Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005
Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 Tema og opplegg for manuduksjonene
Innledning og oversikt (1 time) Utvalgte avtalerettslige emner (3 timer) Fullmakt Ugyldighet Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser (1 time) Opphør og endring av forpliktelser (2 timer) Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd (1 time) Kontraktsbruddssanksjoner (2 timer) Utvalgte pengekravsrettslige emner (2 timer) Om opplegget Et supplement – vekt på oversikt og sammenhenger Ikke alt kan behandles her – utvalgte emner

3 Innledning og oversikt
Obligasjonsrett som fag – begrepsavklaring Avtalerett (Hov, Woxholt) Om hvordan forpliktelser stiftes ved avtale Slutning, tolking, ugyldighet og mellommannsforhold Alle typer forpliktelser Kontraktsrett (Selvig, Hov, Krüger) Om innhold, oppfyllelse, endring og brudd på forpliktelser stiftet ved avtale Stiftelsen av forpliktelsen faller utenfor (avtaleretten) Forpliktelser stiftet på annen måte enn ved avtale faller utenfor Pengeforpliktelser faller også utenfor Pengekravsrett (Bergsåker, Krüger) Om innhold, oppfyllelse, endring og brudd på pengeforpliktelser Kategori basert på kravstype Uansett stiftelsesgrunnlag Obligasjonsrett (Hagstrøm) Om skyldforhold generelt - både real- og pengeforpliktelser Innhold, oppfyllelse, endring og brudd – uansett stiftelsesgrunnlag Stiftelsesmåte – herunder avtaleretten – faller utenfor

4 Innledning og oversikt
Stiftelsesgrunnlag Forpliktelsens innhold (karakter) Avtale Realytelser Skade Pengeytelser

5 Innledning og oversikt
Debitor og kreditor - begrepsavklaring A REAL forpliktelse B Realdebitor Pengekreditor Pengedebitor Realkreditor PENGE forpliktelse Debitor og kreditor Realforpliktelser og pengeforpliktelser

6 Innledning og oversikt
1. Tilblivelse av forpliktelser (ved avtale) Oppfyllelse av forpliktelser 2. Innholdet i forpliktelser 3. Opphør og endring av forpliktelser Vederlags-spørsmålet 4. Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd 5. Kontraktsbrudds-sanksjoner Obligasjonsrettens grunnspørsmål

7 Innledning og oversikt
Rettsvirkninger etter sitt innhold. Hva er innholdet i forpliktelsene? (2) Gyldig 1. Avtaleinngåelse Ugyldig Ikke rettsvirkning etter sitt innhold Mulig erstatning for negativ kontraktsinteresse

8 Innledning og oversikt
Oppfyllelse etter sitt innhold (surrogat) Vederlag 2. Innholdet i forpliktelsene (kontraktsmessig ytelse) Kreditormora Kreditorrisiko Normalt vederlag 3. Opphør, endring omlegging/revisjon 4A Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Normalt ikke vederlag 4B Debitors kontraktsbrudd

9 Innledning og oversikt
Kostnad eller ulempe i vesentlig misforhold? Naturaloppfyllelse/retting 4. Kontraktsbrudd Redusert økonomisk verdi? Prisavslag Vesentlig kontraktsbrudd? Heving Ansvarsgrunnlag? Økonomisk tap? Årsakssammenheng? Påregnelig? Erstatning for positiv kontraktsinteresse

10 Innledning og oversikt
Veien videre: I dag: Utvalgte avtalerettslige emner (HB) Tirsdag (2 timer): Utvalgte avtalerettslige emner fortsetter (HB) Onsdag (4 timer): Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser (SD) Opphør og endring av forpliktelser (SD/HB) Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd (SD) Torsdag (2 timer): Kontraktsbruddssanksjoner (SD) Fredag (2 timer): Utvalgte pengekravsrettslige emner (HB)


Laste ned ppt "Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google