Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INVIVO a/s = levende, i utvikling. INVIVO a/s  Etablert 1981 25 arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede  1991: Tilbud for personer med andre funksjonshemninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INVIVO a/s = levende, i utvikling. INVIVO a/s  Etablert 1981 25 arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede  1991: Tilbud for personer med andre funksjonshemninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 INVIVO a/s = levende, i utvikling

2 INVIVO a/s  Etablert 1981 25 arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede  1991: Tilbud for personer med andre funksjonshemninger  2008 : 112 VTA –plasser Mekanisk, pakking, kopisenter, kantine m.m. 52 psykisk utviklingshemmede (reelle tallet høyere)

3 ARBEID MED BISTAND  Prøveprosjekt fra 1993, fast tiltak 1996  13 jobbkonsulenter med variert bakgrunn  Organisert i 2 team  Spes.ped., psykiatri, pedagogikk, fysioterapi, idrett/helse, markedsføring/salg, tegnspråk m.m.  Deltakere fra 6 kommuner i Sør-Rogaland  Mål 2008: ca. 150 deltakere  Studie med Bistand 2 prosjektstillinger knyttet til UiS og høyskoler En del av Storbysatsing psykiatri + andre målgrupper

4 ARBEID MED BISTAND - ULIKE BEHOV, FELLES MÅL  Psykiske lidelser  Sykdommer i muskler og skjelett  Psykisk utviklingshemmede  Lærevansker  Hjerneskadde  Funksjonshemmede (fysisk)  Sansetap  Rus (Lar + tidl. rusmisbrukere m/ dokumentert oppfølging)

5 ARBEID MED BISTAND – UTVIKLING  Økt antall jobbkonsulenter (3-15)  Fra 5-12 deltakere pr. jobbkonsulent  Arbeidsmetoder i endring: Fra fokus på arbeidsoppgaver - systematisk instruksjon (psykisk utviklingshemmede) Til fokus på optimal oppfølging, ikke opplæring, mindre tid til hver enkelt  2009: Fjerne skille mellom YH og ordinære arbeidssøkere? Individuelle behov Ny finansieringsordning?

6 ARBEID MED BISTAND - MÅL Gradvis opptrapping (lønn/trygd) Jfr. lærlinger Fast jobb Lønn for faktisk utført arbeid

7 ARBEID MED BISTAND – HVORDAN VI NÅR MÅLENE  Individuell oppfølging av arbeidssøker Kartlegging - fokus på ressurser – jobbmatch - oppfølging av arbeidsforholdet - inntil 3 år i AB Samarbeid med: Nav - lege/psykolog - ansvarsgrupper – tolketjeneste m.m.  Psykiatri: Fontenehuset Storbysatsing psykiatri  AB-kurs for nye deltakere etter behov  Markedsgruppe

8 ARBEID MED BISTAND – HVORFOR VELGE AB?  Rimelig arbeidskraft i opplæringstiden  Fleksible løsninger: - Begynner med midlertidige kontrakter - Reell prøvetid  Jobbkonsulent ”på kjøpet”  Kombinasjon med utdanning/kurs ved behov  Inkluderende holdning   ”Medisin mot arroganse”

9 Avsluttet i løpet 2007 Kvinner Menn Sum Arbeid uten tilskudd121224 Arbeid med tilskudd112 Arbeid/trygd81018 Annen attføring5914 Skole/utdanning5510 Rehabilitering235 Uføretrygd178 Flyttet202 Annet6410 Totalt425193 Avsluttet til arbeid:47% Avsluttet til aktive løsninger: 73%

10 PSYKISKE LIDELSER Avsluttet 2007 Arbeid uten tilskudd12 Arbeid med tilskudd 2 Arbeid/trygd10 AMB 1 VTA 2 Utdanning 3 Uføretrygd3 Rehabilitering1 Fødselspermisjon2 Avklaring2 Flyttet1 Annet3 Totalt42 Avsluttet til arbeid:57% Avsluttet til aktive løsninger: 71%

11 PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Avsluttet 2007 Arbeid uten tilskudd1 Arbeid med tilskudd2 Arbeid/trygd3 VTA3 Utdanning1 Uføretrygd0 Rehabilitering0 Fødselspermisjon0 Avklaring0 Totalt 10 Avsluttet til arbeid:60% !! Avsluttet til aktive løsninger: 100% !!

12 AB – PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Utfordringer:  Flere diagnoser (f.eks. kombinasjon med psykiske lidelser)  Aksept av diagnose  Komplekse arbeidsoppgaver (små bedrifter: en bør kunne "alt", arbeidslivet preget av endringer; krav til omstillingsevne og fleksibilitet).

13 AB – PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE  En gruppe vi liker å jobbe med Populære ved fordeling av saker internt  Positive egenskaper vi "selger" til arbeidsgivere:  Stabilitet - lite fravær - møter til rett tid - fungerer godt sosialt - gode på rutine pregete arbeidsoppgaver  Vi ønsker flere!

14 Lykke til videre i arbeidet! og Takk for oppmerksomheten .


Laste ned ppt "INVIVO a/s = levende, i utvikling. INVIVO a/s  Etablert 1981 25 arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede  1991: Tilbud for personer med andre funksjonshemninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google