Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvisten mellom Peder Ås (selger) og Lars Holm (kjøper)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvisten mellom Peder Ås (selger) og Lars Holm (kjøper)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvisten mellom Peder Ås (selger) og Lars Holm (kjøper)
Kursdag 3

2 Holm krever prinsipalt at han er ubundet av kontrakten.
Det kan tenkes tre grunnlag for dette: 1) at han har rett til å heve avtalen pga vesentlig mangel, jfr. avhl. § 4-13 (1) 2) at han kan si seg løs fra avtalen pga bristende forutsetninger 3) at han kan si seg løs fra avtalen etter avtl. § 36

3 Subsidiært krever Holm erstatning
Dette krav må grunnes på at eiendommen er mangelfull, og at han derfor har krav på erstatning etter avhendingsloven § 4-14. Dersom det foreligger ansvarsgrunnlag, reiser oppgaven også enkelt utmålingsspørsmål.

4 1. Kan Holm heve kontrakten?
1.1 Foreligger det en mangel? Skogen er mer uthogd i 2003 enn i 2001 Kontrakten Avhl § 3-1 (1) Verdispørsmålet ikke avgjørende Spørsmålet er om Holm etter avtalen har krav på at skogen ikke var mer uthugd enn i 2001 Hva ligger i drift ”i samsvar med vanlig praksis” Ås anførsel om at det ikke foreligger mangel grunnet at gården ikke hadde tapt seg i verdig, da utbyttet av skogen var investert i eiendommen kan derfor ikke isolert føre fram.

5 ”i samsvar med vanlig praksis”
Ordlydstolkning ”i samsvar med Ås vanlige praksis” eller ”i samsvar med praksis for skogsbrukseiendommer generelt” Konklusjon?

6 1.2 Er mangelen vesentlig Forutsetter at eiendommen er mangelfull
Utgjør mangelen et vesentlig kontraktsbrudd, avhl § 4-13 (1)? Avviket er eiendommens likviditet Verdisynspunktet ikke avgjørende dersom man har kommet til at likviditetsforutsetningen har vært så synlig at mangel konstateres Vesentlighetskravet må relateres til betydningen for kreditor

7 Vesentlig mangel forts
Konsekvenser for Ås – ikke opplysninger om at heving vil medføre særlig ulempe for Ås (videresalg mulig) Skyldmomentet ikke vesentlig (dog slik at Ås burde ha gitt forpakteren beskjed om å kun drive moderat hugst) Andre misligholdsbeføyelser hjelper ikke (jfr verdistigningen) Konklusjon? (åpen, jeg mener han bør kunne heve)

8 2 Kan Holm gå fra avtalen som følge av bristende forutsetninger
Forutsetingen om at skogen var så likvid at Holm kunne finansiere deler av sitt erverv ved å realisere skogen. Er forutsetningen kausal (motiverende)? Er kausaliteten synbar for den andre? Er Ås nærmest til å bære risikoen?

9 Bristende forutsetninger forts.
Likviditetsforutsetningen var motiverende for Holm Problematisk om den var synbar for Ås Holm påpeker at han kunne få likviditetsproblemer Spurte om skogens verdi Koblingen ikke presenter for Ås

10 Bristende forutsetninger forts
Utgangspunktet er hver og en bærer ansvaret for sine forutsetninger. Særlig grunn for å skyve ansvaret over Er kausaliteten synbar, kan man hevde at Ås har risikoen for at han ikke påpekte moderat hugst overfor forpakteren. Konklusjon: Åpen

11 3 Avtaleloven § 36 Vurderingsemnet som ovenfor, vekt på urimelighetskriteriet § 36 (2) Konklusjon som for bristende forutsetning

12 Rettsvirkninger av ugyldigeht
Ulike rettsvirkninger: dersom ugyldig foreligger ikke erstatningsansvar i kontrakt. Evt erstatning på ulovfestet grunnlag Holm må kunne velge ml hevningsregler og ugyldighetregler

13 4 Erstatningsspørsmålene (Forutsatt at avtalen fastholdes)
4.1 Ansvarsgrunnlag Forligger det en mangel? Jfr ovenfor Hvis nei – ikke ansvar Hvis ja – avhl §4-14 jfr. §4-5 kontrollansvar for direkte tap Ikke tvil om at kontrollansvaret får anvendelse dersom eiendommen først er mangelfull Forpaktingen klart innenfor Ås kontroll

14 4.1 Ansvarsgrunnlag forts
Dersom det tap Holm krever dekket regnes som indirekte tap, jfr avhl § 7-1(2), er Ås bare erstatningsansvarlig på culpagrunnlag jfr avhl § 4-14 (2) Har Ås handlet uaktsomt? Dersom Ås bare hadde rett til å drive moderat hugst kan man hevde at det var uaktsomt å ikke påpeke dette overfor forpakteren Villfarelse mht til forståelse av ”vanlig praksis” fritar ikke Konklusjon: uaktsom

15 Utmålingen Prinsipalt krever Holm erstattet 200.000.-
(det han kunne ha tjent på skogen, jfr Tastads utbytte) Dette er vel indirekte tap? Avhl § 7-1 a) evt b) Forutsatt uaktsomhet fra Ås, får Holm erstatning, men må tåle fradrag for verdistigningen ( ) Erstatningen settes til

16 Utmålingen forts Subsidiært krever Holm erstattet skogens verdireduksjon. Direkte tap. Innenfor Ås kontroll. ( ) Berikelsesgrunnsetningen tilsier at verdistigningen pga investeringene må tas i betraktning ( ) Konklusjon: ikke tap


Laste ned ppt "Tvisten mellom Peder Ås (selger) og Lars Holm (kjøper)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google