Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen FELLESPANT KNUT HØIVIK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen FELLESPANT KNUT HØIVIK."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen FELLESPANT KNUT HØIVIK

2 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Hva er fellespant? panterett pantel. § 1-12 (1): ”to eller flere selvstendige formuesgoder” pantel. § 1-12 (1): ”samme krav”

3 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Interessemotsetningene Fellespant skaper særegen usikkerhet for andre interesser Fellespanthavers valg kan ramme vilkårlig

4 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Fellespanthaverens dekningsadgang pantel. § 1-12, 1 ledd: ”holde seg til det eller de panteobjekter han vil for hele kravet” prinsippet om den solidariske panteheftelse

5 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Fellespanthaverens dekningsadgang hvert formuesgode hefter for hele kravet panthaver kan velge hvilket formuesgode han vil realisere først panthaver kan velge mellom samlet og enkeltvis realisasjon

6 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Fellespanthaverens dekningsadgang Unntak: avtale, jfr § 1-12, 1 ledd Unntak: i lov, jfr. § 1- 2, 3 ledd

7 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Regressadgang - utgangspunktet ”Har panthaveren oppnådd dekning fra ett av panteobjektene for en større del av pantekravet enn den som etter rettsforholdet mellom partene skulle falle på dette objekt, har andre panthavere i objektet, eventuelt også eieren rett til å tre inn i panteretten i de øvrige panteobjektene for den overskytende delen”, jfr pl. § 1-12, 2 ledd

8 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 1: Eiers regress Forskjellige eiere Fellespanthaver tar først dekning i eiendom B §1-12, 2 ledd: Regressrett for realkausjonist til å tre inn i fellespanthavers panterett i eiendom A

9 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 1: Eiers regress Regressnøkkel: ”Rettsforholdene mellom partene” Debitor - Realkausjonist: Som regel full regress Realkausjonist kan søke dekning for 100 i A

10 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 1: Konkursboets regress Realkausjonist går konkurs Dersom eiendom B ville inngått i konkursbeslaget, vil konkursboet kunne tre inn i realkausjonistens regress, jfr deknl. § 2-2 Konkursboet vil ha samme rett som realkausjonist

11 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 2: Særpanthavers regress Samme eier fellespanthaver tar dekning i A Kan særpanthaver tre inn i fellespanterett i B og C

12 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 2: Særpanthavers regress § 1-12: Særpanthaver har regressrett i B og C Regressnøkkel: ”rettsforholdene mellom partene” Regressnøkkel gir beskjeden veiledning

13 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 2: Særpanthavers regress Deklaratorisk Utg.p: ”kan kreve å bli stilt som om fellespanthaver hadde fått forholdsmessig dekning av alle pant, nemlig i forhold til de beløp han maksimalt kunne ta ut av hvert enkelt av pantene.”

14 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 2: Særpanthavers regress Forholdsmessig fordeling: 6 : 3 : 1 Fellespanthaver: A: 360, B: 180, C: 60 Særpanthavers regress: B: 150, C: 50

15 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 3: Særpanthavers regress Ved beregning av forholdsmessig dekning: –Fradrag for bedre prioriterte heftelser –Maksimum det fulle gjeldsbeløp

16 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 3: Særpanthavers regress Forholdsmessig fordeling: 500: 300: 200 Fellespanthaver: A:250, B:150, C:100

17 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 4: Konkursboets regress Fellespanthaver tar dekning i A for 1000 Særpanthaver: Regress i B for 500 (1:1) Boet får rest i B på 500

18 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 4: Konkursboets regress Fellespanthaver tar dekning i B Særpanthaver tar dekning i A Boet får 0…..?

19 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks. 4 : Konkursboets regress § 1-12, 2 ledd: ”eventuelt også eier” Eiers regress forutsetter flere eiere av panteobjektene - her samme eier Konkursboet kan ikke utlede regressrett fra debitor Kan § 1-12, 2 ledd anvendes analogisk?

