlig praksis”

5 5 ”i samsvar med vanlig praksis”  Ordlydstolkning ”i samsvar med Ås vanlige praksis” eller ”i samsvar med praksis for skogsbrukseiendommer generelt” Konklusjon?

6 6 1.2 Er mangelen vesentlig  Forutsetter at eiendommen er mangelfull  Utgjør mangelen et vesentlig kontraktsbrudd, avhl § 4-13 (1)? Avviket er eiendommens likviditet Verdisynspunktet ikke avgjørende dersom man har kommet til at likviditetsforutsetningen har vært så synlig at mangel konstateres Vesentlighetskravet må relateres til betydningen for kreditor

7 7 Vesentlig mangel forts  Konsekvenser for Ås – ikke opplysninger om at heving vil medføre særlig ulempe for Ås (videresalg mulig)  Skyldmomentet ikke vesentlig (dog slik at Ås burde ha gitt forpakteren beskjed om å kun drive moderat hugst)  Andre misligholdsbeføyelser hjelper ikke (jfr verdistigningen)  Konklusjon? (åpen, jeg mener han bør kunne heve)

8 8 2 Kan Holm gå fra avtalen som følge av bristende forutsetninger  Forutsetingen om at skogen var så likvid at Holm kunne finansiere deler av sitt erverv ved å realisere skogen.  Er forutsetningen kausal (motiverende)?  Er kausaliteten synbar for den andre?  Er Ås nærmest til å bære risikoen?

9 9 Bristende forutsetninger forts.  Likviditetsforutsetningen var motiverende for Holm  Problematisk om den var synbar for Ås Holm påpeker at han kunne få likviditetsproblemer Spurte om skogens verdi Koblingen ikke presenter for Ås

10 10 Bristende forutsetninger forts  Utgangspunktet er hver og en bærer ansvaret for sine forutsetninger. Særlig grunn for å skyve ansvaret over  Er kausaliteten synbar, kan man hevde at Ås har risikoen for at han ikke påpekte moderat hugst overfor forpakteren.  Konklusjon: Åpen

11 11 3 Avtaleloven § 36  Vurderingsemnet som ovenfor, vekt på urimelighetskriteriet § 36 (2)  Konklusjon som for bristende forutsetning

12 12 Rettsvirkninger av ugyldigeht  Ulike rettsvirkninger: dersom ugyldig foreligger ikke erstatningsansvar i kontrakt.  Evt erstatning på ulovfestet grunnlag  Holm må kunne velge ml hevningsregler og ugyldighetregler

13 13 4 Erstatningsspørsmålene (Forutsatt at avtalen fastholdes)  4.1 Ansvarsgrunnlag Forligger det en mangel? Jfr ovenfor Hvis nei – ikke ansvar Hvis ja – avhl §4-14 jfr. §4-5 kontrollansvar for direkte tap  Ikke tvil om at kontrollansvaret får anvendelse dersom eiendommen først er mangelfull  Forpaktingen klart innenfor Ås kontroll

14 14 4.1 Ansvarsgrunnlag forts  Dersom det tap Holm krever dekket regnes som indirekte tap, jfr avhl § 7- 1(2), er Ås bare erstatningsansvarlig på culpagrunnlag jfr avhl § 4-14 (2)  Har Ås handlet uaktsomt? Dersom Ås bare hadde rett til å drive moderat hugst kan man hevde at det var uaktsomt å ikke påpeke dette overfor forpakteren Villfarelse mht til forståelse av ”vanlig praksis” fritar ikke Konklusjon: uaktsom

15 15 Utmålingen  Prinsipalt krever Holm erstattet 200.000.- (det han kunne ha tjent på skogen, jfr Tastads utbytte) Dette er vel indirekte tap? Avhl § 7-1 a) evt b) Forutsatt uaktsomhet fra Ås, får Holm erstatning, men må tåle fradrag for verdistigningen (150.000) Erstatningen settes til 50.000

16 16 Utmålingen forts  Subsidiært krever Holm erstattet skogens verdireduksjon. Direkte tap. Innenfor Ås kontroll. (150.000)  Berikelsesgrunnsetningen tilsier at verdistigningen pga investeringene må tas i betraktning (150.000)  Konklusjon: ikke tap


Laste ned ppt "1 Tvisten mellom Peder Ås (selger) og Lars Holm (kjøper) Kursdag 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google