Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En presentasjon 8.11-08 Morten Reiertsen. Etablert 1966 Eldste selskap 1951 Vestlandets største attførings- og arbeidsmarkedsbedrift Blant landets største.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En presentasjon 8.11-08 Morten Reiertsen. Etablert 1966 Eldste selskap 1951 Vestlandets største attførings- og arbeidsmarkedsbedrift Blant landets største."— Utskrift av presentasjonen:

1 En presentasjon 8.11-08 Morten Reiertsen

2 Etablert 1966 Eldste selskap 1951 Vestlandets største attførings- og arbeidsmarkedsbedrift Blant landets største Kvalifiseringsarenaer innen Kunnskap - Service - Profilering - Industri 250 mill. kroner Omsetning 2008

3 Ny organisasjon fra 1.1.2008 ÅSTVEDT AVI ÅSTVEDT BEMANNING ÅSTVEDT BARNEHAGE ÅSTVEDT KJENNEMERKER ÅSTVEDT LOGISTIKK ÅSTVEDT INDUSTRI DESIGN- TRYKKERIET ÅSTVEDT PROFILERING ÅSTVEDT MONTERING ÅSTVEDT EIENDOMSDRIFT ÅSTVEDTGRUPPEN PROFILERINGINDUSTRISERVICEKUNNSKAP EIENDOMSSELSKAPER KJEDER STABER MARKED ØKONOMI HR IKT

4 Oversiktsbilde 1967

5 November 1997

6 Sentrum

7 Sletten

8 Sotra

9 Åsane

10 Eiere  Hordaland fylkeskommune ca 39,8%  Bergen kommune ca 15,5 %  Resten ideelle organisasjoner og klubb, ca 15 i alt

11 Våre aktiviteter og arbeidstilbud

12 Våre aktiviteter og arbeidstilbud  Ordinære arbeidsgivere (25%)  Barnehage  Logistikk, transport, lager  Bygg, drift, vedlikehold, gartner  Trykkeri  Profilering, reklame, design  Mekanisk og elektronikk  Kontor, administrasjon, IKT -> Godkjent lærebedrift i 12 fag

13 Tiltakene i ÅstvedtGruppen  Avklaring  Kvalifisering  Tilrettelagt Arbeid  Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)  Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)  Arbeid med Bistand (AB)

14 Avklaring 8 uker Kurspenger eller attføringspenger til deltaker Første 2 uker; i gruppe 6 uker i praktisk utprøving -> Sluttrapport Tiltakene i ÅstvedtGruppen

15 Kvalifisering Inntil 24 måneder Tariff-lønn Praktisk opplæring; fagbrev, sertifikater Jobbsøkerkurs, Jobbklubb -> Formidling til ordinær jobb

16 Tiltakene i ÅstvedtGruppen Tilrettelagt Arbeid Fast jobb Tarifflønn -> Formidling til jobb, alderspensjon

17 Tiltakene i ÅstvedtGruppen Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS) 10 + 10 måneder Kursstønad eller attføringspenger Avklaring og kvalifisering (Beskrivelse og prosess) -> Sluttrapport; formidling til jobb

18 Tiltakene i ÅstvedtGruppen Varig Tilrettelagt Arbeid Fast jobb Uføretrygd og lønn (Inntil 1G) Målgruppe: Psykiatri -> Velfungerende medborger

19 Tiltakene i ÅstvedtGruppen Arbeid med Bistand (AB) Inntil 36 måneder Attføringspenger -> Ordinær jobb

20 Andre aktiviteter  LINK (Læringsstøtte)  Vilje Viser Vei (Psykiatri)  Raskere tilbake (Sykemeldte)  Funksjonsvurdering (Sykemeldte ansatte i IA-bedrifter)  Individuell oppfølging av ordinære arbeidsledige  Ny sjangs (Lavterskeltilbud for minoritetsspråklige)  Nye Veivalg (Bergen Fengsel)

21 Nye muligheter  Kvalifiseringsprogrammet  Ny tiltaksforskrift; – forenkling av tiltaksstrukturen – Anskaffelser av tiltak gjennom anbud – Omdefinering av roller og begreper:  Fra tiltaksarrangør til leverandør  Fra forvalter til innkjøper  Fra medlem/trygdet til bruker/kunde/shopper

22 Våre tilbud Vi har et høyt volum i Tia, Kia, APS og avklaring. Dette gir forutsigbarhet og påregnelighet slik at vi kan utvikle et bedre tilbud til NAV og deltakerne ved at - Vi kan bygge opp medarbeidernes kompetanse og samle erfaring - kvalitetssikre tjenestene - Sette sammen en kompetanseprofil blant medarbeiderne som er tilpasset brukerne og NAVs behov - Vi har kunnet utvikle nye tilbud (Link, Raskere tilbake, VVV, Fengselsprosjekt, Asberger, mv) -> særpreget av individuell tilpasning

23 Vår kompetanseprofil 35 personalkonsulenter og spesialpedagoger (Psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, jurist, psykiatrisk sykepleier, sosionom, lærer, siviløkonom, førskolelærer, fengselsbetjent, maskinarbeider, filosof, osv.) -> allsidighet, bredde

24 Vår forretningsidé Gi mennesker som ikke har vært i jobb eller som ikke lenger er i arbeid, muligheter til å få eller komme tilbake i jobb og beholde den Gi dem som ikke kan få jobb i en ordinær bedrift, men som kan og vil arbeide, mulighet til arbeid hos oss som arbeidsmarkedsbedrift

25 Inntaksrutiner  NAV er henvisende instans  Alle søknader sendes til ÅstvedtGruppen  Alle interesserte kan møte til omvisning på hver tirsdag kl. 10.00  Ingen får tilbud om oppstart før de har vært på omvisning og fått en samtale med en av personalkonsulentene  Åstvedt AVI administrerer tiltakene Ansvarlig : Irene Heggernes

26 Hva skal være med i henvisningen?  Søknadsskjema/Henvisningsskjema (PB 1761)  CV (NAVs registrerte kompetanse)  Dokumentasjon som beskriver yrkeshemning (Legeerklæring, psykologuttalelse, spes-ped-rapport, sosialrapport ea.).  Handlingsplan; hva er målsettingen og hva forventer NAV at vi skal gjøre i den enkelte sak? – Hvis det mangler opplysninger, tar vi kontakt.

27 Vi vil bli bedre!  Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å bli bedre; – Er sluttrapportene gode nok? – Har vi de riktige arbeids- og utprøvingsområdene? – Dekker vi de riktige geografiske områdene? – Er det faglige innhold i våre tilbud godt nok? – Involverer vi saksbehandlere eller andre tilstrekkelig i enkeltsaker? – Er våre medarbeidere tilgjengelige? – Gir vi god nok informasjon om våre tilbud? – Andre innspill?


Laste ned ppt "En presentasjon 8.11-08 Morten Reiertsen. Etablert 1966 Eldste selskap 1951 Vestlandets største attførings- og arbeidsmarkedsbedrift Blant landets største."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google