Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 6 a Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 6 a Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 6 a Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen Kravene (mangler) Kravene (mangler) Fastholdelse Erstatning (konsekvenser av mangel) Erstatning (konsekvenser av mangel) Direkte sanksjoner Direkte sanksjoner Retting (avhl § 4-10 (2) Retting (avhl § 4-10 (2) Prisavslag Natural- oppfyllelse Økonomisk kompensasjon M ? ?

4 Lasse Simonsen Analyseobjektet: Mangel NB! Hvilke prinsipper i norsk kontraktrett som kan sies å gi en økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan.

5 Lasse Simonsen Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon 2 Balanseprinsippet (prisavslag) 2 Balanseprinsippet (prisavslag) 3 Reparasjons- kostnader 3 Reparasjons- kostnader 1 Verdiminuset (erstatning) 1 Verdiminuset (erstatning) Kompensasjonsprinsipper: Erstatning

6 Lasse Simonsen Glidende overgang mellom vederlagsrisiko og ytelsesrisiko: Prisavslag Justering av vederlaget: -Vederlaget utgjør kompensasjonsgrensen -Prisavslaget varierer etter størrelsen på vederlaget Reparasjons- kostnader Reparasjons- kostnader Verdiminuset Absolutte størrelser

7 2 Verdiminuset (erstatning)

8 Lasse Simonsen M M Økonomiske virkninger av mangel (økonomisk tap) Tapsprinsippet:

9 Lasse Simonsen Mangel Salg (verdiminuset - omsetningsverdien) Ulike typer bruk (bruksverdien) Reparasjon (gjenopprettelseskostnadene) Verdsettelse av tap – tre ulike årsaksperspektiver (begivenhetsforløp): Typisk konsekvenstap Forskjellig tap avhengig av bruksmåte

10 Lasse Simonsen Fallet i omsetningsverdi: (verdiminuset, sml prisavslag) V1V1 V1V1 V2V2 V2V2 Prisdifferansen = verdiminuset Fallet i omsetningsverdien Uten mangel Med mangel Y Faktisk fall i markedsverdi Vederlaget irrelevant

11 Lasse Simonsen Kravet til ansvarsgrunnlag: (se senere foredrag) Kontraktbrudd Ansvarsgrunnlag + Erstatning Gjensidighetsbeføyelsene

12 3 Balanseprinsippet (prisavslag)

13 3.1 Formålet med prisavslaget

14 Lasse Simonsen D D K K Vederlaget Realytelsen Gjensidighetsbeføyelse (reduksjon av vederlaget) Oppfyllelsesrisikoen (krav om ytelse)

15 Lasse Simonsen Formålet med prinsippet – Rt-2000-199 gjenopprette balansen i avtalen Rt-2010-1305 Rottedom II, se avsnitt 51 Y Mangel Prisavslag

16 3.2 Hjemmel og grunnvilkår – kontraktsbrudd, ikke krav om ansvarsgrunnlag

17 Lasse Simonsen Erstatning - direkte tap (kontrollansvaret) Prisavslag (ubetinget mangelsansvar) Prisavslag – ubetinget kontraktbruddansvar: Erstatning - indirekte tap (culpaansvaret)

18 3.3 Utmålingen av prisavslaget

19 Lasse Simonsen Oversikt: Prisavslag (2) Direkte metode (2) Direkte metode (1) Indirekte metode (1) Indirekte metode Forholdsmessig prisavslag Tolking av kontrakt

20 Lasse Simonsen M M Kr ? Varen Kontrakten (1) Tolking (direkte metode) - mangelens kontraktmessige verdi: Kan være uttrykkelig regulert Eksempel: OPS Veiprosjekt – trekkpoeng Periodebetaling for driftsstandard – trekk for manglende tilgjengelighet

21 Lasse Simonsen V1V1 V1V1 V2V2 V2V2 Prisdifferansen = verdiminuset Fallet i omsetningsverdien Uten mangel Med mangel Y (2) Den faktiske hovedregelen – forholdsmessige prisavslag Utgangspunktet – fallet i omsetningsverdi (verdiminuset)

