Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLESPANT KNUT HØIVIK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLESPANT KNUT HØIVIK"— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLESPANT KNUT HØIVIK
KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

2 Hva er fellespant? panterett
pantel. § 1-12 (1): ”to eller flere selvstendige formuesgoder” pantel. § 1-12 (1): ”samme krav” KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

3 Interessemotsetningene
Fellespant skaper særegen usikkerhet for andre interesser Fellespanthavers valg kan ramme vilkårlig KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

4 Fellespanthaverens dekningsadgang
pantel. § 1-12, 1 ledd: ”holde seg til det eller de panteobjekter han vil for hele kravet” prinsippet om den solidariske panteheftelse KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

5 Fellespanthaverens dekningsadgang
hvert formuesgode hefter for hele kravet panthaver kan velge hvilket formuesgode han vil realisere først panthaver kan velge mellom samlet og enkeltvis realisasjon KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

6 Fellespanthaverens dekningsadgang
Unntak: avtale, jfr § 1-12, 1 ledd Unntak: i lov, jfr. § 1- 2, 3 ledd KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

7 Regressadgang - utgangspunktet
”Har panthaveren oppnådd dekning fra ett av panteobjektene for en større del av pantekravet enn den som etter rettsforholdet mellom partene skulle falle på dette objekt, har andre panthavere i objektet, eventuelt også eieren rett til å tre inn i panteretten i de øvrige panteobjektene for den overskytende delen”, jfr pl. § 1-12, 2 ledd KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

8 Eks 1: Eiers regress Forskjellige eiere
Fellespanthaver tar først dekning i eiendom B §1-12, 2 ledd: Regressrett for realkausjonist til å tre inn i fellespanthavers panterett i eiendom A KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

9 Eks 1: Eiers regress Regressnøkkel: ”Rettsforholdene mellom partene”
Debitor - Realkausjonist: Som regel full regress Realkausjonist kan søke dekning for 100 i A KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

10 Eks 1: Konkursboets regress
Realkausjonist går konkurs Dersom eiendom B ville inngått i konkursbeslaget, vil konkursboet kunne tre inn i realkausjonistens regress, jfr deknl. § 2-2 Konkursboet vil ha samme rett som realkausjonist KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

11 Eks 2: Særpanthavers regress
Samme eier fellespanthaver tar dekning i A Kan særpanthaver tre inn i fellespanterett i B og C KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

12 Eks 2: Særpanthavers regress
§ 1-12: Særpanthaver har regressrett i B og C Regressnøkkel: ”rettsforholdene mellom partene” Regressnøkkel gir beskjeden veiledning KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

13 Eks 2: Særpanthavers regress
Deklaratorisk Utg.p: ”kan kreve å bli stilt som om fellespanthaver hadde fått forholdsmessig dekning av alle pant, nemlig i forhold til de beløp han maksimalt kunne ta ut av hvert enkelt av pantene.” KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

14 Eks 2: Særpanthavers regress
Forholdsmessig fordeling: 6 : 3 : 1 Fellespanthaver: A: 360, B: 180, C: 60 Særpanthavers regress: B: 150, C: 50 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

15 Eks 3: Særpanthavers regress
Ved beregning av forholdsmessig dekning: Fradrag for bedre prioriterte heftelser Maksimum det fulle gjeldsbeløp KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

16 Eks 3: Særpanthavers regress
Forholdsmessig fordeling: 500: 300: 200 Fellespanthaver: A:250, B:150, C:100 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

17 Eks 4: Konkursboets regress
Fellespanthaver tar dekning i A for 1000 Særpanthaver: Regress i B for 500 (1:1) Boet får rest i B på 500 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

18 Eks 4: Konkursboets regress
Fellespanthaver tar dekning i B Særpanthaver tar dekning i A Boet får 0…..? KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

19 Eks. 4 : Konkursboets regress
§ 1-12, 2 ledd: ”eventuelt også eier” Eiers regress forutsetter flere eiere av panteobjektene - her samme eier Konkursboet kan ikke utlede regressrett fra debitor Kan § 1-12, 2 ledd anvendes analogisk? KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

