Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, NAV Rogaland og SUS JobbResept.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, NAV Rogaland og SUS JobbResept."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, NAV Rogaland og SUS JobbResept

3 Mål: Bistå unge voksne med psykisk sykdom til ordinært arbeid eller skole Hvorfor: Et behandlingsforløp som virker helsefremmende Hvordan: Gi individuell støtte på arbeidsplass og skole Arbeid og skole som medisin

4 •Målgruppen er mennesker med en moderat til alvorlig psykisk lidelse som ønsker seg jobb •Alder: 18-30 år •JobbResept skal være en intervensjon parallelt med behandling •Samarbeid med behandler og arbeidsgiver blir derfor svært viktig for at deltaker skal lykkes i jobb Deltakere

5 Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at tjenester og tiltak skal legges til rette for dette. Gjennom denne strategien ønsker man å bygge bro mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsesektoren for denne gruppen. Det vil bidra til et samfunn og et arbeidsliv som inkluderer og gir mulighet for alle. (Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012). Samfunnsperspektiv

6 Intensjonen med arbeidsrehabiliteringen i JobbResept er at unge voksne med psykiske lidelser skal få mulighet til arbeid og dermed få bedre mulighet til å mestre og få tilknytting til arbeidslivet (Irene Grini 2009). Intensjon

7 «Øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte, skape mindre stigmatisering rundt psykiske lidelser og bidrar til bedre prognose» (JobbResept SUS). Visjon

8 •Praksisplassprosjekt •Hovedmålsetting; hjelpe den enkelte deltaker til reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter •Sekundært; gi økt kunnskap om og toleranse for psykiske lidelser i samfunnet •Samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV •Haugaland DPS: 2 ansatte psykiatriske sykepleiere med kliniske erfaring, starta opp 25. februar 2013 JobbResept; jobb på resept

9 •Følge opp deltaker på arbeidsplassen •Tilby arbeidsgiver veiledning og generell kunnskap om psykiske lidelser •Deltaker får oppfølging og veiledning gjennom jevnlige samarbeidsmøter direkte på arbeidsplassen/skole •Arbeidslengde og varighet blir individuelt tilrettelagt •Å delta i JobbResept krever ingen lønnsutgifter de første 3 månedene- deltaker mottar sin ordinære trygd, men det skal være mulighet til fast jobb etter endt arbeidspraksis JobbResept`s oppgaver

10 •Deltakere får bedre livskvalitet fordi vedkommende har en jobb •Selvbildet endres og de ser på seg selv som arbeidstakere som bidrar i samfunnet •Mindre stigmatisering for de psykiske problemene sine •Større sosial aksept fordi de har en jobb Resultat av JobbResept

11 May Lisbeth Bosvik may.lisbeth.bosvik@helse-fonn.no Tlf: 52734207/91300984 Sølvi O. Christensen solvi.olsen.christensen@helse-fonna.no Tlf: 52734207/91169926 Kontaktinformasjon


Laste ned ppt "Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, NAV Rogaland og SUS JobbResept."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google