Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Hele folket i arbeid – mål og virkemidler i norsk arbeids- og attføringspolitikk Attføringsbedriftenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Hele folket i arbeid – mål og virkemidler i norsk arbeids- og attføringspolitikk Attføringsbedriftenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Hele folket i arbeid – mål og virkemidler i norsk arbeids- og attføringspolitikk Attføringsbedriftenes landsmøte i Tønsberg 11. Juni 2004 Statssekretær Eirik Lae Solberg

2 2 Arbeid er viktig for den enkelte og for samfunnet For den enkelte : •Leve av egen inntekt  Bidra i samfunnet  Sosial arena  Selvutfoldelse

3 3 Arbeidskraften- vår viktigste ressurs Verdien av arbeid er 13 ganger større en oljeformuen

4 4 Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,92003: 2,62050: 1,6

5 5 Arbeidsstyrken som andel av befolkningen 15 – 64, 2002, prosent Island Sveits Norge Danmark Sverige Canada Storbrit. USA Ungarn Tyrkia OECD Europa Høy yrkesdeltakelse

6 6

7 7 Flere yrkeshemmede Registrert yrkeshemmede 1995 – 2003. Personer. Kilde: Aetat

8 8 •Mange har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet -Bistand, tilrettelegging •Det skal lønne seg å jobbe -Motivasjon -Økonomiske incentiver Utfordringer:

9 9 Regjeringens svar på utfordringene: •Aetats rolle •Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv •Økt arbeidsretting av velferdspolitikken •Bedre og mer effektive attføringstjenester •Bedre organisering av velferdstjenestene •Arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering i arbeidslivet •Statlige arbeidsgiveres ansvar for å rekruttere og beholde flere personer med redusert arbeidsevne

10 10 Avtalen har tre delmål: •Å redusere sykefraværet •Å få tilsatt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne •Å øke den reelle pensjonsalder Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv

11 11 Det skal lønne seg å jobbe! •Tidligere og tydeligere aktivitetskrav •Tidligere intervensjon i sykdomsforløpet •Behov for yrkesrettet attføring skal vurderes så tidlig som mulig •Ny tidsbegrenset uførestønad

12 12 Bedre og mer effektive attføringstjenester •Økt antall tiltaksplasser for yrkeshemmede og flere stillinger til Aetat •Bedre målretting av tiltaksressursene •All vedtaksmyndighet i saker om yrkesrettet attføring samles i Aetat fra 1. juli 2004 •Brukermedvirkning

13 13 Bedre organisering av arbeids- og velferdstjenstene •Mer arbeidsrettet •Mer brukerrettet •Mer helhetlige løsninger

14 14 Ny arbeidslivslov •Styrking av arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering i arbeidslivet •Bestemmelse om tilrettelegging for arbeidstakere med funksjonshemninger •Åpner for midlertidige ansettelser

15 15 Tiltaksplan for å rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne i staten •Mål for rekruttering av flere med nedsatt funksjonsevne til staten •Tiltak som raskt kan settes ut i livet


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Hele folket i arbeid – mål og virkemidler i norsk arbeids- og attføringspolitikk Attføringsbedriftenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google