20 Eks. 4: Konkursboets regress
Rt 1997 s 645: kan ikke anvende § 1-12 analogisk (dissens 3-2) - boet ikke regress KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

21 Eks. 4: Konkursboets regress
Mindretallet om reelle hensyn: ”valg av realisasjonsrekkefølgen bør ikke være avgjørende for oppgjøret mellom konkursboet og sekundærpanthaver” Mindretallet om forholdet til lovens regler: samme hensyn bak § 1-12, (2) får anvendelse her ingen holdepunkter for at lovgiver har ment å utelukke panteregress for konkursboet analogisk anvendelse av § 1-12, 2 ledd KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

22 Eks. 4: Konkursboets regress
Flertallet om reelle hensyn: ”Jeg innser at reelle hensyn taler for en slik løsning [regressrett]” Flertallet om forholdet til § 1-12: ”Jeg viker…tilbake for å tillegge disse hensyn avgjørende vekt på et rettsområde som det her gjelder” ”Panteretten…er i høy grad positivrettslig bestemt” KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

23 Eks. 4: Konkursboets regress
KONKLUSJON: Konkursboet har ikke regressrett i denne situasjonen Kan boet unngå tap ved å utløse panthavere, jfr § 8-16? KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

24 Eks 5: Konkursboets regress
Fellespanthaver tar dekning i livspolisen Konkursboet tar beslag i fast eiendom 1000? Debitor ..0? KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

25 Eks 5: Konkursboets regress
Fellespanthaver tar dekning i fast eiendom Livspolisen unntatt fra beslag Konkursboet får 0….? KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

26 Eks 5: Konkursboets regress
Kan boet søke regress i livspolisen? § 1- 12, 2 ledd: Nei dekn.l. § 8-14, 3 ledd: § 1-12, 2 ledd tilsvarende KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

27 Eks 5: Konkursboets regress
Forholdsmessig fordeling: 1: 1 Fellespanthaver: 500 : 500 Konkursboet kan ta beslag i 500 av livspolisen Debitor en tilsvarende regressrett? KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

28 Oppsummering P.l. § 1-12, 1 ledd: Fellespanthaver kan holde seg til det eller de panteobjekter han vil for hele kravet (solidarisk panteheftelse) P.l. § 1-12, 2 ledd: Eier og særpanthaver har regressrett i de øvrige panteobjektene Konkursbo har ikke regressrett etter § 1-12 Konkursbo kan ha regress etter andre regler KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

29 Fellespanthavers dividenderett I
Dekn.l § 8-14: Ikke dividenderett for den del av fordring som dekkes av pant i debitors eiendeler Forutsatt i dekn.l § 8-13: dekning i 3 manns pant reduserer ikke dividenderetten. KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

30 Fellespanthavers dividenderett I
Fellespanthaver kan melde følgende krav i debitors konkursbo : = 150 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

31 Realkausjonistens dividenderett
Regresskrav: 50 Samordning med fellespanthaver, jfr § 8-9: samme krav; dividende skal beregnes felles for dem Realkausjonisten må stå tilbake for fellespanthaver KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

32 Realkausjonistens dividenderett
Eks: dividende 90% Fellespanthavers dividende: (90% av 150) 135 Nødvendig dividende for full dekning: 100 Dividende til realkausjonist: 35 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

33 Fellespanthavers dividenderett II
Fellespanthavers kan melde følgende krav i debitors bo, jfr § 8-14: = 1000 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen

34 Oppsummering dividenderett
Dekn.l § 8-14: Ved beregning av fellespanthavers dividendekrav, gjøres fradrag for dekning i panteobjekter som tilhører konkursdebitor Dekn.l § 8-13: Ved beregning av fellespanthavers dividendekrav, gjøres ikke fradrag for dekning i 3 manns pant Dekn.l. § 8-9: Regressberettigedes dividende er subsidiær til fellespanthavers dividende KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen


Laste ned ppt "FELLESPANT KNUT HØIVIK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google