Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1. Innledning og oversikt Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1. Innledning og oversikt Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1. Innledning og oversikt Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tema og opplegg for manuduksjonene Opplegg –Innledning og oversikt –Utvalgte avtalerettslige emner »Fullmakt »Ugyldighet »Avtaleloven § 33 –Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser –Opphør og endring av forpliktelser –Oppfyllelsessvikt, kontraktsbrudd og vederlagsrisiko –Kontraktsbruddssanksjoner –Utvalgte pengekravsrettslige emner Om opplegget –Et supplement – vekt på oversikt og sammenhenger –Ikke alt kan behandles her – utvalgte emner

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt Retten Offentlig rett Privatrett Formuerett Familie- og arverett Obligasjonsrett Tingsrett Obligasjonsrett – læren om formuesrettslige forpliktelser

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt ObligasjonsrettDelikt Kontrakt Berikelse Obligasjonsrett Alminnelig Spesiell Inndelt etter stiftelsesmåte for forpliktelsen (obligasjonen) Inndelt etter reglenes anvendelsesområde

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt Obligasjonsrett som fag – begrepsavklaring –Avtalerett (Hov, Woxholt) »Om hvordan forpliktelser stiftes ved avtale Slutning, tolking, ugyldighet og mellommannsforhold Alle typer forpliktelser –Kontraktsrett (Selvig, Hov, Krüger) »Om innhold, oppfyllelse, endring og brudd på forpliktelser stiftet ved avtale Stiftelsen av forpliktelsen faller utenfor (avtaleretten) Forpliktelser stiftet på annen måte enn ved avtale faller utenfor Pengeforpliktelser faller også utenfor –Pengekravsrett (Bergsåker, Krüger, Torvund) »Om innhold, oppfyllelse, endring og brudd på pengeforpliktelser Kategori basert på kravstype Uansett stiftelsesgrunnlag –Obligasjonsrett (Hagstrøm, Augdahl, Arnholm) »Om skyldforhold generelt - både real- og pengeforpliktelser »Innhold, oppfyllelse, endring og brudd – uansett stiftelsesgrunnlag, men hovedvekt på kontrakt likevel »Stiftelsesmåte – herunder avtaleretten – faller utenfor

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt Tilblivelse av kontraktsretts- lige forpliktelser Innholdet i forpliktelsene Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Kontraktsrettens grunnspørsmål Vederlags- spørsmålet Oppfyllelse av forpliktelser

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt Avtaleinngåelse Ugyldig Gyldig Ikke rettsvirkning etter sitt innhold Mulig erstatning for negativ kontraktsinteresse Rettsvirkninger etter sitt innhold. Hva er innholdet i forpliktelsene?

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt Innholdet i forpliktelsene(kontraktsmessig ytelse) Oppfyllelse etter sitt innhold (surrogat) Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Debitors kontraktsbrudd Kreditormora Kreditorrisiko Vederlag Normalt vederlag Normalt ikke vederlag Opphør, endring omlegging/revisjon

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt Kontraktsbrudd Naturaloppfyllelse/retting Kostnad eller ulempe i vesentlig misforhold? Redusert økonomisk verdi? Prisavslag Vesentlig kontraktsbrudd? Heving Ansvarsgrunnlag? Økonomisk tap? Årsakssammenheng? Påregnelig? Erstatning for positiv kontraktsinteresse

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt Debitor og kreditor - begrepsavklaring B Realdebitor Pengekreditor A forpliktelse REAL PENGE Pengedebitor Realkreditor Debitor og kreditor Realforpliktelser og pengeforpliktelser

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innledning og oversikt Veien videre: –I dag: 2. Utvalgte avtalerettslige emner (HB) –Tirsdag (3 timer) »2. Utvalgte avtalerettslige emner (HB) »3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser (SD) –Onsdag (2 timer): »4. Opphør og endring av forpliktelser (SD/HB) –Torsdag (3 timer): »5. Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd (SD) »6. Oppfyllelsessvikt og vederlagsrisiko (SD) »7. Kontraktsbruddssanksjoner (SD) –Fredag (2 timer): »8. Utvalgte pengekravsrettslige emner (HB)


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1. Innledning og oversikt Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google