Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Søbstad Helsehus Deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen Mars-oktober 2012 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Søbstad Helsehus Deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen Mars-oktober 2012 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Søbstad Helsehus Deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen Mars-oktober 2012 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen1

2 Søbstad Helsehus 4 Avdelinger: 2 Etg: 20 Etterbehandlingsplasser - og 10 korttidsplasser 3 Etg: 33 langtidsplasser 4 etg: 26 langtids –og 6 korttidsplasser 5 etg: 29 langtids –og 4 korttidsplasser Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen2

3 Mål  Reduksjon i antall legemidler  Øke kunnskapen om medikamenter hos de som håndterer medisiner  Internundervising av farmasøyt  Mer bevisste på hvorfor pasientene får hvert enkelt medikament  Fortløpende vurdering og observasjon av pasienten.  Bedre Informasjon til pasient og pårørende Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen3

4 Tiltak  Legemiddelgjennomgang  Tverrfaglighet  Føre indikasjoner på medisinlisten  Dokumentere tiltak i statusrapporter  Oppfølging / evaluering Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen4

5 Organisering  Lege skriver indikasjon på medisinlisten  Lage registreringsskjema  Informere ansatte  Informere pasient og pårørende igjennom infotavle i avdelingen Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen5

6 Dataregistrering for 2 etg. Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen6

7 Resultater  Gjennomsnitt 2,1 endringer gjennomført pr pasient  Gjennomsnitt 2,9 legemiddelrelaterte problemer pr pasient  Antall legemidler før og etter legemiddelgjennomgang  Høyeste 17 legemidler laveste 6 på et utvalg av 10 pas.  Før: 8 av 10 pasienter har over 10 medikamenter, 2 pasienter har 6 medikamenter  Etter: 6 pasienter har over 10 legemidler og 4 pasienter har under 10 medikamenter  Ingen endring på 2 pasienter, 3 pasienter økte antall medikamenter og 5 pasienter reduserte antall medikamenter Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen7

8 Vurdering hittil  Vi har sett nytten ved å føre indikasjoner på medisinlisten:  Da dette gjør oss mer bevisste rundt medikamenthåndteringen  Da dette gir bedre Informasjon til pasient og pårørende  Øker kunnskapen om medikamenter hos de som håndterer medisiner  Farmasøyt ledet legemiddelgjennomgang Lege/Sykepleier burde vært mer involvert i prosessen før legemiddelgjennomgangen Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen8

9 Utfordringer videre fremover…  HPF 3 – Medisinsk oppfølging / revurdering av helsetilstand hver 3. mnd  Legemiddelgjennomgang  Implementering gjenstår…  Indikasjoner på medisiner som er ordinert av St.Olav / fastlege  Tidsbruk  Forbedringsagent Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen9

10 Kontaktinfo heidi-tangvik.vidal@trondheim.kommune.no Terje.wilhelmsen@trondheim.kommune.no Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen10


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Søbstad Helsehus Deltakelse i pasientsikkerhetskampanjen Mars-oktober 2012 Heidi T. Vidal / Terje Wilhelmsen1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google