Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) Formidlingskonferansen 30.11.2010 Anne Britt Holtren, Attføringsleder GREP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) Formidlingskonferansen 30.11.2010 Anne Britt Holtren, Attføringsleder GREP."— Utskrift av presentasjonen:

1 GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) Formidlingskonferansen 30.11.2010 Anne Britt Holtren, Attføringsleder GREP

2 GREP Kompetanseutvikling Grenland AS GREP er en attførings- og vekstbedrift i Grenland. GREP tilbyr rehabilitering, attføring, utvikling og oppfølging til mennesker som er på vei mot arbeid. GREP eies av 4 kommuner.

3 GREP Kompetanseutvikling Grenland AS • GREP ble samlet til ett selskap i 2008. • GREP består av 6 tidligere bedrifter:

4 GREP Kompetanseutvikling Grenland AS • Per i dag har GREP ca. 220 ordinært ansatte • I dag har GREP ca. 615 tiltaksplasser, hvorav ca. 200 er VTA plasser, i tillegg til ca. 100 deltakere som deltar i ulike typer kurs. • I dag har GREP en formidlingsprosent på 77% fra AB- tiltaket, til ordinært arbeid. • I 2009 deltok 2000 personer i et GREP-tilbud.

5 GREP s vedtekter: •§ 3 Selskapets virksomhet •Selskapets virksomhet er å bidra til økt sysselsetting av yrkeshemmede ved avklaring, arbeidstrening, kvalifisering, formidling eller andre tiltak/aktiviteter. •Produksjon, tjenesteleveranser, handel eller annen næringsvirksomhet er virkemidler i denne prosessen.

6 NAV Telemark •Kunde- leverandør forhold – Direktør for NAV Telemark Terje Tønnessen er tydelig i sin bestilling til GREP: •En leverandør som leverer formidling •En leverandør som er ekspert i å omstille seg etter NAVs behov •Kvalitetssikrede leveranser •Bevisstgjøring av samfunnsansvaret opp mot arbeidslinja

7 Samarbeidsavtalen NAV og GREP: TiltakResultatkrav AB 80% til formidling (av de 80% skal 70% til arbeid og 10% til andre aktive tiltak) Av de 70 til arbeid skal halvparten formidles uten lønnstilskudd KiA 90% formidling til arbeid Med lønnstilskudd 20 % Uten lønnstilskudd 70 % Arbeid/trygd i kombinasjon: ingen APS 70% til arbeid og aktive tiltak Av de 70% skal 30% til arbeid og 40 % til andre aktive tiltak

8 GREPs vei fra 24% til 77% formidling: •Organisasjonsendring –Fusjon; fra 6 til 1 –Attføring som team på tvers av gamle bedrifter –Inndeling i tiltaksteam: Attføringsleder Teamleder Kurs Veiledere Teamleder APS Veiledere Teamleder Formidling Veiledere

9 GREPs vei fra 24% til 77% formidling: •Måling og synliggjøring internt og eksternt (NAV) •Innføring av begrepet 3 trinns modellen Avklaring Arbeidspraksis Formidling •Spesialisering: AB = SALG •Arbeidsgiverregister •Kontinuerlig jobbklubb

10 GREPs vei fra 24% til 77% formidling: •NAV inn i inntaksteam •APS; dreining fra internt til eksternt •Måling av de interne APS områdene –Innsøk –Fagområde vs arbeidsmarkedet –Kompetanseplan mot fagbrev –Antall formidlinger/ antall kjedinger –Avvik

11 Hva har kravene gjort med GREP? •Vi vet hva som er målet- NAV er tydelig bestiller •Fra ”å hjelpe” til å sette krav •Refleksjoner og definisjoner av ordet ”salg” •Fra bedriftens behov til deltagers krav •Spesialisering •For deltagerne: det er motiverende å ha som mål å komme inn i AB med 77% formidling.

12 Hva sier NAV om måloppnåelsen? •Overordnet er de fornøyd med GREP som leverandør jf måloppnåelse •Forbedringer NAV ønsker: –Gjennomstrømning –Fulle tiltak –Ekstern dreining –De ønsker selv å bli en bedre bestiller

13 Strategi for forbedringer: •Kvalitetssikring med fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd •Fortsette å måle de interne arenaene og videreutvikle etter disse resultatene •Jobbe smartere- Levere det kunden etterspør, verken mer eller mindre •Videreutvikle nettverket vårt •Partnerskap •Utarbeide mediastrategi

14 grep-as.no

15 Takk for oppmerksomheten! •Grep Porsgrunn•Grep Teli•Grep Porsgrunn•Grep Teli


Laste ned ppt "GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) Formidlingskonferansen 30.11.2010 Anne Britt Holtren, Attføringsleder GREP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google