Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen 1 Totalentreprenørens avtale med de prosjekterende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen 1 Totalentreprenørens avtale med de prosjekterende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen 1 Totalentreprenørens avtale med de prosjekterende

2 Lasse Simonsen 1 Back to back-problemet i forhold til de prosjekterende

3 Lasse Simonsen ”Back to back”-problemet: TE R R B B NS 3431 Objektivisert ansvar NS 8401 Uaktsomhetsansvar M Feilprosjektering årsak til mangelen ?

4 Lasse Simonsen Totalentreprenørens objektiviserte ansvar: (dvs at kontraktbrudd normalt er et tilstrekkelig ansvarsgrunnlag) Rådgiverens culpaansvar Rådgiverens culpaansvar Totalentreprenørens ansvar overfor byggherren Praktiske eksempler hvor det kan oppstå forskjeller: -Valg av materialer -Valg av løsninger -Valg av arbeidsmetoder -Uventede grunnforhold

5 E E Lasse Simonsen Back to back-klausuler: NS 8401 Pkt 1 xxx Pkt 2 xxx Pkt 3 xxx Back to back NS 3431 B B A/R 37.1 Mangel Det foreligger mangel dersom kontraktarbeidet ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten … 13.1 Når foreligger prosjekteringsfeil Det foreligger prosjekteringsfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt.

6 Back to back-klausuler •Alt 1: ”Dersom totalentreprenøren blir holdt ansvarlig av byggherren som følge av forhold som de prosjekterende er årsak til, vil totalentreprenøren – uten hensyn til de begrensninger som måtte finnes i NS 8401 – ha rett til full regress hos de prosjekterende.” •Alt 2 (Rt 2006 side 10763): ”De betingelsene som gjelder i forholdet mellom totalentreprenøren og byggherren, gjelder også i forholdet mellom totalentreprenøren og de prosjekterende.”

7 Lasse Simonsen 2 Skadesituasjonene ved de prosjekterendes feil

8 Lasse Simonsen Prosjektering i tidlig fase: (Problem: Sviktende kalkulasjonsgrunnlag for TE) T T A A Tidlig faseSen fase Rådgiving Kalkulasjonsgrunnlag Avtalen Tilbudet

9 Lasse Simonsen Feil i mengdeberegningene: Mengde Culpavurderingen: - Faglig forsvarlig beregningsmetode? - Tilstrekkelig informasjon? Prosjekteringsfeil

10 Lasse Simonsen Totalentreprise – uteglemmelser: B B Tilbud TE R R Utelatelse av nødvendige elementer For lav pris

11 Lasse Simonsen Økonomisk tap – differansebetraktning: (innvirkningsvilkåret) Tap Situasjonen med feil mengder Situasjonen med feil mengder Situasjonen med riktige mengder Situasjonen med riktige mengder Den økonomiske differansen -Ville mengdeøkning ha spilt noen rolle for tilbudsprisen? -Hvor mye ville prisen i tilfelle ha blitt økt med? -Ville entreprenøren da fått kontrakten?

12 Lasse Simonsen Prosjektering i sen fase: (Tradisjonelle prosjekteringsfeil.) T T A A Tidlig faseSen fase Rådgiving

13 Lasse Simonsen To typer feilprosjektering: Feilprosjektering For dårlige løsninger For dårlige løsninger Mangel i forhold til byggherren For dyre løsninger For dyre løsninger Bryter de økonomiske rammene til TE Eksempel: Ikke tatt tilstrekkelige hensyn til branntekniske krav ved prosjekteringen.

14 Lasse Simonsen For dyre løsninger: (Prosjektering innenfor budsjettrammene til TE) Tilbudets økonomiske ramme R R NS 8401 punkt 7.4,3 ”tilrettelegges slik at disse rammene… kan overholdes” Problem: Overskridelser rammer TE særlig hardt fordi kontraktsummen overfor B er gitt.

15 Lasse Simonsen 3 Forsikring av de prosjekterende ansvar

16 Lasse Simonsen Begrensninger i forsikringsavtalenes dekningsfelt •”Erstatningskrav begrunnet med at det er gitt opplysninger som har vist seg ikke å holde stikk om byggetiden eller størrelsen av omkostningene ved et byggeforetagende.” •”Ansvar for skade som den sikrede ved særskilt avtale har påtatt seg å erstatte for så vidt avtalen medfører erstatningsplikt utover ellers gjeldene rett.” (Back-to-back) •”Ansvar sikrede pådrar seg når han har inngått kontrakt med en entreprenør vedrørende totalentreprise, for så vidt ansvaret går ut over hva han ellers ville ha vært ansvarlig for overfor byggherren.”

17 Opplysninger Lasse Simonsen Ikke forsikret rådgiving (prosjektering): Byggetid Bygge- omkostninger (opplysninger om)

18 B to B Lasse Simonsen Ansvar som følge av en særlig avtale: (typisk back to back-avtaler) Normal forsikringsdekning Normal forsikringsdekning -Særskilt avtale - Forsikringsbeviset

19 Lasse Simonsen Uteglemte elementer i prosjektet: (Normalt ikke tap/ikke like stort tap for en ordinær byggherre.) ? Uteglemt element


Laste ned ppt "Lasse Simonsen 1 Totalentreprenørens avtale med de prosjekterende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google