Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om attføringsbedriftenes fremtidsmuligheter etter NAV reformen og AVI meldingen ………… men også litt om organisasjonen, politikk mm Årskonferansen 2007,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om attføringsbedriftenes fremtidsmuligheter etter NAV reformen og AVI meldingen ………… men også litt om organisasjonen, politikk mm Årskonferansen 2007,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om attføringsbedriftenes fremtidsmuligheter etter NAV reformen og AVI meldingen ………… men også litt om organisasjonen, politikk mm Årskonferansen 2007, Tore Rønnild

2 Attføringsbedriftene – størst og best på attføring seriøse tilgjengelige modige kreative arbeidssøkere nettverk kunder media ansatte eiere politikere offentligheten leverandører samarbeidspartnere andre attføringsbedrifter osv.

3 Har det skjedd noe på – la oss si - de 5 siste årene? Er arbeidssøker mer i sentrum? Har vi bedre politisk standing? Samarbeider vi bedre med NAV? Har vi bedre kompetanse? Er verktøykassa større? Er vi mer i media? Har vi bedre resultater? Har vi bedre økonomi? Er engasjementet mer glødende? Dokumenterer vi bedre? Har vi bedre nettverk? Er de ansatte mer fornøyd? Er eierne mer fornøyde? Noen spørsmål Markedsandeler?

4 Sentrale områder av vårt ”bakteppe” •Akseptert som sentrale og dyktige leverandører •Høy markedsandel •Politikken lytter •Byråkratiet lytter, men kommunikasjonen med NAV-ledelsen kunne vært bedre •Media mer interessert •Kompetanse, mangfold og omstillingsevne •Nettverk og samarbeidspartnere •Resultatutvikling i god retning •Arbeidssøker i sentrum •De langt fleste bedrifter god lokal standing

5 NAV Sitat Erik Oftedal, direktør arbeid og aktivitet: ”Framover vil det i mindre grad bli styring gjennom statsbudsjett, tildelingsbrev el, men i større grad ut fra lokal virkelighet. Det vil være en samlet styringsvirkelighet som er det sentrale”

6 NAV – tidenes reform •Aetat, trygd og sosial = to forvaltningsnivåer •431 nye kontorer •Samordning IKT •Kompetanseoppbygging •Sykefraværsarbeid •Pensjonsreform •Integrering •Bygge ny kultur •Avtale med alle kommuner = vær smart og ha tålmodighet

7 NAV: Kjerna i våre framtidsmuligheter baserer seg på fem forhold  se hele mennesket  den enkeltes bistandsbehov er avgjørende for innsats  det vil bli ”tenkt” på en annen måte, allerede i gang  NAV verken vil eller kan levere alt selv  evne til innovasjon Har vi noe å tilby?

8 AVI – meldingen : Arbeid, velferd og inkludering •Veldig mye bra bakgrunnsstoff på viktige samfunnsområder •Søker helhetstenking, delaktighet og integrasjon •Politikken knyttet til ”våre” områder går mot større mangfold, utvidete muligheter, nye målgrupper og nye tiltak •NAV arbeider på spreng med konsekvens av meldingen: Lovendringer, forskriftsendringer, nye forskrifter, gjennomgang regleverk el.

9 Viktigste nye tiltak •Avklaringstiltak, kjøp eksterne leverandører. Utvidelse dagens regelverk •Styrke opplæringen i grunnleggende ferdigheter, praksisnære opplæringsformer •Kjøp av nytt oppfølgingstiltak, kombinert med utdanning, arbeidstrening el •Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd •Kvalifiseringsprogram og stønad for langtids sosialhjelpsmottakere. Kommunalt driftsansvar, NAV forvaltningsansvar

10 HVORFOR SKAL NAV VELGE OSS? Min påstand: Det holder ikke med alt vi er i dag. Bedriftsreelle miljøer, kompetanse, nettverk, metoder og verktøy, omstillingsevne – alt er godt grunnlag. Vi må forstå anbudet, utvikle nye nettverk, endre myter og realiteter som innelåsning, ny kompetanse, nye typer samhandlinger, ny fleksibilitet, inngå nye allianser, skape ny image, møte ny og annerledes konkurranse, hvilken rolle skal organisasjonen vår ha i dette, osv

11 Noen konsekvenser •Ny oppmerksomhet eierskap – strategisk eierskap? •Nye konkurrenter •Utvikling av ”våre” tiltak •”Våre” tiltak sett i helhet •Vi er en så stor leverandør at vi vil mer og mer bli satt under lupen •Økt mediainteresse •Dokumentasjon og forskning •Økt bruk av bedriftene som premissgiver •Økt samarbeid attføringsbedriftene •Utvikle organisasjonen i en til dels ny verden •Prekvalifisering av anbydere? •Rammevilkår og betaling? •Større mangfold og ulike bedrifter •Nye dører til næringslivet

12 NAV vil samspille om •Utvikling av ny lokal samarbeidsavtale overordnet en revidert krav- spesifikasjon •Utvikling av nye godkjenningskriterier •Nye definisjoner av måloppnåelse

13 Statsråden •Nasjonal politikk kontra lokale muligheter •Hva gjøres for å stimulere til nødvendige lange løp? •Hvorfor sterkere konkurransutsetting på vårt område enn noe annet? Kan nye former tenkes? •Er full budsjettfrihet for NAV en styrke eller svakhet for bruker?


Laste ned ppt "Om attføringsbedriftenes fremtidsmuligheter etter NAV reformen og AVI meldingen ………… men også litt om organisasjonen, politikk mm Årskonferansen 2007,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google