Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen Mars-oktober 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen Mars-oktober 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen Mars-oktober 2012
Søbstad Helsehus Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

2 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen
Søbstad Helsehus 4 Avdelinger: 2 Etg: 20 Etterbehandlingsplasser - og 10 korttidsplasser 3 Etg: 33 langtidsplasser 4 etg: 26 langtids –og 6 korttidsplasser 5 etg: 29 langtids –og 4 korttidsplasser Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

3 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen
Mål Reduksjon i antall legemidler Øke kunnskapen om medikamenter hos de som håndterer medisiner Internundervising av farmasøyt Mer bevisste på hvorfor pasientene får hvert enkelt medikament Fortløpende vurdering og observasjon av pasienten. Bedre Informasjon til pasient og pårørende Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

4 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen
Tiltak Legemiddelgjennomgang Tverrfaglighet Føre indikasjoner på medisinlisten Dokumentere tiltak i statusrapporter Oppfølging / evaluering Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

5 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen
Organisering Lege skriver indikasjon på medisinlisten Lage registreringsskjema Informere ansatte Informere pasient og pårørende igjennom infotavle i avdelingen Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

6 Dataregistrering for 2 etg.
Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

7 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen
Resultater Gjennomsnitt 2,1 endringer gjennomført pr pasient Gjennomsnitt 2,9 legemiddelrelaterte problemer pr pasient Antall legemidler før og etter legemiddelgjennomgang Høyeste 17 legemidler laveste 6 på et utvalg av 10 pas. Før: 8 av 10 pasienter har over 10 medikamenter, 2 pasienter har 6 medikamenter Etter: 6 pasienter har over 10 legemidler og 4 pasienter har under 10 medikamenter Ingen endring på 2 pasienter, 3 pasienter økte antall medikamenter og 5 pasienter reduserte antall medikamenter Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

8 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen
Vurdering hittil Vi har sett nytten ved å føre indikasjoner på medisinlisten: Da dette gjør oss mer bevisste rundt medikamenthåndteringen Da dette gir bedre Informasjon til pasient og pårørende Øker kunnskapen om medikamenter hos de som håndterer medisiner Farmasøyt ledet legemiddelgjennomgang Lege/Sykepleier burde vært mer involvert i prosessen før legemiddelgjennomgangen Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

9 Utfordringer videre fremover…
HPF 3 – Medisinsk oppfølging / revurdering av helsetilstand hver 3. mnd Legemiddelgjennomgang Implementering gjenstår… Indikasjoner på medisiner som er ordinert av St.Olav / fastlege Tidsbruk Forbedringsagent Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen

10 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen
Kontaktinfo Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen


Laste ned ppt "Deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen Mars-oktober 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google