Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSEVNEVURDRING I NAV Kolbjørg Øyen bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSEVNEVURDRING I NAV Kolbjørg Øyen bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSEVNEVURDRING I NAV Kolbjørg Øyen bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF

2 Rapport om arbeidsevnevurdering •Vedtatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet •Rapporten (2007) gir rammene for det videre utviklingsarbeidet og gir føringer for hvordan arbeidsevnevurderinger skal utføres i NAV •I løpet av 2008 fikk ansatte i NAV med ansvar for oppfølging av brukere og / eller arbeidsevnerelaterte inngangsvilkår opplæring i arbeidsevnemetodikken

3 Arbeidsevnevurderingen •Sentralt verktøy for NAV •Forståelse av den enkelte brukers ressurser og barrierer i arbeidslivet •Fokus på den enkeltes individuelle behov •Arbeidsretting i bistanden •Aktiv brukermedvirkning (Nav-loven)

4 Arbeidsevnevurderingen Danner grunnlag for inngangsvilkårene til en rekke av Arbeid- og Velferdsforvaltningens (NAVs) tjenester og ytelser

5 Oppfølging i NAV •Arbeidsevnevurdering: Inngangsvilkår til ytelser: •Midlertidige ytelser •Varige ytelser •Arbeid og deltakelse – aktivitetsplan: •Gjennomføring •Evaluering •Oppfølging

6 Hva er arbeidsevne? (NAV) •Individets ressurser og hindringer sett opp mot •Omgivelsenes krav og forventninger

7 Egenvurdering (skjema) •Omgivelsesforhold: - arbeidslivsforhold og daglilivsforhold •Individforhold: - arbeidserfaring - utdanning / kompetanse / ferdigheter - interesser / fritid - personlige muligheter og utfordringer - sosiale og materielle forhold - helse (egenvurdering) - for sykemeldte: Helsevurdering i forhold til arbeidsplass

8 Egenvurdering og brukermedvirkning •Sikre aktiv deltagelse og engasjement hos bruker •Styrke brukers forutsetninger for å vurdere egen arbeidsevne •At bruker selv vurderer hvilke muligheter han/hun har for å komme i arbeid eller øke sin deltakelse i arbeidslivet

9 Medisinsk dokumentasjon •Leges medisinske vurdering og konklusjon •Veileders vurdering av leges vurdering og konklusjon •Annen dokumentasjon •Dokumentasjnen skal være oppdatert og relevant •Ved tvil: rådgivende lege

10 Vurdering •Er brukers arbeidsevne nedsatt i en slik grad at han/hun hindres i å komme i arbeid? •Er sykdom, skade eller lyte årsaken til at brukerens arbeidsevne er nedsatt? Det sentrale her er ikke helsetilstanden i seg selv, men om muligheten til å ha et inntektsgivende arbeid!!

11 Arbeidsevnevurdering og ytelser •Arbeidsavklaringspenger - Arbeidsevnen er nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte - Arbeidsevnen må være nedsatt med minst halvparten (Jevnfør Folketrygdloven §§11-5, 11-13) •Uførepensjon - Varig sykdom, skade eller lyte -Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse -(den varige fuksjonsnedsettelsen... ) utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen (Jevnfør Folketrygdloven § 12-6, 2.ledd)

12 Bacheloroppgave / ergoterapeuter På hvilken måte mener NAV-ansatte at arbeidsevnevurderingen kan fremme arbeidsdeltagelse for NAV’s brukere? Tre faktorer som ble trukket fram i studien: -brukermedvirkning -helhetlig og gruntig kartlegging av bruker -veileders kunnskap om tiltakene Dette er faktorer som er godt integrert i den ergoterapeutiske tankegangen, men oppleves ny for enkelte NAV ansatte og er derfor ikke godt integrert i NAV


Laste ned ppt "ARBEIDSEVNEVURDRING I NAV Kolbjørg Øyen bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google