Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, NAV Rogaland og SUS JobbResept.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, NAV Rogaland og SUS JobbResept."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, NAV Rogaland og SUS JobbResept

3 Mål: Bistå unge voksne med psykisk sykdom til ordinært arbeid eller skole Hvorfor: Et behandlingsforløp som virker helsefremmende Hvordan: Gi individuell støtte på arbeidsplass og skole Arbeid og skole som medisin

4 •Målgruppen er mennesker med en moderat til alvorlig psykisk lidelse som ønsker seg jobb •Alder: år •JobbResept skal være en intervensjon parallelt med behandling •Samarbeid med behandler og arbeidsgiver blir derfor svært viktig for at deltaker skal lykkes i jobb Deltakere

5 Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at tjenester og tiltak skal legges til rette for dette. Gjennom denne strategien ønsker man å bygge bro mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsesektoren for denne gruppen. Det vil bidra til et samfunn og et arbeidsliv som inkluderer og gir mulighet for alle. (Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse ). Samfunnsperspektiv

6 Intensjonen med arbeidsrehabiliteringen i JobbResept er at unge voksne med psykiske lidelser skal få mulighet til arbeid og dermed få bedre mulighet til å mestre og få tilknytting til arbeidslivet (Irene Grini 2009). Intensjon

7 «Øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte, skape mindre stigmatisering rundt psykiske lidelser og bidrar til bedre prognose» (JobbResept SUS). Visjon

8 •Praksisplassprosjekt •Hovedmålsetting; hjelpe den enkelte deltaker til reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter •Sekundært; gi økt kunnskap om og toleranse for psykiske lidelser i samfunnet •Samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV •Haugaland DPS: 2 ansatte psykiatriske sykepleiere med kliniske erfaring, starta opp 25. februar 2013 JobbResept; jobb på resept

9 •Følge opp deltaker på arbeidsplassen •Tilby arbeidsgiver veiledning og generell kunnskap om psykiske lidelser •Deltaker får oppfølging og veiledning gjennom jevnlige samarbeidsmøter direkte på arbeidsplassen/skole •Arbeidslengde og varighet blir individuelt tilrettelagt •Å delta i JobbResept krever ingen lønnsutgifter de første 3 månedene- deltaker mottar sin ordinære trygd, men det skal være mulighet til fast jobb etter endt arbeidspraksis JobbResept`s oppgaver

10 •Deltakere får bedre livskvalitet fordi vedkommende har en jobb •Selvbildet endres og de ser på seg selv som arbeidstakere som bidrar i samfunnet •Mindre stigmatisering for de psykiske problemene sine •Større sosial aksept fordi de har en jobb Resultat av JobbResept

11 May Lisbeth Bosvik Tlf: / Sølvi O. Christensen Tlf: / Kontaktinformasjon


Laste ned ppt "Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, NAV Rogaland og SUS JobbResept."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google