Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 6 b) Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon av mangel Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 6 b) Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon av mangel Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 6 b) Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon av mangel Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen Kravene Fastholdelse Heving Erstatning (konsekvens) Erstatning (konsekvens) Direkte sanksjoner Direkte sanksjoner Naturaloppfyllelse Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon S’ utbedringsrett (avhl § 4-10 (1) og (4)) S’ utbedringsrett (avhl § 4-10 (1) og (4)) Påvirkes, men hindres ikke Avverge Ks mangelsanksjoner Rettingsplikt (sanksjon)

4 Lasse Simonsen Analyseobjektet: Mangel NB! Hvilke kompensasjonsprinsipper i norsk kontraktrett som kan sies å gi en kompensasjon av mangelen som sådan.

5 Lasse Simonsen Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon 2 Forholdsmessighets- prinsippet 2 Forholdsmessighets- prinsippet 3 Reparasjons- kostnader 3 Reparasjons- kostnader 1 Verdiminuset 1 Verdiminuset Beregningsprinsipper: (prisavslag)

6 2 Verdiminuset (erstatning)

7 Lasse Simonsen M M Økonomiske virkninger av mangel (økonomisk tap) Tapsprinsippet:

8 Lasse Simonsen Mangel Salg (verdiminuset - omsetningsverdien) Ulike typer bruk (bruksverdien) Reparasjon (gjenopprettelseskostnadene) Tre ulike årsaksperspektiver (begivenhetsforløp): Typisk konsekvenstap Forskjellig tap avhengig av bruksmåte

9 Lasse Simonsen Fallet i omsetningsverdi: (verdiminuset, sml prisavslag) V1V1 V1V1 V2V2 V2V2 Prisdifferansen = verdiminuset Fallet i omsetningsverdien Uten mangel Med mangel Y

10 Lasse Simonsen Kravet til ansvarsgrunnlag: (se senere foredrag av Are Stenvik) Kontraktbrudd Ansvarsgrunnlag + Erstatning Gjensidighetsbeføyelsene

11 3 Forholdsmessighetsprinsippet (prisavslag) 3.1 Formålet med prisavslaget

12

13 Lasse Simonsen D D K K Vederlaget Realytelsen Gjensidighetsbeføyelse (reduksjon av vederlaget) Oppfyllelsesrisikoen (krav om ytelse)

14 Lasse Simonsen Formålet med prinsippet – (Rt 2000 side 199 gjenopprette balansen i avtalen) Y Mangel Prisavslag

15 3.2 Hjemmel og grunnvilkåret – kontraktsbrudd, ikke krav om ansvarsgrunnlag

16 Lasse Simonsen Erstatning - direkte tap (kontrollansvaret) Prisavslag (ubetinget ansvar) Prisavslag – ubetinget kontraktbruddansvar: Erstatning - indirekte tap (culpaansvaret)

17 3.3 Utmålingen av prisavslaget

18 Lasse Simonsen M M Kr ? Varen Kontrakten Tolking (direkte metode) - mangelens kontraktmessige verdi:

19 Lasse Simonsen V1V1 V1V1 V2V2 V2V2 Prisdifferansen = verdiminuset Fallet i omsetningsverdien Uten mangel Med mangel Y Den faktiske hovedregelen – fallet i omsetningsverdi: (det absolutte elementet – tilsvarer erstatning)

20 Lasse Simonsen Korrigert for vederlagets størrelse + 30 % Vederlagskorrigering av verdiminuset: Den faktiske reduksjonen av markedsverdien Kjøpesummen = 30 % høyere enn antatt markedspris Kjl § 37: ”forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand” 100 130

21 Lasse Simonsen Ingen korreksjon + 0 % Presumsjon: Kjøpesummen = markedsprisen Prisavslag = erstatning for verdiminuset Den faktiske reduksjonen av markedsverdien Kjøpesummen = antatt markedspris

22 3.4 Alternativ beregningsmåte – mangelens betydning for kreditor

23 Lasse Simonsen Kreditors individuelle ulemper: Prisavslag (økonomiske ulemper) Markedsreaksjonen (dvs den generelle (objektive) reaksjonen på en mangel) Andre ulemper? (særlige preferanser mv)

24 Lasse Simonsen Forbrukerkjøpsloven: Tap i omsetningsverdi Tap i omsetningsverdi Fkjl § 31 andre ledd Mangelens betydning Mangelens betydning Prisavslag HovedregelenSærlige grunner (nokså snever unntaksregel) - Særlige preferanser - Faktiske ulemper Eksempel: Feil farge, feil utforming, osv.

25 Lasse Simonsen Eksempel – pakkereiser: M M Særlige preferanser Særlige preferanser Faktiske ulemper Faktiske ulemper Generell (objektiv) kontra individuell vurdering Uheldige konsekvenser

26 4 Reparasjonskostnader 4.1 Oversikt

27

28 Lasse Simonsen Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon Reparasjons- kostnader Reparasjons- kostnader Reparasjonsprinsippet: Hjelpenorm Prinsipalt erstatningskrav Prinsipalt erstatningskrav Subsidiært erstatningskrav Subsidiært erstatningskrav § 4-10 (4) Brudd på rettingsplikten § 4-12 (2) Presumsjon § 4-14 Regulær erstatning Selvstendige krav

29 4.2 Hjelpenorm –Faktisk presumsjon –Legalpresumsjon

30 Lasse Simonsen Hjelpenorm for prisavslag – faktisk presumsjon: Justert kjøpesum Justert kjøpesum Rep. omkostninger Rep. omkostninger Fall i omsetningsverdien

31 Lasse Simonsen Legalpresumsjon for prisavslagets størrelse – avhl § 4-12 (2): (presumsjonens styrke, se Rt 2000 side 1999) Justert kjøpesum Justert kjøpesum Rep. omkostninger Rep. omkostninger Prisavslag

32 4.3 Subsidiært erstatningsansvar

33 Lasse Simonsen Erstatning av rettingskostnader som følge av misligholdt rettingsplikt: Avhl § 4-10 (4).3 Krav om retting Krav om retting Rettingsfristen Krav på erstatning for rettingskostnadene Krav på erstatning for rettingskostnadene Mislighold av rettingsplikten Prinsipalt kravSubsidiært krav

34 4.4 Prinsipalt erstatningsansvar

35 Lasse Simonsen Ordinær erstatning: Erstatning Særskilt hjemmel Særskilt hjemmel Generell hjemmel Generell hjemmel Ansvars- grunnlag Ansvars- grunnlag F eks kontrollansvar Hvtl § 25 (2) Buofl § 33 (2) F eks avhl § 4-14

36 Lasse Simonsen Forholdet mellom erstatning og verdiminusbegrensningen ved prisavslag: Jf §§ 4-12 og 4-14 Erstatning Prisavslag Avhl § 4-12 Prisavslag Avhl § 4-12 Erstatning Avhl § 4-14 Erstatning Avhl § 4-14 (verdiminuset) (reparasjonskostnader) ?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 6 b) Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon av mangel Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google