22 Lasse Simonsen Forholdsmessigheten – vederlagskorrigering av det faktiske verdiminuset: 90 117 P=10 P=13 K = 100K = 130 10 % Kjl § 37: ”forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand”

23 Lasse Simonsen Ingen korreksjon + 0 % Presumsjon: Kjøpesummen = markedsprisen Prisavslag = erstatning for verdiminuset Den faktiske reduksjonen av markedsverdien Kjøpesummen = antatt markedspris

24 3.4 Alternativ beregningsmåte – mangelens betydning for kreditor

25 Lasse Simonsen Kreditors individuelle ulemper: Prisavslag (økonomiske ulemper) Markedsreaksjonen (dvs den generelle (objektive) reaksjonen på en mangel) Individuell vurdering? (særlige preferanser mv) Folk flest Den enkelte kreditor

26 Lasse Simonsen Forbrukerkjøpsloven: Tap i omsetningsverdi Tap i omsetningsverdi Fkjl § 31 andre ledd Mangelens betydning Mangelens betydning Prisavslag HovedregelenSærlige grunner (nokså snever unntaksregel) - Særlige preferanser - Faktiske ulemper Eksempel: Feil farge, feil utforming, osv.

27 Lasse Simonsen Eksempel – pakkereiser: M M Særlige preferanser Særlige preferanser Faktiske ulemper Faktiske ulemper Generell (objektiv) kontra individuell vurdering Uheldige konsekvenser

28 4 Reparasjonskostnader

29 4.1 Oversikt

30 Lasse Simonsen Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon Reparasjons- kostnader Reparasjons- kostnader Reparasjonsprinsippet: Hjelpenorm Prinsipalt erstatningskrav Prinsipalt erstatningskrav Subsidiært erstatningskrav Subsidiært erstatningskrav § 4-10 (4) Brudd på rettingsplikten § 4-12 (2) Presumsjon § 4-14 Regulær erstatning Selvstendige krav Ytelsesrisiko, ikke vederlagsrisiko

31 4.2 Hjelpenorm –Faktisk presumsjon –Legalpresumsjon

32 Lasse Simonsen Hjelpenorm for prisavslag – faktisk presumsjon: Justert kjøpesum Justert kjøpesum Rep. omkostninger Rep. omkostninger Fall i omsetningsverdien

33 Lasse Simonsen Legalpresumsjon for prisavslagets størrelse – avhl § 4-12 (2): (presumsjonens styrke, se Rt-2000-1999) Justert kjøpesum Justert kjøpesum Rep. omkostninger Rep. omkostninger Prisavslag

34 Lasse Simonsen Legalpresumsjonens rekkevidde: ReparasjonsutgifterFall i markedsverdien (forholdsmessig prisavslag) Avvik Rt-2000-199 Godtgjort: -Noe mer enn en vanlig sannsynlighetsovervekt -Klart atskiller seg fra kostnadene osv -Rimelig sikre opplysninger

35 4.3 Subsidiært erstatningsansvar

36 Lasse Simonsen Erstatning av rettingskostnader som følge av misligholdt rettingsplikt: Avhl § 4-10 (4).3 Krav om retting Krav om retting Rettingsfristen Krav på erstatning for rettingskostnadene Krav på erstatning for rettingskostnadene Mislighold av rettingsplikten Prinsipalt kravSubsidiært krav

37 4.4 Prinsipalt erstatningsansvar

38 Lasse Simonsen Ordinær erstatning: Erstatning Generell hjemmel Generell hjemmel Ansvars- grunnlag Ansvars- grunnlag F eks kontrollansvar F eks avhl § 4-14

39 Lasse Simonsen Forholdet mellom erstatning og verdiminusbegrensningen ved prisavslag: Jf §§ 4-12 og 4-14 Erstatning Prisavslag Avhl § 4-12 Prisavslag Avhl § 4-12 Erstatning Avhl § 4-14 Erstatning Avhl § 4-14 (verdiminuset) (reparasjonskostnader) ? Naturlig/rimelig reaksjon på mangelen MotbeviseligGjelder det noen terskel her?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 6 a Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google