Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av arbeidsmarkedstiltakene i skjermet virksomhet Odd Wålengen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av arbeidsmarkedstiltakene i skjermet virksomhet Odd Wålengen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av arbeidsmarkedstiltakene i skjermet virksomhet Odd Wålengen

2 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Arbeidsmarkedstiltakene i 2008

3 3 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Mål: Best mulig innretning av tiltakene •Har justert tiltaksporteføljen til intensjonene i St.meld om arbeid og inkludering. Noe samordning av tiltak for ”ordinære” og ”yrkeshemmede” arbeidssøkere •Evaluert Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ******************************************************* •Er tiltakene tilpasset en høy og langvarig konjunkturledighet? •Er tiltakene i vekstbedrifter og attføringsbedrifter optimalt innrettet?

4 4 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Det gjennomføres nå to evalueringer •Økonomi og organisering i skjermet sektor (Econ Pöyry) •Evaluering av tiltak i skjermet sektor (Telemarksforsking) •Arbeidspraksis i skjermet virksomhet •Arbeid med bistand (virkning av endring i regelverket) •Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift •Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift •Referansegruppe med deltakere fra vekstbedrifter og attføringsbedrifter

5 5 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Økonomi og organisering i skjermet sektor. Formål •Hvordan godkjenningsordningen for skjermede virksomheter fungerer i dag •Om kravene gitt i lov, forskrift og regelverk er hensiktsmessige for å styre bedrifters levering av attføringstjenester

6 6 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. § 10-3. Krav til virksomheten Virksomheten hvor tiltaket gjennomføres skal som hovedregel være organisert som et aksjeselskap med kommunal/ fylkeskommunal aksjemajoritet. 1) Attføring skal være den primære virksomhet. 2) Overskudd skal forbli i virksomheten. 3) Det skal ikke utbetales utbytte. 4) En arbeidsmarkedsbedrift kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. 5) Tiltaksplasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift skal minst utgjøre 50 prosent av samlet antall plasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift.

7 7 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Problemstillinger •Selskapsorganisering •Økonomisk stilling og utvikling •Kostnader og tilskudd •Antall ansatte og antall på tiltak •Måling av primærvirksomhet •Betydning av skattefritak

8 8 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Selskapsorganisering •Arbeidsmarkedsbedriftene 148 registrerte virksomheter – 130 virksomheter (88 prosent) er aksjeselskap •Arbeidssamvirkebedriftene 234 registrerte virksomheter – 230 aksjeselskap (98 prosent) – 2 selskap med begrenset ansvar – 1 interkommunalt foretak – 1 lag/forening/frivillig organisasjon

9 9 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Samlet inntekt per virksomhet

10 10 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Andel av samlet inntekt som ikke er salg

11 11 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Problemstillinger i evaluering av tiltakene •Hva er innholdet i tiltakene •Hvilke arenaer benyttes til opplæring og arbeidstrening •Hvordan følges deltakerne opp i de ulike tiltakene. •Er tjenestene tilpasset bistandsbehovet hos dagens brukere. •Vurdere bruken av tiltakene opp mot andre typer tiltak som skal gi avklaring, arbeidstrening eller opplæring. •Hvordan påvirker dagens finansieringssystem varigheten av attføringsløpene og overgangen til ordinært arbeid.

12 12 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Noen spørsmål om innretningen av arbeidspraksis •Bør arbeidspraksis foregå internt eller hos eksterne bedrifter? •Skal virksomhetene ha mest mulig markedstilpasset produksjon eller produksjon tilpasset attføring? •Bør inntektene fra salg av varer og tjenester være større enn inntektene fra NAV? •Er det best å ha et klart skille mellom de attføringsfaglige funksjonene og den ordinære produksjonen (spesialisering) eller bør disse funksjonene integreres?

13 13 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Utviklingstrekk i to retninger

14 14 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Videre framdrift •Organisering og økonomi: Utsendelse av spørsmål fra Econ til alle daglige ledere i alle virksomhetene om ansatte, inntekter og utgifter. Sendes ut denne eller neste uke. •Tiltaksgjennomføring: Utsendelse av spørsmål fra Telemarksforskning til virksomheter (ledelse og attføringsansvarlige), NAV og tiltaksdeltakere •Undersøkelsene skal være ferdig 1. april 2009


Laste ned ppt "Evaluering av arbeidsmarkedstiltakene i skjermet virksomhet Odd Wålengen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google