Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til VTA- seminaret 2007, hotell Atlantic i Sandefjord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til VTA- seminaret 2007, hotell Atlantic i Sandefjord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til VTA- seminaret 2007, hotell Atlantic i Sandefjord

2

3 Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Om lag 100 medlemsbedrifter over hele landet Mer enn 30000 personer får årlig et tilbud Gir ulike attføringstilbud: –Avklaring –Arbeidspraksis –Arbeidstrening og kvalifisering –Oppfølging på ordinær arbeidsplass –Varig tilrettelagt arbeid

4 VTA- resultater 2007 Faktisk antall plasser 31/12-06 : 919 Kvinner:293 Menn:540 Avsluttet: –10 til arbeid + arb/trygd –2 til utdanning v/NAV –1 Midlertidig sysselsetting –1 Arbeidspraksis –1 AMO –5 AB –1 VTA –7 Annet

5 VTA- resultater 2007 Avsluttet: –11 Sykdom mv. –23 Fått uførepensjon –7 fått alderspensjon –1 Institusjon –2 flyttet –31 ingen aktiv løsning –12 ikke angitt

6 VTA- resultater 2007 Hoveddiagnoser: –206 psykiske lidelser – 31 rus/narkoproblemer – 89 muskel/skjelett –349 psykisk utviklingshemming – 26 sansetap – 37 sosial mistilpasning –103 annet Av de som sluttet: –9 ansatt i det private –1 ansatt i kommunal virksomhet

7 En ny midlertidig folketrygdytelse som erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Omleggingen skal bidra til å vri ressursbruk fra stønads­forvalting til aktive tiltak og oppfølging. Ett nytt kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden. Hovedgrepene i AVI- meldingen

8 Moderne attføring - tiltakspakker

9

10 Moderne attføring – bredde i arenaer

11

12 Moderne attføring – bredde i målgrupper

13

14

15 Attføringsbedriftenes rolle Soria Moria – erklæringen klarere på attføringsbedriftenes rolle enn AVI-meldingen ”Attføringsarbeidet må bedres gjennom et samspill mellom ulike etater og tiltaksarrangører, og gjennom styrking av attføringsbedriftenes evne til å levere gode attføringstjenester” Soria Moria-erklæringen Bekrefter attføringsbedriftenes posisjon som førstevalg for grupper av yrkeshemmede

16 Samfunnskontrakten Attføringsbedriftene er ikke en hvilken som helst leverandør av tjenester, men en strategisk alliert for myndighetene Fag- og produktutvikling må gjøres i fellesskap mellom NAV og attføringsbedriftene lokalt og sentralt Kunde/leverandørforholdet slik det praktiseres i dag er gammeldags Victor Normann-politikk

17 Tildelingsbrevet fra dept. til NAV …”innrette tiltaksinnsatsen for yrkeshemmede mot oppfølgings- og formidlingsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv. Samtidig skal yrkeshemmede med særlig store og sammensatte bistandsbehov uavhengig av situasjonen på arbeidsmarkedet sikres tilpassede tiltak som innebærer mer tilrettelagt og omfattende oppfølging, kvalifisering og arbeidstrening for eksempel i attføringsbedriftene. Dette skal vektlegges i tiltaksgjennomføringen (min uthevning)”. Dette er vi enige, og vi merker oss at statsråden fokuserer på dette

18 Attføringsbedriftene må gjøres til en strategisk og faglig alliansepartner for utvikling av fag og tilbud Verktøyene, de reelle bedriftsmiljøene og kompetansen finnes i dag i attføringsbedriftene Oppsummering


Laste ned ppt "Velkommen til VTA- seminaret 2007, hotell Atlantic i Sandefjord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google