20 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Rt 1997 s 645: kan ikke anvende § 1-12 analogisk (dissens 3-2) - boet ikke regress Eks. 4: Konkursboets regress

21 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks. 4: Konkursboets regress Mindretallet om reelle hensyn: –”valg av realisasjonsrekkefølgen bør ikke være avgjørende for oppgjøret mellom konkursboet og sekundærpanthaver” Mindretallet om forholdet til lovens regler: –samme hensyn bak § 1-12, (2) får anvendelse her –ingen holdepunkter for at lovgiver har ment å utelukke panteregress for konkursboet –analogisk anvendelse av § 1-12, 2 ledd

22 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Flertallet om reelle hensyn: –”Jeg innser at reelle hensyn taler for en slik løsning [regressrett]” Flertallet om forholdet til § 1-12: –”Jeg viker…tilbake for å tillegge disse hensyn avgjørende vekt på et rettsområde som det her gjelder” –”Panteretten…er i høy grad positivrettslig bestemt” Eks. 4: Konkursboets regress

23 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen KONKLUSJON: Konkursboet har ikke regressrett i denne situasjonen Kan boet unngå tap ved å utløse panthavere, jfr § 8-16? Eks. 4: Konkursboets regress

24 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 5: Konkursboets regress Fellespanthaver tar dekning i livspolisen Konkursboet tar beslag i fast eiendom 1000? Debitor..0?

25 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 5: Konkursboets regress Fellespanthaver tar dekning i fast eiendom Livspolisen unntatt fra beslag Konkursboet får 0….?

26 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 5: Konkursboets regress Kan boet søke regress i livspolisen? § 1- 12, 2 ledd: Nei dekn.l. § 8-14, 3 ledd: § 1-12, 2 ledd tilsvarende

27 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Eks 5: Konkursboets regress Forholdsmessig fordeling: 1: 1 Fellespanthaver: 500 : 500 Konkursboet kan ta beslag i 500 av livspolisen Debitor en tilsvarende regressrett?

28 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Oppsummering P.l. § 1-12, 1 ledd: Fellespanthaver kan holde seg til det eller de panteobjekter han vil for hele kravet (solidarisk panteheftelse) P.l. § 1-12, 2 ledd: Eier og særpanthaver har regressrett i de øvrige panteobjektene Konkursbo har ikke regressrett etter § 1-12 Konkursbo kan ha regress etter andre regler

29 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Fellespanthavers dividenderett I Dekn.l § 8-14: Ikke dividenderett for den del av fordring som dekkes av pant i debitors eiendeler Forutsatt i dekn.l § 8-13: dekning i 3 manns pant reduserer ikke dividenderetten.

30 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Fellespanthavers dividenderett I Fellespanthaver kan melde følgende krav i debitors konkursbo : 200 - 50 = 150

31 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Realkausjonistens dividenderett Regresskrav: 50 Samordning med fellespanthaver, jfr § 8-9: –samme krav; dividende skal beregnes felles for dem –Realkausjonisten må stå tilbake for fellespanthaver

32 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Realkausjonistens dividenderett Eks: dividende 90% Fellespanthavers dividende: (90% av 150) 135 Nødvendig dividende for full dekning: 100 Dividende til realkausjonist: 35

33 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Fellespanthavers dividenderett II Fellespanthavers kan melde følgende krav i debitors bo, jfr § 8-14: 2000 - 600-300-100 = 1000

34 KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen Oppsummering dividenderett Dekn.l § 8-14: Ved beregning av fellespanthavers dividendekrav, gjøres fradrag for dekning i panteobjekter som tilhører konkursdebitor Dekn.l § 8-13: Ved beregning av fellespanthavers dividendekrav, gjøres ikke fradrag for dekning i 3 manns pant Dekn.l. § 8-9: Regressberettigedes dividende er subsidiær til fellespanthavers dividende


Laste ned ppt "KLUGE A d v o k a t f i r m a a n s Stavanger-Oslo-Bergen FELLESPANT KNUT HØIVIK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google