Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Herman Bruserud og Sondre Dyrland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Herman Bruserud og Sondre Dyrland
1. Innledning og oversikt Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 Tema og opplegg for manuduksjonene
Innledning og oversikt Utvalgte avtalerettslige emner Fullmakt Ugyldighet Avtaleloven § 33 Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt, kontraktsbrudd og vederlagsrisiko Kontraktsbruddssanksjoner Utvalgte pengekravsrettslige emner Om opplegget Et supplement – vekt på oversikt og sammenhenger Ikke alt kan behandles her – utvalgte emner

3 Innledning og oversikt
Offentlig rett Retten Familie- og arverett Tingsrett Privatrett Formuerett Obligasjonsrett Obligasjonsrett – læren om formuesrettslige forpliktelser

4 Innledning og oversikt
Kontrakt Obligasjonsrett Delikt Inndelt etter stiftelsesmåte for forpliktelsen (obligasjonen) Berikelse Spesiell Inndelt etter reglenes anvendelsesområde Obligasjonsrett Alminnelig

5 Innledning og oversikt
Obligasjonsrett som fag – begrepsavklaring Avtalerett (Hov, Woxholt) Om hvordan forpliktelser stiftes ved avtale Slutning, tolking, ugyldighet og mellommannsforhold Alle typer forpliktelser Kontraktsrett (Selvig, Hov, Krüger) Om innhold, oppfyllelse, endring og brudd på forpliktelser stiftet ved avtale Stiftelsen av forpliktelsen faller utenfor (avtaleretten) Forpliktelser stiftet på annen måte enn ved avtale faller utenfor Pengeforpliktelser faller også utenfor Pengekravsrett (Bergsåker, Krüger, Torvund) Om innhold, oppfyllelse, endring og brudd på pengeforpliktelser Kategori basert på kravstype Uansett stiftelsesgrunnlag Obligasjonsrett (Hagstrøm, Augdahl, Arnholm) Om skyldforhold generelt - både real- og pengeforpliktelser Innhold, oppfyllelse, endring og brudd – uansett stiftelsesgrunnlag, men hovedvekt på kontrakt likevel Stiftelsesmåte – herunder avtaleretten – faller utenfor

6 Innledning og oversikt
Tilblivelse av kontraktsretts-lige forpliktelser Oppfyllelse av forpliktelser Innholdet i forpliktelsene Opphør og endring av forpliktelser Vederlags-spørsmålet Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds-sanksjoner Kontraktsrettens grunnspørsmål

7 Innledning og oversikt
Rettsvirkninger etter sitt innhold. Hva er innholdet i forpliktelsene? Gyldig Avtaleinngåelse Ugyldig Ikke rettsvirkning etter sitt innhold Mulig erstatning for negativ kontraktsinteresse

8 Innledning og oversikt
Oppfyllelse etter sitt innhold (surrogat) Vederlag Innholdet i forpliktelsene (kontraktsmessig ytelse) Kreditormora Kreditorrisiko Normalt vederlag Opphør, endring omlegging/revisjon Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Normalt ikke vederlag Debitors kontraktsbrudd

9 Innledning og oversikt
Kostnad eller ulempe i vesentlig misforhold? Naturaloppfyllelse/retting Kontraktsbrudd Redusert økonomisk verdi? Prisavslag Vesentlig kontraktsbrudd? Heving Ansvarsgrunnlag? Økonomisk tap? Årsakssammenheng? Påregnelig? Erstatning for positiv kontraktsinteresse

10 Innledning og oversikt
Debitor og kreditor - begrepsavklaring A REAL forpliktelse B Realdebitor Pengekreditor Pengedebitor Realkreditor PENGE forpliktelse Debitor og kreditor Realforpliktelser og pengeforpliktelser

11 Innledning og oversikt
Veien videre: I dag: 2. Utvalgte avtalerettslige emner (HB) Tirsdag (3 timer) 2. Utvalgte avtalerettslige emner (HB) 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser (SD) Onsdag (2 timer): 4. Opphør og endring av forpliktelser (SD/HB) Torsdag (3 timer): 5. Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd (SD) 6. Oppfyllelsessvikt og vederlagsrisiko (SD) 7. Kontraktsbruddssanksjoner (SD) Fredag (2 timer): 8. Utvalgte pengekravsrettslige emner (HB)


Laste ned ppt "Herman Bruserud og Sondre Dyrland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google